Minimální počet osob: 8

Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem do USA.

Program zájezdu

1. den: BUENOS AIRES* Odlet z Prahy do Buenos Aires (noční let).
2. den: BUENOS AIRES* Po příletu a uvítání na letišti průvodcem America Tours Vás čeká prohlídka Buenos Aires.UVidíte nejširší ulici na světě Avenida 9.de Julio, slavný Obelisk a Colon Theatre, čtvrti San Telmo a May Square - historické a politcké centrum, budovu parlamentu, Casa Rosada, italskou čtvrť La Boca i čtvrť aristokratů Recoleta, kde na místním hřbitově navštívíme i hrob slavné Evity Peronové.
3. den: TIGRE, TANGO SHOW* Dopoledne Vás pozveme na projížďku lodí v malebné části říčních ramen delty řeky Paraná v oblasti Tigre. Odpoledne budete mít dostatek času na samostatnou prohlídku centra Buenos aires a večer Vás pak pozveme k návštěvě Tango Show, bez které by návštěva Buenos Aires nebyla kompletní.
4. den: ESTANCIA - VÝLET DO PAMPY* Celodenní výlet do argentinské pampy s návštěvou typické estancie – ranče na chov dobytka. Zde Vám místní gauchové předvedou svoje dovednosti v zacházení s lasem, jízdě na koni či krocení zdivočelého skotu, a během oběda ochutnáte typickou stravu a nápoje zdejších obyvatel. Návrat do hotelu večer.
5. den: BUENOS AIRES ( MONTEVIDEO)* Celodenní volno k samostatnému poznávání metropole. Fakultativně Vám nabízíme celodenní výlet katamaranem deltou řeky Paraná do uruguayského Colonia del Sacramento.
6. den: BUENOS AIRES - PRAHA* Dle Vašeho rozpisu letů transfer na letiště a odlet do Prahy.
7. den: Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí.

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Slevy

 • sleva pro třetí osobu na pokoji (sleva: -1900 Kč)

Cena zahrnuje

 • leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě
 • letištní taxy a poplatky ve výši 10.500 Kč
 • ubytování dle titneráře v hotelech 3*-4* se snídaní
 • dopravu klimatizovaným minibusem
 • program dle itineráře vč.uvedených vstupů
 • služby průvodce America Tours
 • snídaně
 • stravu jmenovanou v itineráři
 • komplexní pojištění vč. pojištění storna
 • zákonné pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje

 • stravu nejmenovanou v itineráři
 • vstupy a fakult. akce nezahrnuté do programu zájezdu
 • povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích)
 • spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací
 • event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace
 • příplatek za jednolůžkový pokoj (příplatek: 12900 Kč)

Výlety

 • týdenní pobyt na ostrově Ilha Bela (Brazílie) (vč. přeletu, transferu a snídaní – podle sezóny) od 19990
Pořadatelem zájezdu je America Tours, v.o.s.