Velký okruh Sicílií, Egadské ostrovy

 • ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: autokaremdoprava: autokarem
1 termín od 5. října 2018
od 15 590 Kč
Přidat do oblíbených zájezdů

Sicílie je skanzenem středomořského umění a architektury, jehož vývoj lze sledovat od perel klasického řeckého stavitelství v Segestě, Selinute až po středověkou Taorminu. Bohatství renesančního umění spatříme v Palermu, památky klasického Řecka se vzrušující romantikou antických mýtů v Údolí chrámů v Agrigentu či Syrakusách. Po celou dobu nás budou obklopovat přírodní krásy a rozmanitost zdejší krajiny, vč. zadumané Etny a sopečného žáru Liparských ostrovů. Celý popis ...

říjen 2018

05.10. - 14.10.2018 pátek - neděle
snídaně autokarem
15 590 Kč
cena za 10 dní (8 nocí)

Cena zahrnuje

 • dopravu klimatizovaným autobusem
 • trajekt Neapol - Palermo a zpět
 • 7x ubytování (5x v hotelu*** - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, 2x na trajektu - 4lůžková kajuta)
 • 5x snídani
 • pobytovou taxu
 • průvodce

Výlety

 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 330 Kč)
 • 5x večeře na Sicílii (příplatek: 1990 Kč)
 • 1/1 pokoj - povinný při nedoobsazení (příplatek: 3000 Kč)

Velký okruh Sicílií, Egadské ostrovy

Sicílie je skanzenem středomořského umění a architektury, jehož vývoj lze sledovat od perel klasického řeckého stavitelství v Segestě, Selinute až po středověkou Taorminu. Bohatství renesančního umění spatříme v Palermu, památky klasického Řecka se vzrušující romantikou antických mýtů v Údolí chrámů v Agrigentu či Syrakusách. Po celou dobu nás budou obklopovat přírodní krásy a rozmanitost zdejší krajiny, vč. zadumané Etny a sopečného žáru Liparských ostrovů.

Program zájezdu

1. den: V odpoledních hodinách odjezd z ČR.
2. den: NEAPOL (UNESCO), krátká prohlídka historického centra. Večer nalodění na trajekt – nocleh v kajutách.
3. den: Vylodění v Palermu , přejezd do TRAPANI. Uvidíme především barokní památky ze španělské éry dějin ostrova. Fakult. výlet na EGADSKÉ OSTROVY, vyhlášené křišťálově čistou mořskou vodou. Navštívíme ostrov FAVIGNANA s tufovými útesy, jemuž dominuje Monte Santa Caterina. Po návratu do Trapani následuje průjezd přes SALINE DI TRAPANI– bílá krajina mělkých nádrží (saline) a jemně se třpytících hromad soli. Vydáme na ostrůvek MOZIA s archeologickým areálem.
4. den: Městečko ERICE, založené na legendární hoře Eryx, je známé z historie jako centrum Venušina kultu. Navštívíme městečko SEGESTA– prohlídka známého chrámu z 5 stol. př. n. l. Chrámový komplex u AGRIGENTA (UNESCO): Agora – obchodní centrum antického Akragasu, chrám Kastora a Poluxe, se základy 112 m dlouhého chrámu Dia olympského aj.
5. den: Přejezd přes Hyblajské vrchy na jihovýchod Sicílie. NOTO – nejkompletněji dochované barokní město na Sicílii. SYRAKUSY , město s významnými památkami a s bohatou minulostí, ostrovní stará část města Ortygia, ruiny chrámu Apollóna a Artemis aj.
6. den: Cesta k nejvyšší činné sopce Evropy ETNĚ. Zájemci vyjedou fakult. lanovkou a terénním busem až do výšky 3.000 m - obří lávová pole, výhledy na Catanii a do širokého okolí. V případě nepříznivého počasí při výstupu na Etnu se variantně zastavíme u přírodního unikátu na úpatí sopky u kaňonu říčky ALCANTARY. Odpoledne nejkrásnější sicilské letovisko TAORMINA , aragonské domy v čele s palácem Corvaia, antická cisterna Naumachie, park Lady Florence, antické divadlo aj.
7. den: Pobyt u moře. Pro zájemce fakultativní výlet do vulkanického souostroví LIPARSKÝCH OSTROVŮ - ostrov VULCANO,jenž je dle tradice považován za sídlo boha kováře a vládce sopek Hefaista, PORTO LEVANTE, vyhlášené sirné jezírko, možnost výstupu na hranu Velkého kráteru. Ostrov LIPARI , největší ostrov celého souostroví, stejnojmenné městečko s katedrálou svatého Bartoloměje, vyhlídková plavba bárkou podél skalních útvarů, Jeskyně andělů a Jeskyně zamilovaných, exotická příroda, písečné pláže s průzračným mořem.
8. den: Prohlídka hlavního města Sicílie PALERMA . Město pod horou Pelegrino, je sondou do odvrácené orientální tváře Sicílie. Město, které nám učaruje jedinečným spojením normanských staveb v orientálním stylu, Královský palác, kostel Jana Poustevníka, kašna Pretoria aj. Návštěva MONREALE , jenž se rozprostírá na úpatí předhůří Zlaté mušle – Monrealská katedrála – chrám Panny Marie je jedním z umělecky nejhodnotnějších svatostánků na světě, proslulé mozaiky s výjevy ze stránek Starého a Nového zákona. Večer nalodění na trajekt, nocleh v kajutách.
9. den: Ráno vylodění v NEAPOLI . Prohlídka historického centra města. Kolem poledne odjezd.
10. den: Předpokládaný návrat do ČR v ranních hod.
Pořadatelem zájezdu je Mayer & Crocus s.r.o.