Nejkrásnější zahrady Itálie s návštěvou Locarna

od 7 046 Kč


Právě v této době, kdy je zde plno květů, pojďte s námi poznat několik italských a jednu švýcarskou zahradu, nechte se unést nepřeberným množstvím pěnišníků, azalek, kamélií, kompozicemi středomořských i exotických květin. Jedno mají tyto zahrady, zasazené do okolní hornaté krajiny společné, učarují svou krásou laikům i odborníkům, odráží vkus, zvyky, kulturu a historii oblasti. Překrásnou krajinu jižního Tyrolska a úchvatné panorama italských jezer si budete moci vychutnat během dvou procházek, které jistě umocní poznání tohoto koutu Evropy.

Merano • zahrada Trauttmansdorff • vodopády Varone • Gardone Riviera • zahrada André Hellera • zahrada Vittoriale • zahrady Sigurtá • Tremezzo • Lago di Como • vila Carlotta • Bellagio • vila Melzi • Lago Maggiore • Locarno • ostrovy Brissago

Doprava: autokarem

Nástupní a svozová místa v ČR zdarma Praha, Brno, Svitavy, Litomyšl, V.Mýto, Holice (Chrudim), Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady.

Ubytování: hotel ***

Ubytování je zajištěno v hotelech *** ve dvoulůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování 3.osoby na přistýlce bez slevy. V případě včasného přihlášení do 2 měsíců před odjezdem se zájmem o doobsazení nebude účtován příplatek za 1/1 pokoj.

Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách, tranzit přes Rakousko do Itálie.
2. den: Ráno zastávka u hradu Tirol, toto šlechtické sídlo dalo svým jménem název celému území Jižního Tyrolska, je vystavěno ve strategické poloze nad městem Merano a nabízí nádherné výhledy na údolí řeky Adiže a Meránské údolí. Prohlídka zámku a zahrady Trauttmansdorff, která získala v roce 2013 ocenění Mezinárodní zahrada roku. Přitažlivé lázeňské městečko Merano s léčivými prameny a plné kaváren ve stylu belle epoque. Dle časových možností zastavíme u kaskády vodopádů Varone (Cascata Varone), místo kde vznikla unikátní podívaná z rozpadu ledovce Garda. Vybudované cesty a malé můstky nám umožní podívat se i do útrob vodopádu. Celý vodopád můžeme navštívit v několika výškových stupních - vždy se podíváme i dovnitř do jeskyně. Cesta mezi jednotlivými stupni je provoněnou botanickou zahradou se středomořsko-horskou vegetací. Ubytování.
3. den: Snídaně. U břehů Lago di Garda ve městečku Gardone Riviera budeme obdivovat množství květů, rostlin a stromů v botanické zahradě André Heller se zakomponovanými sochami Keith Haringové a Roye Lichtensteina, prohlédneme si zahradu Vittoriale. Jižně od Lago di Garda u Vallegio sul Mincio navštívíme pozoruhodný přírodní park a zahrady Sigurtá, pro veřejnost přístupné od r. 1978 - vodní zahrada plná jezer a květů, léčivé bylinkové zahrady, jeskyně. Odjezd na ubytování.
4. den: Snídaně. Ráno trajektem přejedeme jezero Como a v městečku Tremezzo u italského jezera Como, navštívíme zahrady vily Carlotta, založené v 17.století. Na 8 ha budeme obdivovat půvaby italské zahradní architektury, překrásné květinové kompozice na terasách, které se zvedají od břehu jezera a právě v této době jsou zahrady nejkrásnější. Fakultativní lodní výlet do městečka BELLAGIO, místo jež inspirovalo kasino v Las Vegas - safírově modré přístaviště, spousta kamenných schodišť a domy s barevnými okenicemi, překrásné zahrady vily Melzi. Trajektem se vrátíme na západní pobřeží jezera a odjedeme na ubytování.
5. den: Po snídani navštívíme Locarno - fakult. vyjížďka lodí k ostrůvkům Brissago. Na jednom z nich se nachází jedna z nejkrásnějších švýcarských zahrad, kde bez ohledu na zeměpisnou šířku rostou vzácné stromy a květiny pocházející z teplých oblastí celého světa. Prohlídka historického centra proslulého lázeňského města, fakult. výjezd lanovkou, která je dílem světoznámého architekta Mario Botta, k horské stanici Cardada (1.496 m. n.m.), odkud se nám naskytne panoramatický výhled na jezero a horské vrcholy v okolí. Následuje odjezd do ČR.
6. den: Předpokládaný návrat do ČR v ranních hodinách.

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Cena zahrnuje

 • 3 ubytování
 • 3 snídaně
 • dopravu luxusním autokarem
 • trajekt přes jezero Como
 • pobytovou taxu
 • služby českého průvodce
 • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje

 • cestovní pojištění a proti stornu (příplatek: 200 Kč)
 • 3 večeře (příplatek: 900 Kč)
 • jednolůžkový pokoj (příplatek: 1800 Kč)
 • svoz Olomouc (příplatek: 250 Kč)
 • svoz Hranice, Frýdek Místek, Nový Jičín, Ostrava (příplatek: 500 Kč)
 • vstupy do objektů při prohlídkách cca 80 EUR a 70 CHF
Pořadatelem zájezdu je IDEAL - TOUR PRAHA, s.r.o.