Bájný ostrov Kréta - leteckyTento zájezd na Krétu je zaměřen na podrobné poznání největšího řeckého ostrova, který je pro návštěvníky přitažlivý svými přírodními krásami (členité pobřeží, hory, soutěsky) i bohatstvím kulturních památek (mínojské paláce a další antické památky). Kréta si vyžaduje podrobnější poznání, proto jsme vybrali kombinovaný zájezd, kde se dny odpočinku u nádherného moře střídají s poznáváním největších zajímavostí Kréty.

Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy.
2. den: Přílet na Krétu. Pobyt u moře.
3. den: IRÁKLIO – hlavní město a nejvýznamnější přístav Kréty. KNÓSSOS – nejvýznamnější archeologická lokalita na Krétě, hlavní středisko mínojské kultury s proslulým labyrintem.
4. den: Výlet na jižní stranu ostrova. AGIA TRIÁDA – královská vila z doby bronzové s výhledy na jižní pobřeží Kréty. GORTYS – zbytky významného antického města. FESTÓS – starověké středisko se zbytky královského paláce. Malebné zátoky u vesničky MATALA.
5. den: Nejzdatnější se mohou vydat na náročný pěší výlet nejdelší evropskou soutěskou SAMARIA, která je až 300m hluboká a v místě tzv. „Železných vrat“ 2-3m široká. Plavba lodí podél pobřeží do SFAKIE (loď není v ceně).
6. den: Pobyt u moře.
7. den: Výlet na východní stranu ostrova. DIKTÉO, ÁNDRO – krápníková jeskyně, mytologické rodiště nejvyššího boha Dia. Planina LASSITHI – náhorní plošina v pohoří Dikté s tisíci malými větrnými mlýny. Ruiny antického města LATÓ. Malebná horská vesnička KRITSÁ. ÁGIOS NIKOLÁOS – půvabné městečko stoupající do svahu nad zátokou Mirabello.
8. den: Výlet na západní stranu ostrova. RETHYMNO – město, kde je vedle sebe vidět stavby benátského i tureckého typu. CHÁNIA – město s pitoreskním starým městem.
9. den: Pobyt u moře. Zájemci mohou fakultativně (cca 130 - 160 Euro) navštívit ostrov SANTORINI. Santorini je nejjižnější ostrůvek souostroví KYKLADY, jehož střed tvoří ohromný mořem zatopený kráter, který návštěvníka uchvátí již při příjezdu, kdy lodě vplouvají do tohoto skalnatého kotle, jehož vrcholy jsou posety bílými stavbami měst THIRA a IA.
10. den: Pobyt u moře.
11. den: Odlet do Prahy.

červen 2017

06.06. -16.06.17 úterý - pátek
polopenze letecky (Praha)
23 990 Kč
cena za 11 dní (10 nocí)

Cena zahrnuje

  • leteckou přepravu
  • letištní taxy a palivový příplatek
  • 10-11 x ubytování v hotelu (dle času letu)
  • 10-11x polopenzi (dle času letu)
  • průvodce
  • autobusové výlety

Výlety

  • pojištění léčebných výloh a storna do 15.000 Kč (příplatek: 360 Kč)
  • připojištění storna do 40.000 Kč (příplatek: 200 Kč)
Pořadatelem zájezdu je Mayer & Crocus s.r.o.