Bulharsko - pobyt s výlety a návštěvou IstanbuluBulharsko vstoupilo rovněž do Evropské unie a umožnilo tak většímu počtu návštěvníků, aby přijeli bez problémů do země se slavnými kláštery a ještě slavnějšími letovisky u Černého moře. Ozdobou našeho zájezdu do Bulharska je návštěva Istanbulu, klenotu sousedního Turecka, příhraničního Edirne se slavnou Selimovou mešitou.

Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR v ranních hodinách, noční přejezd přes Slovensko, Maďarsko a Srbsko do BULHARSKA.
2. den: Dopolední prohlídka SOFIE, odjezd na ubytování.
3. den: Relaxace u moře, odpolední a večerní prohlídka STARÉHO SOZOPOLU.
4. den: Celodenní relaxace u moře.
5. den: Ráno odjezd z hotelu do BALČIKU (proslulé sídlo rumunské královny Marie). Odpoledne KAMENI LES - procházka bizarními kamennými útvary starými 50 milionů let, místo vysoké pozitivní energie. Přejezd do VARNY, prohlídka města a památek. Návrat do hotelu večer.
6. den: Relaxace a odpočinek u moře.
7. den: Dopoledne rekaxace z moře, odpoledne výlet do NESEBARU (UNESCO), prohlídka tohoto malebného městečka na úzkém poloostrůvku, které bylo místem první řecké kolonie v oblasti Černého moře. Slunečné pobřeží - možnost koupání nebo návštěva Aquaparku.
8. den: Relaxace u moře.
9. den: Ráno přejezd do tureckého ISTANBULU (UNESCO), 380 km. Zbytek dne prohlídka města (Hagia Sofia, Hippodrom, Modrá mešita). Ubytování, večerní město.
10. den: Dokončení prohlídky města a návštěva Velkého bazaru - individuální volno. Odpoledne přejezd do EDIRNE, města s jednou z nejkrásnějších mešit Turecka - Selimovou mešitou. Nocleh.
11. den: Ráno přejezd do Bulharska, krátká zastávka u jedinečného BAČKOVSKÉHO KLÁŠTERA (r. 1083) s komplexem budov, kaplí, kostnic, arkád a kobek. Tranzitní ubytování.
12. den: Po snídani odjezd do ČR. Návrat ve večerních hodinách.

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Cena zahrnuje

  • pojištění léčebných výloh a storna
  • dopravu autobusem
  • průvodce
  • 10x ubytování v hotelu nebo apartmánu (2 lůž. pokoje)
  • 10x snídani
  • pobytovou taxu
Pořadatelem zájezdu je Mayer & Crocus s.r.o.