Národní parky a moře BulharskaPoznávací zájezd s turistikou s unikátními kláštery a starobylými městy ze seznamu UNESCO, s putováním NP Rila, Pirin, Vitoša s vyhlášenými vinnými sklepy a návštěvou malebného pobřeží s průzračnou vodou a nádhernými písečnými plážemi.

Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR, noční přejezd přes Slovensko, Maďarsko a Srbsko do Bulharska.
2. den: Příjezd do oblasti MELNIK, centra známé vinařské oblasti. Krátká túra od ROŽANSKÉHO KLÁŠTERA přes bizarní pískovcové útvary zvané „MELNICKÉ PYRAMIDY" do hotelu v Melniku. Individuální návštěva vinných sklípků. Nocleh.
3. den: Ráno celodenní výlet do NP PIRIN - autobusem k chatě Jane Sandanski a odtud možnost výstupu až pod vrchol KAMENICA (2822 m), která je bezesporu nejkrásnějším a nejfotografovanějším vrcholem pohoří, zpět k autobusu, krátká zastávka v lázeňském městě SANDANSKI, podvečerní příjezd do hotelu.
4. den: Prohlídka perly ze seznamu UNESCO - RILSKI MONASTIR. Krátká túra k poustevně SV. IVANA. Odpoledne přejezd do POHOŘÍ RILA. Příjezd na ubytování do hotelu v horském středisku BOROVEC.
5. den: Ráno lanovkou na JESTREBEC do výšky 2369 m, pěšky k chatě Musala, která se nachází na úpatí nejvyšší hory Bulharska - MUSALA (2925 m) - možnost výstupu až na vrchol. V případě změny jízdního řádu lanovky na Jestrebec, bude podniknuta túra v oblasti Maljovické Rily. Nocleh.
6. den: Přejezd k moři, příjezd na ubytování v oblasti NESEBARU.
7. den: Relaxace u moře. Podvečerní procházka starým SOZOPOLEM, návrat pozdě večer na nocleh.
8. den: Dopolední NESEBAR, poté odjezd směr KAMENI LES - procházka bizarními kamennými útvary starými 50 milionů let, odpoledne návštěva VARNY (individuální možnost návštěvy archeologického muzea, akvária nebo celé řady kostelů), návrat v podvečer do hotelu.
9. den: Relaxace a koupání u moře.
10. den: Brzy ráno přejezd k hlavnímu městu SOFII, turistika v oblasti NP VITOŠA, krátká podvečerní prohlídka Sofie, noční přejezd přes Srbsko, Maďarsko a Slovensko.
11. den: Návrat do ČR ve večerních hodinách.

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Cena zahrnuje

  • pojištění léčebných výloh a storna
  • dopravu klim. autobusem
  • 8x ubytování v hotelu se snídaní (dvoulůžkové pokoje)
  • pobytovou taxu
  • vedoucí zájezdu

Výlety

  • 1/1 pokoj - 2000 Kč
Pořadatelem zájezdu je Mayer & Crocus s.r.o.