Velký okruh Sicílií, Egadské ostrovy


Sicílie je skanzenem středomořského umění a architektury, jehož vývoj lze sledovat od perel klasického řeckého stavitelství v Segestě, Selinute až po středověkou Taorminu. Bohatství renesančního umění spatříme v Palermu. Památky klasického Řecka se vzrušující romantikou antických mýtů budeme obdivovat… více


cena od: 15 790 cena je včetně povinných příplatků

Nezávazně rezervovat

Délka zájezdu: 11 dní
Nejbližší odjezd: od 11.10.2017
Číslo zájezdu: 346646
Pořadatel: Mayer & Crocus s.r.o.

Cena zahrnuje

 • dopravu klimatizovaným autobusem
 • trajekt Neapol - Palermo
 • 8x ubytování (7x v hotelu*** - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, 1x na trajektu - 4lůžková kajuta)
 • 7x snídani
 • pobytovou taxu
 • průvodce

Velký okruh Sicílií, Egadské ostrovy

Sicílie je skanzenem středomořského umění a architektury, jehož vývoj lze sledovat od perel klasického řeckého stavitelství v Segestě, Selinute až po středověkou Taorminu. Bohatství renesančního umění spatříme v Palermu. Památky klasického Řecka se vzrušující romantikou antických mýtů budeme obdivovat v Údolí chrámů v Agrigentu či Syrakusách, po celou dobu nás budou obklopovat přírodní krásy a neuvěřitelná rozmanitost zdejší krajiny, včetně zadumané Etny a sopečného žáru Liparských ostrovů.

Program

 • 1. den: V odpoledních hodinách odjezd z ČR.
 • 2. den: Dopoledne příjezd Kampánie - NEAPOL (UNESCO), krátká prohlídka historického centra Centro Storico – Castel Nuovo, červený Palazzo Reale, čtvrť Santa Lucia. Večer nalodění na trajekt do Palerma – nocleh v kajutách.
 • 3. den: Vylodění a prohlídka hlavního města Sicílie PALERMA. Město pod horou Pelegrino, je sondou do odvrácené orientální tváře Sicílie. Zatímco na východním pobřeží ostrova žijí potomci starověkých Řeků, tady na západě koluje v žilách obyvatel semitská krev Féničanů a Arabů. Město, které nám učaruje jedinečným spojením normanských staveb v orientálním stylu. Návštěva MONREALE, jenž se rozprostírá na úpatí předhůří Zlaté mušle – Monrealská katedrála – chrám Panny Marie je jedním z umělecky nejhodnotnějších svatostánků na světě, zdobená apsida slepými oblouky s arabskými ornamenty, proslulé mozaiky s výjevy ze stránek Starého a Nového zákona.
 • 4. den: Dopoledne si prohlédneme historické centrum městečka TRÀPANI, které před lety proslavil filmový komisař Corrado Catani, jenž tady v televizním seriálu Chobotnice zahájil svůj boj se sicilskou mafií. Uvidíme především barokní památky ze španělské éry dějin ostrova. Pro zájemce je připraven fakult. výlet na EGADSKÉ OSTROVY, vyhlášené křišťálově čistou mořskou vodou. Navštívíme ostrov FAVIGNANA s tufovými útesy, jemuž dominuje Monte Santa Caterina. Po návratu do Tràpani následuje průjezd přes SALINE DI TRÀPANI – bílá krajina mělkých nádrží (saline) a jemně se třpytících hromad soli. Po stopách semitských Féničanů a výdobytcích jejich starověké civilizace se vydáme na ostrůvek MÒZIA s archeologickým areálem.
 • 5. den: Západní Sicílie – Městečko ÈRICE, založené na legendární hoře Eryx a navzdory puritánskému vzhledu, je známé z historie jako nechvalně proslulé centrum Venušina kultu. Na vrcholku Monte Barbaro navštívíme městečko SEGESTA – prohlídka známého chrámu z 5 stol. př. n. l., vystavěného na okraji hlubokého kaňonu uprostřed divokých hor patří k nejpůsobivějším starověkým památkám na světě. Odpoledne nás čeká turistický magnet Sicílie – chrámový komplex u AGRIGENTA (UNESCO): Agora – obchodní centrum antického Akragasu, chrám Kastora a Poluxe, se základy 112 m dlouhého chrámu Dia olympského, Herkulova svatyně, Héřin chrám…Po prohlídce bývalého nejbohatšího města Velkého Řecka (Magna Graecia) odjedeme na nocleh.
 • 6. den: Přejezd přes Hyblajské vrchy do oblasti jihovýchodní Sicílie. Navštívíme půvabné NOTO, nejkompletněji dochované barokní město na Sicílii. Poté jedno z nejnavštěvovanějších měst Sicílie SYRAKUSY, město s významnými památkami a s bohatou minulostí, ostrovní stará část města Ortygia, jenž je duchovním srdcem celého města - ruiny chrámu Apollóna a Artemis, Arethusin pramen, který oživuje báji o krásné vodní víle, antická čtvrť Neapoli, archeologický areál s řeckým divadlem, barokní katedrála.
 • 7. den: Cesta k nejvyšší činné sopce Evropy ETNĚ. Zájemci vyjedou fakult. lanovkou a terénním busem až do výšky 3.000 m. - obří lávová pole, výhledy na Catanii a do širokého okolí. V případě nepříznivého počasí při výstupu na Etnu se variantně zastavíme u přírodního unikátu na úpatí sopky u kaňonu říčky ALCANTARY. Houževnatý tok dravé říčky zde opracoval bazaltové skály do neuvěřitelných podob. Odpoledne nejkrásnější sicilské letovisko TAORMINA, aragonské domy v čele s palácem Corvaia, antická cisterna Naumachie, městský park Lady Florence se subtropickou zahradou, vrcholem prohlídky je starověké řecké divadlo - Teatro Greco s vyhlášenou akustikou.
 • 8. den: Pobyt u moře. Pro zájemce fakultativní výlet do vulkanického souostroví LIPARSKÝCH OSTROVŮ - ostrov VULCANO, jenž je dle tradice považován za sídlo boha kováře a vládce sopek Hefaista, římského Vulkána, PORTO LEVANTE, vyhlášené sirné jezírko, možnost výstupu na hranu Velkého kráteru. Ostrov LIPARI, největší ostrov celého souostroví, stejnojmenné městečko s katedrálou svatého Bartoloměje, vyhlídková plavba bárkou podél skalních útvarů, Jeskyně andělů a Jeskyně zamilovaných, exotická příroda, písečné pláže s průzračným mořem.
 • 9. den: Brzy ráno odjezd přes Messinskou úžinu do Apulie. APULIE, rozeklaná krajina s průrvami, kruhové kamenné domy - trulli. Navštívíme a budeme obdivovat město bílých krátkých špičatých střech ALBEROBELLO (UNESCO) - stará čtvrť Rione Monti s více než 1 000 trulli. Ubytování v oblasti.
 • 10. den: Po snídani odjedeme do republiky.
 • 11. den: Předpokládaný návrat do ČR v časných ranních hod.

Alternativní zájezdy

Apulie a Kalábrie

11 dní , autokarem, od 14.9.2017

Náš podrobný poznávací zájezd míří do jižní Itálie, do oblasti Kalábrie a Apulie. Uvidíte slavná kamenná obydlí…

od 14 990

zavřít

Odeslat stránku emailem

Kolik je jedna+dva?... vložte správnou číslici (jde o ochranu proti spamu)
Dobrý den,

< Vaše jméno > Vám zasílá doporučení k návštěvě stránky:
http://www.cestovani.cz/zajezdy/italie/velky-okruh-sicilii-egadske-ostrovy-346646/
(Nepovinný) text Vašeho vzkazu:


Děkujeme za Vaši návštěvu.

http://www.cestovani.cz