Albánie - divukrásná perla Balkánu


Zveme Vás na mimořádnou kombinaci pobytového a poznávacího zájezdu s ubytováním v komfortním hotelu na břehu Valonského zálivu uzavřeného na jedné straně prstenem albánských velehor se slovutným Llogarským průsmykem, na straně druhé téměř nepřístupným divokým poloostrovem Karaburun, který nezapře svůj… více


cena od: 14 990 cena je včetně povinných příplatků

Nezávazně rezervovat

Délka zájezdu: 12 dní
Nejbližší odjezd: od 01.06.2017
Číslo zájezdu: 96115
Pořadatel: Mayer & Crocus s.r.o.

Cena zahrnuje

 • dopravu autobusem
 • 7x ubytování v hotelu ve dvoulůžkových pokojích
 • 2x tranzitní ubytování v hotelu nebo apartmánových domech
 • 9x polopenzi
 • pobytovou taxu
 • průvodce

Albánie - divukrásná perla Balkánu

Zveme Vás na mimořádnou kombinaci pobytového a poznávacího zájezdu s ubytováním v komfortním hotelu na břehu Valonského zálivu uzavřeného na jedné straně prstenem albánských velehor se slovutným Llogarským průsmykem, na straně druhé téměř nepřístupným divokým poloostrovem Karaburun, který nezapře svůj název (turecky Karaburun - černý mys), a současně v dosažitelnosti všech významných lokalit, které bychom při našem pobytu v Albánii rozhodně neměli vynechat. Všechna slavná místa a významné památky budeme mít doslova "na dosah ruky" a přitom se můžeme stále osvěžovat mořskou koupelí ve vodách romantického zálivu.

Program

 • 1. den: Odjezd z ČR, tranzit přes Rakousko, Slovinsko do Chorvatska.
 • 2. den: Zastávka v DUBROVNÍKU (UNESCO), odpoledne přejezd na ubytování v Černé Hoře.
 • 3. den: Přejezd do Albánie, výstup na pevnost ROZAFA u SKADARU (Shkodra) s výhledem na soutok tří řek a Skadarské jezero, krátká zastávka v KRUJI spjatá s osobností velkého vojevůdce a národního hrdiny GEORGI KASTRIOTIHO SKANDERBEGA s jeho sídelním hradem, kulou, bazarem a dervišským klášterem, večer příjezd do hotelu ve Valonské zátoce s kouzelnými výhledy na ostrůvek SAZAN a Karaburunský poloostrov v místech, kde se Jadranské moře stýká s mořem Jónským.
 • 4. den: Dopoledne koupání v moři, podvečerní VALONA (Vlorë) s překrásnou mešitou Muradia, muzeem albánské nezávislosti, náměstí Vlajky, Památník nezávislosti. Možnost fakultativně (cca 5 EUR) z Vlore taxi na hrad Kanine s panoramatickým výhledem na město (bude-li zpřístupněn klášter Zvernec na laguně, cena cca o 3 EUR vyšší).
 • 5. den: Výlet do BERATU (UNESCO), města Tisíce a jednoho okna, návštěva horního „bílého města“ s desítkou byzantských kostelíků a slavným muzeem ikon malíře Onufriho a jeho školy, sestup do dolního Starého města s několika mešitami a do křesťanské čtvrti Gorica, odpoledne návštěva zachovalého pravoslavného kláštera ARDENICA na pahorcích středoalbánského kraje MYZEQUE a nedalekých vykopávek antické lokality APOLLONIE s muzeem a středověkým klášterem Panny Marie.
 • 6. den: Výlet místními mikrobusy (cca 15 - 20 Euro, naším autobusem ze smluvních důvodů nelze) po pobřeží Albánské riviéry do QEPARA u Palermského zálivu s ponorkovou základnou a pevností Aliho Paši Tepelenského, zastávka ve vesničce DHERMI s řeckou menšinou a mnoha kostelíky umístěnými na svahu hor, zemní pyramidy, nekonečné olivové háje a přímořské letovisko HIMARE.
 • 7. den: Dopoledne turistika v národním parku v LLOGARSKÉM PRŮSMYKU, výstup na horu ATHANASI s výhledy na Otrantský průliv mezi Itálií a Albánií a albánskou riviéru, případně procházka do „Ceasarovy soutěsky“, v okolí spousta restaurací s vynikajícím skopovým na rožni, návštěva antického areálu ORIKUM, odpoledne koupání v moři.
 • 8. den: Zastávka v TEPELENE, rodiště Ali Paši Tepelenského, zdejší pevnost navštívil i lord Byron, přejezd do starobylé GJIROKASTRY (UNESCO), města bílých střech s majestátním hradem a překrásnými domy typické jihoalbánské architektury, rodný dům komunistického diktátora Envera Hoxhi, Určitě nevynecháme restauraci s vynikajícími žabími stehýnky za lidové ceny.
 • 9. den: Dopoledne fakultativní lodní výlet (cena dle počtu účastníků, cca 25 EUR) z Valony na poloostrov KARABURUN s malebnými odlehlými plážemi a několika čarovnými jeskyněmi, mimo jiné jeskyně piráta HAXHI ALIU, skalní útes GRAMA s nápisy dávných námořníků, nebo na nově zpřístupněný ostrov SAZAN. V obou případech koupání na plážích neobydleného poloostrova Karaburun. V případě nepříznivých podmínek pro uskutečnění lodního výletu možnost fakultativního výletu mikrobusem (cena cca 20 - 25 EUR, dle počtu zájemců) do archeologického areálu BUTRINT (UNESCO), nejrozsáhlejší antické lokality v Albánii.
 • 10. den: Odjezd z Valonského zálivu, dopoledne návštěva přístavního města DRAČE (Durrës) s antickým amfiteátrem, archeologickým muzeem a byzantskými hradbami, přejezd po dálnici do hlavního města TIRANY, procházka po Skanderbegově náměstí, náměstí Matky Terezy v univerzitní čtvrti, návštěva Ethem Begovy mešity a věhlasného Národního muzea s bohatými sbírkami, přejezd do ČERNÉ HORY.
 • 11. den: Zastávka v KOTORU (UNESCO) a odpoledne návrat přes Chorvatsko, Slovinsko, Rakousko do ČR.
 • 12. den: Příjezd do ČR.

Alternativní zájezdy

Sicílie, Liparské ostrovy

10 dní , autokarem, od 9.6.2017

Tento pobytový zájezd s výlety je organizován s ubytováním a polopenzí v ***hotelu Capo Skino na nádherném severním…

od 14 990

zavřít

Odeslat stránku emailem

Kolik je jedna+dva?... vložte správnou číslici (jde o ochranu proti spamu)
Dobrý den,

< Vaše jméno > Vám zasílá doporučení k návštěvě stránky:
http://www.cestovani.cz/zajezdy/albanie/albanie-divukrasna-perla-balkanu-96115/
(Nepovinný) text Vašeho vzkazu:


Děkujeme za Vaši návštěvu.

http://www.cestovani.cz