Kaliningrad a Národní parky Kurská Kosa a Neringa

Kaliningrad • Zelenogradsk • Np Kurska Kosa • Np Neringa • Klaipéda • Šiauliai • Riga • Tallin • Petrohrad • Perodvorce • Carské Selo • Pskov • Vilnius

Tady se psaly dějiny. Více než dvě století byl Petrohrad hlavním městem Ruského impéria a dodnes je považován za kulturní centrum Ruska. Vychutnejte si tep velkoměsta, vydejte se do skvostných carských paláců a ponořte se do krásy umění jednoho z nejkrásnějších měst na zemi „klenotu Ruska“ Petrohradu. V průběhu zájezdu projedeme i oblast ruské části NP Kurská Kosa, navštívíme písečné duny NP Neringa a turistické zajímavosti Pobaltských republik.

Poznámka:
Skupinové turistické vízum do Ruska dvouvstupé je povinný příplatek cca 1800 Kč. O potřebných formalitách ohledně vyřízení víza budeme včas informovat. Pas je třeba doručit do CK cca 1 až 2 měsíce před odjezdem na zájezd. Předán zpět bude až průvodcem v autobuse. Informace o formalitách a předání pasu obdržíte poštou.

Stravování: snídaně

Snídaně kontinentální.

Doprava: autokarem

Nástupní a svozová místa v ČR:
Praha, Brno, Holice, Hradec Králové, Litomyšl, Pardubice, Poděbrady, Svitavy, V.Mýto.

Ubytování: hotel

Ubytování je zajištěno v hotelech***, ve dvoulůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. Není možno ubytovat 3.osobu na pokoji.

Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách. Transit přes území Polska.
2. den: Ráno příjezd do oblasti Kaliningradu - odloučené části Ruska. Na jižní straně sousedí s Polskem, na severní s Litvou a východní část Kaliningradu omývá Baltské moře. Do roku 1991 byla tato část Ruska uzavřená pro západní turisty. Navštívíme Kaliningrad město založené r. 1255 na počest českého krále Přemysla Otakara II.- původní německá gotická katedrála, hrobka Immanuela Kanta - slavného filozofa, Oceánonografické museum – Mirovovo okeana, Dům sovětů, městské brány vč. Zlaté brány, náměstí Vítězství s památníkem a dvěma novými pravoslavnými chrámy, Kaliningradský park, Muzeum jantaru, fakultativně plavba po ramenech řeky Pregola. Ubytování.
3. den: Po snídani odjedeme přes Zelenogradsk na cíp pevniny mezi Baltským mořem a Kuronskou lagunou do oblasti „Baltské Sahary“ do Národního parku Kurská Kosa (100 km dlouhý poloostrov, z něhož polovina náleží Rusku a druhá Litvě). Projedeme ruskou část Kurské Kosy - krajina doposud neobjevená turisty nabízí písečné duny, borovicové lesy a několik rybářských osad, mezi nejznámější patří Lesnoy, Rybachy a Morskoe. Navštívíme muzeální komlex Kurské Kosy, projdeme se „Tančícím lesem“, vystoupíme na nejvyšší zdejší dunu Efu (62 m). Přejedeme rusko-litevské hranice do Národního parku Neringa (pohyblivé písečné duny vysoké až 50 m). Návštěvu NP začneme v krásné Smiltyn?, jedno z nejhezčích míst s plážemi a vysokými dunami, Vrch čarodějnic (expozice vyřezávaných dřevěných soch). Litevská legenda praví, že kosu stvořila přívětivá mořská obryně Neringa. Za tento cenný přírodní poklad vděčí zdejší krajina sedimentační činnosti mořských proudů. Krásu písečných dun, mořských zálivů, borových lesů a rybářských vesnic obdivoval i cestovatel Humboldt nebo spisovatel Thomas Mann. Příjezd na ubytování do Klaipedy.
4. den: Snídaně, krátká návštěva Šiauliai - Hora křížů a pokračujeme do hlavního města Lotyšska, největšího města Pobaltí Rigy. Prohlídka staré části města, kostel Sv. Petra, středověké centrum s nejstaršími kamennými domy v zemi. Odjezd podél Litevského zálivu do oblasti estonského Pärnu na ubytování.
5. den: Snídaně, prohlídka Tallinu, města ležícího u Finského zálivu. Navštívíme opevněné Staré město, hanzovní cechovní a kupecké domy, park Kadriorg. Odjezd na ubytování.
6. den: Snídaně, Petrohrad. Návštěva letní rezidence Petra Velikého Petrodvorce, prohlídka grandiózního parku jemuž dominuje Velká kaskáda, která je oslavou vítězství Ruska nad Švédy a Vodní alej, symfonie více než 140 fontán a kanálů. Odjezd na ubytování do Petrohradu.
7. den: Po snídani pěší prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností Petrohradu, města založeného r. 1703 Petrem Velikým a poté návštěva jednoho z nejslavnějších muzeí na světě Ermitáže na honosném Palácovém nábřeží - bezkonkurenční sbírka uměleckých pokladů, lodní projížďka po Něvě - úchvatné pohledy na mosty a vodní cesty. Na Petrohradské straně, historicky první osídlený ostrov Petrohradu, navštívíme Petropavlovskou pevnost - pohřebiště ruských carů katedrálu sv. Petra a Pavla (hrobka P. Velikého a jeho následovníků) a vězení Trubeckého bastionu. Okružní jízda městem – domek Petra I.Velikého, křižník Aurora, Smolný klášter…. Návrat na ubytování.
8. den: Snídaně. Prohlídka města vč. náměstí sv. Izáka se sochou Měděného jezdce a nejvýznamnější dominantou náměstí kolosální katedrály sv. Izáka – z jejíž kopule se nám naskytne panoramatický výhled na město s Admiralitou a Ermitáží. Něvský prospekt – nejslavnější ulice v Rusku, individuální volno, návrat na hotel. Fakultativně – otevírání mostů na Něvě - večer nás autobus odveze na náměstí Děkabristů – projížďka nočním osvíceným městem, romantická místa – chrám sv. Mikuláše „Petrohradské Benátky“, shlédneme i slavné otevíraní mostů na Něvě. Návrat kolem 02.00 hod. na hotel.
9. den: Snídaně, u Petrohradu navštívíme městečko Carské Selo, jen málo míst v Rusku je spjato s ruskými dějinami více než zdejší paláce a velkolepé parky. Prohlédneme si palác Kateřiny I. Veliké - mistrovské barokní dílo a nádhernou Jantarovou komnatu. V podvečerních hodinách odjezd na ubytování do opevněného města Pskov.
10. den: Po snídani přejedeme do hl. litevského města Vilnius, barvotiskové baroko a silueta posetá věžemi pravoslavných a katolických kostelů. Prohlídka města z něhož vyzařuje síla polské minulosti z ulic Starého města, které je rovněž zapsáno na seznamu Unesco – Katedrální náměstí, dlážděné uličky Starého města aj. Ubytování.
11. den: Snídaně, odjezd přes polské území do ČR. Předpokládaný příjezd v pozdních hodinách (cca kolem 24 hod).

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Cena zahrnuje

 • 9 ubytování se snídaní
 • dopravu klimatizovaným autokarem
 • trajekt na Kurskou Kosu
 • služby českého průvodce
 • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje

 • cestovní pojištění a proti stornu (příplatek: 340 Kč)
 • připojištění storno nadstandard (příplatek: 290 Kč )
 • povinnýpříplatek skupinové turistické vízum do Ruska (příplatek: 1800 Kč)
 • jednolůžkový pokoj (příplatek: 5400 Kč)
 • vstupy do objektů při prohlídkách cca 120 EUR
 • svoz - Karviná, Nový Jičín, Ostrava (příplatek: 450 Kč)
 • svoz - Hranice (příplatek: 350 Kč)
 • svoz - Olomouc (příplatek: 250 Kč)
Pořadatelem zájezdu je IDEAL - TOUR PRAHA, s.r.o.