Solná Komora - Hallstatt a Vánoce v Solné Komoře ***

 • ubytování: hotel ***ubytování: hotel ***
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: autokaremdoprava: autokarem
1 termín od 16. prosince 2017
od 3 090 Kč
Přidat do oblíbených zájezdů

Užijte si nádherný vánoční čas v romantickém prostředí Solné komory - vánoční zvyky, vůně sušenek, punč, svítící lucerny, tradiční trhy starých řemesel v Hallstattu, Bad Ischlu, Wolfgangský advent, a to vše bez shonu velkých měst, v příjemné předvánoční atmosféře. trasa : Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), Hradec Králové, Pardubice, Holice (Chrudim), V. Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+250), Lanškroun, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová. Celý popis ...

prosinec 2017

16.12. - 17.12.2017 sobota - neděle
snídaně autokarem
3 090 Kč
cena za 2 dny (1 noc)
16.12. - 17.12.2017 sobota - neděle
snídaně autokarem
3 090 Kč
cena za 2 dny (1 noc)

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem, 1x ubytování v hotelu - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 1x snídani, služby průvodce
 • dopravu lux. klim. busem, 1x ubytování v hotelu***+ - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 1x snídani, průvodce

Cena nezahrnuje

 • 1lůžk. pokoj 800 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 70 Kč
 • Příplatky: vstupné, fakult. služby, plavby lodí a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
 • Fakultativní příplatek:
 • 1lůžk. pokoj 650 Kč, večeře o 3 chodech 350 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 60 Kč

Solná Komora - Hallstatt a Vánoce v Solné Komoře ***

Užijte si nádherný vánoční čas v romantickém prostředí Solné komory - vánoční zvyky, vůně sušenek, punč, svítící lucerny, tradiční trhy starých řemesel v Hallstattu, Bad Ischlu, Wolfgangský advent, a to vše bez shonu velkých měst, v příjemné předvánoční atmosféře.

trasa : Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), Hradec Králové, Pardubice, Holice (Chrudim), V. Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+250), Lanškroun, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová.

Doprava: autokarem

Nástupní místa : Trasa A - Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), HK, PCE, Holice (Chrudim),
V. Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+250), PŘÍPADNĚ JEDE OPAČNĚ
Trasa L - Lanškroun, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová
Trasa U - Benešov (- 100), Tábor dálnice (-150), České Budějovice ( -200)
a další nástupní místa na trase dle dohody v CK

Program zájezdu

1. den: Odjezd dle nástupních míst, Praha v cca 5.30 hod., do oblasti Solné komory k jezeru TRAUNSEE. Radostné očekávání Ježíška zde pocítí každý. Návštěva GMUNDENU, adventní trhy na náměstí, keramická zvonkohra na radnici. Pokračujeme jezerní promenádou k vodnímu zámku ORT, ojedinělá atmosféra, arkádové náměstí s vánoční výzdobou, tradiční adventní trh. Přejezd do císařského městečka BAD ISCHL, volno k návštěvě adventních trhů v centru města, možnost koupání ve zdejších termálních lázních Europatherme.
2. den: Půvabný adventní trh na malebném náměstí v městečku HALLSTATT, ležícím u břehů stejnojmenného jezera. Pokračujeme k jezeru WOLFGANGSEE, tisíce světélek, vysoká svítící lucerna uprostřed jezera, tradiční trhy, to je Wolfgangský advent, který patří k nejkrásnějším v Rakousku. Návštěva ST. GILGEN s obří adventní svící, prohlídka rodiště Mozartovy matky. Fakult. plavba po jezeře kolem lucerny do ST. WOLFGANGU na druhém břehu - živé jesličky, výstava betlémů, kostel sv. Wolfganga se slavným vyřezávaným oltářem. Odjezd do ČR.
Pořadatelem zájezdu je DATOUR s.r.o.