BOLOGNA - PISA - FLORENCIE - VATIKÁN - ŘIM

Poznávací zájezd na kterém navštívíme univerzitní město Bologna, na náměstí Miracoli v Pise budeme obdivovat slavnou šikmou věž i jedinečné Baptisterium. Navštívíme perlu Toskánska Florencii s nádherným Dómem i Michelangelovou sochou Davida a podrobněji se budeme věnovat památkám věčného města Řím, nevynecháme ani Vatikán...

Stravování: snídaně

3x snídaně

Doprava: autokarem

TRASA - Havířov, Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Hranice, Přerov, Olomouc, (Kroměříž, Zlín), Prostějov, Vyškov, Brno, Mikulov


PŘÍPLATKY ZA SVOZY: z nástupních míst - Havířov, Ostrava, Frýdek-Místek - 300 Kč/os-;
z nástupních míst - Nový Jičín, Hranice, Kroměříž, Zlín 200 Kč/os.
PŘI OBJEDNÁVCE zájezdu do 31.1.2017 svoz ZDARMA


Svozy mohou být zajištěny autobusem, mikrobusem nebo osobním autem dle počtu přihlášených osob. V případě menšího počtu osob z odjezdového místa je CK oprávněna svoz zrušit a klienti budou informováni o možnosti nejbližšího nástupního místa. Zrušení svozu není důvodem ke stornování celého zájezdu.

Ubytování: hotel ***

3x ubytování v hotelu ***

Program zájezdu

1. den: BOLOGNA: odjezd v časných ranních/nočních hodinách přes Rakousko do Itálie, pozdě odpoledne příjezd do města s nejstarší evropskou univerzitou Bologna – pěší prohlídka historického centra města vystavěného z červených pálených cihel, večer přejezd na ubytování u Florencie, nocleh.
2. den: PISA – FLORENCIE: snídaně, dopoledne návštěva Pisy – pěší prohlídka památek v historickém centru Pisy na náměstí Miracoli s dómem, baptisteriem a zejména slavnou šikmou věží, odpoledne přejezd z Pisy do Florencie - prohlídka hlavního města Toskánska – perly renesance (paláce, kostely, dóm,…), k večeru přejezd na ubytování v oblasti Říma, nocleh.
3. den: ŘÍM – VATIKÁN: snídaně, celodenní prohlídka Říma – dopoledne prohlídka Vatikánu včetně chrámu Sv. Petra - možnost prohlídky Vatikánských muzeí, odpoledne pěší prohlídka centra Říma - Andělský hrad, Justiční palác, Prezidentský palác na Quirinalu, náměstí Colonna se sloupem Marca Aurelia, fontána di Trevi, Španělské náměstí, kostel Sv.Petra v řetězech, Koloseum, Forum Romanum, Palatin, Konstantinův oblouk, Traianovo forum, Augustovo forum, třída Fori Imperiali - volno, večer návrat na hotel, nocleh.
4. den: ŘÍM: snídaně, pokračování v prohlídce Říma - Piazza Venezia s památníkem V. Emanuella II., Kapitol, pěší procházka starou částí Říma - navštívíme Pantheon, náměstí Navona s Fontánou čtyř řek, tržiště Campo dei Fiori, nábřeží Tibery, Marcellovo divadlo, ostrůvek Tiberina, Fabriciův most, kostel Sv. Marie v Cosmedinu, Vestin chrám, Caracallovy lázně – volno, večer odjezd autobusem z Říma přes Itálii do Rakouska, noční přejezd.
5. den: PŘÍJEZD DO ČR: příjezd v odpoledních hodinách do ČR.

červenec 2017

12.07. - 16.07.17 středa - neděle
snídaně autokarem (Brno)
6 950 Kč
cena za 5 dní (3 noci)

Slevy

  • sleva 8% ze základní ceny zájezdu při zaplacení zálohy do 31.1.2017
  • sleva 4% ze základní ceny zájezdu při zaplacení zálohy do 28.2.2017

  • touroperátor: CK Rialto

Cena zahrnuje

  • dopravu klimatizovaným autobusem s WC, video
  • 3x ubytování v hotelu *** se snídaní
  • průvodce

Cena nezahrnuje

  • komplexní pojištění (příplatek: 150 Kč)
  • vstupné
  • místní pobytovou taxu
Pořadatelem zájezdu je LIKIDIS TRAVEL, s.r.o.