Pobuďte s námi v Normandii, v kraji, kde vznikl impresionismus, voní sýry a calvados. V Normandii, kde divoké bílé utesy střídají zelené louky a kouzelné hrázděné domky a kde květy sázejí i na střechy...a k tomu i slavná historie Normandie a vylodění spojenců.

CK si vyhrazuje právo menších úprav programu vzhledem k počasí a stavu odlivu.

Ubytování: chata

v chatkách (dvoulůžkové ložnice) s možností vaření

Program zájezdu

1. den: Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2. den: Většina našeho programu se zaměřuje na oblast Normandie, zahrady GIVERNY , dům Clauda Moneta, japonská zahrada, impresionistická atmosféra Seiny, ROUEN , „Monetova“ katedrála, středověké ulice s hrázděnými domy, tržnice (místo upálení Johanky z Arku), možnost návštěvy galerie moderního umění nebo muzea keramiky, ubytování v hotelu a možnost noční projekce s osvětlenou katedrálou (věčná inspirace Clauda Moneta).
3. den: Les ANDELYS, Château-Gaillard, zřícenina hradu krále Richarda Lví srdce vysoko nad meandry řeky Seiny, nejvýznamnější normandský benediktinský klášter JUMIÉGES, galerie středověké architektury, klášterní zahrady, přírodním parkem Forêt-de-Brotonne, CAUDEBEC-EN-CAUX a most Pont-de-Brotonne, cesta na pobřeží bílých útesů Etretat, ubytování.
4. den: FÉCAMP , lázně a rybářský přístav, kostel St-Trinité, fakult. destilační závod a muzeum benediktinského likéru s ochutnávkou, turistika podél romantických pláží CORNICHE NORMANDE a normandskou krajinou, procházka na Cap Agnet.
5. den: ÉTRETAT , dvojice útesů FALAISE D’AMONT A FALAISE D’AVAL, turistika po bílých útesech s vyhlídkami a odpočinek „nad mořem” i na romantických plážích Normandie, návštěva kozí farmy s ochutnávkou sýrů, koupání na překrásných plážích.
6. den: Procházka v MARAIS VERNIER, přírodní rezervace, vyhlídka na jezero, LIVAROT, ochutnávka slavných normandských sýrů, cidre, calvados, DEAUVILLE , proslulá 500 m dlouhá Promenade des Planches a mondénní město květin a parků, koupání, HONFLEUR , historický obranný přístav s hrázděnými domky, škola impresionistů, kaple Notre Dame de Grace, přes most Pont de Normandie (technická památka), kolem největšího normandského přístavu LE HAVRE .
7. den: Rybářský přístav DIEPPE , historie vylodění, gotický kostel, brána, hrad, akvárium nebo koupání, zámek se zahradou MIROMESNIL, VEULES-les-ROSES, městečko s nejkratší francouzskou řekou, koupání, hrázděné domy, cestou zámků s normandskými holubníky.
8. den: Celodenní odpočinek u moře, možnost fakultat. výletu ve znamení normandského vylodění a Dne D, muzeum vylodění, bunkry LONGUE-SUR-MER, americký hřbitov, BAYEUX , gotická katedrála a Muzeum tapisérie, variantně Muzeum vojenské techniky, přes CAEN , město s hradem Viléma Dobyvatele.
9. den: Toulky pobřežím La Manche: malebný přístav St-VALÉRY-en-CAUX nebo křídové útesy u VARENGEVILLE-SUR-MER, koupání, hřbitov s hrobem Braquea, zahrady BOIS-DES-MOUSTIERS.
10. den: Impresionistická PAŘÍŽ : prohlídka, doporučujeme návštěvu Musée d‘Orsay či Orangerie, scenérie z Normandie na plátnech impresionistů, podvečerní historická Paříž, fakult. společná večeře na rozloučenou, projížďka lodí noční Paříží, noční transfer.
11. den: Návrat do ČR odpoledne.

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Cena zahrnuje

  • pojištění léč. výloh a storna
  • dopravu autobusem
  • 7x ubytování v chatkách (2lůžkové ložnice) s možností vaření
  • 1x hotel
  • průvodce

Výlety

  • fakultativní výlet 8. den - 650 Kč
  • 1x snídani 2. den - 150 Kč
  • 3 osoby v chatce - 1 350 Kč/os.
  • 2 osoby v chatce - 3 800 Kč/os.
  • 1/1 pokoj v chatce - 3900 Kč
Pořadatelem zájezdu je Mayer & Crocus s.r.o.