České Švýcarsko

Panská skála - Kamenický Šenov - Hřensko - Pravčická brána

1.den: ráno odjezd do Severních Čech – kolem poledne příjezd k Panské skále v Práchni u Kamenického Šenova - čedičové varhany. Přejezd do Kamenického Šenova, Sklářské muzeum - expozice zahrnuje historii sklářství, ryté a broušené sklo ze zdejší oblasti, ale také lustry a svítidla firmy Lobmayer. Odjezd na ubytování,večeře, nocleh.

2.den: snídaně, celodenní výlet - výjezd na Mezní louku, sestup do soutěsky kolem studánky Pramen štěstí, plavba na lodičkách Tichou a Divokou soutěskou
po řece Kamenici, kolem poledne návštěva Hřenska – pěší výstup k Pravčické bráně, největší přirozená skalní brána na našem kontinentu, považována za nejkrásnější
přírodní útvar Českého Švýcarska a tvoří symbol celé oblasti. Výletní zámeček Sokolí hnízdo, v přízemí se dochovala stylová restaurace vyzdobená původními malbami. Procházka křídelními stěnami na Meznou.
V podvečer odjezd domů.
Cena zahrnuje: dopravu, 1x ubytování, 1x snídaně, průvodce, zajištění vstupů, pojištění CK proti úpadku.

  • ubytování: hotelubytování: hotel
    strava: snídaněstrava: snídaně
    doprava: autokaremdoprava: autokarem
    • Poznávací zájezdy