Zájezd č. 163410

Perly Střední Ameriky - Panama, Kostarika a NikaraguaPANAMA | KOSTARIKA | NIKARAGUA: Panama City – Panamský kanál – Gatun Lake – San Jose – Irazu – Cerro Chato – vulkán Arenal – Baldi – NP Manuel Antonio - Ometepe - Maderas - Granada - Managua

Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem do USA.

Program zájezdu

1. den: PANAMA CITY* Odlet z Prahy do Panama City. Po příletu a uvítání průvodcem America Tours transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting s průvodcem.
2. den: PANAMA CITY* Okružní prohlídka Panama City. Budete překvapeni moderním městem plným výškových budov, čistotou na ulicích a pocitem bezpečí. Kromě moderního downtownu, přístavu a městských parků shlédnete také historické centrum města z koloniální éry. Novověk pak představuje návštěva zdymadel Miraflores v úvodní části slavného Panamského průplavu a seznámení s jejich funkcí a historií.
3. den: PANAMSKÝ KANÁL, GATUN LAKE* Dnes Vás čeká výlet na člunu po Gatun Lake – jezeře které vzniklo jako součást průplavu zatopením lužních pralesů v centru Panamy. Jezero je dnes ohromným ekoparkem se spoustou ostrovů – bývalých vrcholků kopců – porostlých tropickou vegetací, kde žije nesčetně druhů ptactva a zvěře. Během Vaší plavby budete pozorovat nejenom ptáky, opice a záplavu rostlin, ale dostanete se i do těsné blízkosti ohromných námořních lodí, které jezerem proplouvají na cestě mezi Karibikem a Pacifikem. Zbytek dne volno, třeba k relaxaci u hotelového bazénu.
4. den: PANAMA - SAN JOSE* Transfer a odjezd luxusní mezinárodní linkou do kostarického San Jose( executive class) . Po příjezdu ve večerních hodinách do hotelu ubytování.
5. den: VULKÁN IRAZU, CARTAGO, SAN JOSÉ* Výlet k nejvyšší kostarické sopce Irazu. Po výjezdu k vrcholu budete mít možnost pohlédnout do impozantního kráteru. Z tohoto místa je za jasného dne vidět Atlantik i Pacifik!! Po prohlídce kráteru navštívíte historické město Cartago, kde bude cílem jedinečná "Bazilika Andělů" s bohatou výzdobou řezbami a malbami. Po návratu do San Jose v odpoledních hodinách následuje orientační prohlídka centra města. Návrat do hotelu v podvečer.
6. den: 4.den: VULKÁN POÁS, LA PAZ GARDENS* Časně odjezd do národního parku Poás. Připravte se na trail vysokohorským mlžným pralesem k vyhlídce na hlavní kráter sopky s jezerem vařícího se bahna a unikajícími vulkanickými parami. V případě pěkného počasí podnikneme výstup k Lake Botos, průzračnému jezeru ležícímu v druhém neaktivním kráteru sopky, obklopeném mlžným pralesem. Naše cesta bude pokračovat návštěvou soukromé rezervace La Paz známé krásnými vodopády v úzkém pralesním údolí. Prohlédneme si expozice pralesních plazů a žab, navštívíme zdejší motýlí farmu, projdeme obří interaktivní voliéry s tropickými ptáky a také minizoo, která nás seznámí s pralesními "kočkami". Největší v zajetí chovaný jaguár se nachází právě zde !!. Po obědě ( v ceně) budeme mít možnost krmit volně poletující kolibříky nektarem, a návštěvu zakončíme trailem údolím pod kouzelnými vodopády. Návrat do hotelu v podvečer.
7. den: NP MANUEL ANTONIO, QUEPOS* Po snídani odjezd k pobřeží Pacifiku do jednoho z nejznámějších národních parků Kostariky - Manuel Antonio. Park je proslulý výskytem nepřeberného množství tropické zvěře, ptactva a rostlinných druhů. Procházka parkem do odpoledních hodin,koupání na zdejších plážích, poté odjezd do nedalekého městečka Quepos, ubytování.
8. den: QUEPOS, PLAVBA NA KATAMARANU* Dopoledne volno v centru Queposu. Doporučujeme nákup suvenýrů, relaxaci u bazénu nebo návštěvu místních pláží. Odpoledne Vás čeká místní atrakce - plavba na katamaránu ve vodách kolem parku Manuel Antonio se šnorchlováním, sledováním delfínů a velryb ( podle sezóny), a samozřejmě koupání v průzračném moři ( drinky, tropické ovoce a večeře v ceně). Závěrem plavby zhlédneme kouzelný západ slunce nad Pacifikem, návrat do hotelu večer.
9. den: NP CARARA, RIO TARCOLES* Časně odjezd do národního parku Carara, který je největším hnízdištěm červených papoušků rodu scarlet macaw. Zde budete moci pozorovat tropické ptáky v jejich přirozeném prostředí. Následuje přejezd k řece Tarcoles, kde máme pro Vás připravenou plavbu lodí po řece, která je známá výskytem obřích krokodýlů. Tyto až pětimetrové obry a řadu vodních ptáků budete moci sledovat z několikametrové vzdálenosti... Po ukončení plavby odjezd k jednomu z nejčinnějších vulkánů Ameriky - vulkánu Arenal. Ubytování v hotelu v těsné blízkosti vulkánu. Večer volný k relaxaci ve zdejších termálních bazénech s horkou minerální vodou...
10. den: VULKÁN ARENAL, TERMÁLNÍ BAZÉNY* Dopoledne Vás čeká prohlídka okolí sopky a jezera Arenal, průjezd pralesem obklopující sopku, pozorování opic a ptáků ve větvích stromů. Večer Vás čeká relaxace v tropických zahradách hotelu, kde budete mít příležitost si dosyta užít koupel v horkých minerálních pramenech s výhledem na kouřící vulkán.
11. den: ARENAL - OSTROV OMETEPE* Časně odjezd podél jezera Arenal oblastí mlžných pralesů k hranici s Nicaraguou. Po překročení hranice v Peńas Blancas Vás čeká transfer do přístavu u ohromného jezera Nicaragua a odjezd lodí na ostrov Ometepe, který sestává z vulkánů Concepcion a Maderas, tyčících se z vod jezera. Odpoledne prohlídka přírodní rezervace Charto Verde, ubytování v hotelu přímo na ostrově.
12. den: OSTROV OMETEPE* Výlet do mlžného tropického pralesa obklopujícího vulkán Maderas, prohlídka starobylých indiánských petroglyfů a historických obřadních míst. Odpoledne volno k relaxaci v prostředí jezerní pláže Santo Domingo.
13. den: GRANADA* Po snídani přejezd lodí na pevninu a transfer do koloniálního města Granada, nejstaršího města amerického kontinentu. Prohlídka historického centra města, ubytování.
14. den: GRANADA, VULKÁN MASAYA* Dopoledne volno v centru Granady. Odpoledne odjezd k prohlídce Masaya Market, kde budete mít možnost obdivovat řemeslnou zručnost místních umělců. Pokračování ke stejnojmennému vulkánu, kde nejprve zhlédnete kráter Santiago, poté se seznámíte s vulkanickými jeskyněmi a jejich obyvateli – tropickými netopýry. Vybaveni přilbami a svítilnami si prohlédnemte vychladlý lávový tubus. Za příznivých podmínek pak za tmy budete z okraje kráteru sledovat jezero žhavé vařící se lávy … není mnoho míst na světě, kde můžete zažít takovou podívanou!! Návrat do Granady v pozdních hodinách.
15. den: GRANADA - PRAHA* Ráno po snídani prohlídka města, dle Vašeho letového plánu transfer na letiště a odlet do Prahy.
16. den: Přílet do Prahy Váš krásný zájezd ukončí.

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Slevy

 • sleva pro třetí osobu na pokoji (sleva: -2800 Kč)

Cena zahrnuje

 • leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě
 • letištní taxy a poplatky ve výši 12.500 Kč
 • ubytování dle iitineráře v hotelech kat.3* a 4* se snídaní
 • dopravu v místě klimatizovaným minibusem
 • program dle itineráře včetně uvedených vstupů
 • služby průvodce America Tours
 • snídaně
 • stravu uvedenou v itineráři
 • komplexní pojištění vč. pojištění storna
 • zákonné pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje

 • stravu nejmenovanou v itineráři
 • vstupy a fakult. akce nezahrnuté do programu zájezdu
 • povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích)
 • letištní poplatky a palivové příplatky u místních přeletů splatné na místě
 • spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací
 • event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace
 • příplatek za jednolůžkový pokoj (příplatek: 23700 Kč)

Výlety

 • plavba lodí po Gatun Lake ( Panama) v ceně zájezdu
 • vstup do la Paz Gardens ( Kostarika) v ceně zájezdu
 • plavba na katamaranu podél pobřeží v ceně zájezdu
 • plavba na lodi za krokodýly ( Kostarika) v ceně zájezdu
 • návštěva vulkanické jeskyně s kolonií netopýrů ( Nikaragua) v ceně zájezdu
Pořadatelem zájezdu je America Tours, v.o.s.