Řecko - velký okruh a Jónské ostrovyStarověké Řecko - kolébka evropské civilizace. Rodiště mnoha slavných civilizací a dnes země, která nabízí obrovské množství památek nejen z období starověku. Řecko, to jsou Athény, Olympie, Korinth, Epidauros a na závěr našeho putování odpočinek u nádherně modrého Jónského moře na ostrově Korfu, který bezpochyby patří k nejkrásnějším místům Řecka.

Program zájezdu

1. den: Přílet na Korfu.
2. den: Přejezd na řeckou pevninu. Skalní kláštery v METEOŘE (UNESCO) - v minulosti těžko dostupné kláštery na skalních stěnách bizarních tvarů. Nocleh.
3. den: DELFY (UNESCO) - světově proslulý archeologický areál, Apolónův chrám, záhadná stavba Tholos aj. OSIOS LOUKAS (UNESCO) - věhlasný byzantský klášter. Nocleh v Athénách.
4. den: ATHÉNY (UNESCO) - metropole Řecka, která si z dob své největší slávy zachovala množství památek (Akropolis, Agora, Diův chrám, Národní archeologické muzeum aj.). Nocleh.
5. den: Poloostrov Peloponés: KORINTSKÝ PRŮPLAV, archeologický areál starého KORINTU se zbytky chrámu, EPIDAUROS (UNESCO) - posvátný okrsek boha lékařství Asklépia s největším divadlem v Řecku, MYKÉNY (UNESCO) - hlavní středisko mykénské kultury s vykopávkami mohutného hradu. Nocleh.
6. den: OLYMPIA (UNESCO) - jeden z nejhezčích archeologických areálů v Řecku a muzeum s významnými exponáty. Přejezd na ostrov Korfu. Nocleh na Korfu.
7. den: Pobyt u moře na Korfu. Nocleh.
8. den: Grand Tour po ostrově Korfu: Hlavní město ostrova KÉRKYRA (UNESCO) s pevnostmi, byzantskými kostely a mnoha dalšími památkami. Poloostrov KANÓNY. ACHILLION - zámeček císařovny Sisi. Západní pobřeží - PALEOKASTRITSA - jeden z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších koutů ostrova. Malebná zátoka se spletitými poloostrovy v tyrkysovém moři. ANGELÓKASTRO - zříceniny byzantské pevnosti na vysokém skalisku vypínajícím se nad pobřežím, kde divoké břehy moře, nádherný výhled a subtropická vegetace dávají místu magický nádech. Vyhlídka BELLA VISTA. Nocleh.
9. den: Pobyt u moře. Fakultativně výlet do Albánie. Nocleh.
10. den: Pobyt u moře. Fakultativně: výlet na řecký ostrov PAXOS a do letoviska na řecké pevnině PARGA.
11. den: Pobyt u moře.

září 2017

17.09. - 27.09.17 neděle - středa
snídaně letecky (Praha)
19 990 Kč
cena za 11 dní (9 nocí)

Cena zahrnuje

  • leteckou přepravu
  • letištní taxy a palivový příplatek ve výši 1690 Kč
  • dopravu autobusem po Řecku
  • průvodce
  • 4x nocleh se snídaní v hotelích v Řecku
  • 5-6x nocleh (dle času příletu) v apartmánech nebo v hotelu Alkyon se snídaní (klimatizace, bazén) na Korfu

Výlety

  • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 330 Kč)
  • 4x večeře (při okruhu) (příplatek: 1200 Kč)
  • 5x večeře (na Korfu 6. - 10.den) (příplatek: 1350 Kč)
Pořadatelem zájezdu je Mayer & Crocus s.r.o.