Perličky ze Švýcarska

 • ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: autokaremdoprava: autokarem
2 termíny od 24. dubna 2018
od 10 890 Kč
Přidat do oblíbených zájezdů

Vaduz, Einsiedeln, Lucern, Zermatt, Matterhorn, Gornergrat, Ženeva, Lausanne, Montreux, Chillon, Sion, Bern, Curych, Rýnské vodopády, Schaffhausen Celý popis ...

duben 2018

24.04. - 29.04.2018 úterý - neděle
snídaně autokarem (Praha)
10 890 Kč
cena za 6 dní

září 2018

18.09. - 23.09.2018 úterý - neděle
snídaně autokarem (Praha)
10 890 Kč
cena za 6 dní

Cena zahrnuje

 • 3 x ubytování v hotelu
 • 3 x snídaně
 • doprava klimatizovaným mikrobusem
 • služby průvodce

Cena nezahrnuje

 • vstupné, vlaky a lanovky cca (příplatek: 150 CHF, tj. cca 3.750,-Kč)
 • jednolůžkový pokoj (příplatek: 1600 Kč)

Perličky ze Švýcarska

Vaduz, Einsiedeln, Lucern, Zermatt, Matterhorn, Gornergrat, Ženeva, Lausanne, Montreux, Chillon, Sion, Bern, Curych, Rýnské vodopády, Schaffhausen

Doprava: autokarem

Autokarem, při menším počtu klientů bude doprava zajištěna mikrobusem.

Minimální počet osob nutný pro realizaci zájezdu = 12

Ubytování: hotel

Hotel, pokoje s příslušenstvím

Program zájezdu

1. den: Odjezd ve večerních hodinách z Prahy - Smíchova, od nádraží ČD (viz plánky odjezdových míst na www.levante.cz) po trase přes území SRN do Švýcarska.
2. den: Ve velmi časných ranních hodinách se zastavíme na krátkou návštěvu Vaduzu v Lichtenštejnském knížectví, dále pokračujeme kolem Curyšského jezera do Einsiedelnu (Černá Madona), kde si v benediktinském opatství prohlédneme nejkrásnější barokní kostel Švýcarska. Pokračujeme kolem romantického jezera Vierwaldstättersee do Lucernu, kde se uprostřed nádherného panoramatu města projdeme po proslulém dřevěném mostě. V odpoledních hodinách se přesuneme k prohlídce Bernu. Večer ubytování v blízkosti Bernu, nocleh.
3. den: Po snídani údolím Rhony projedeme kolem Sionu do Vispu a pokračujeme Matternským údolím do Täsche. Navštívíme známé horské středisko Zermatt , kde budeme mít možnost vyjet ozubnicovou železnicí do výšky 3200 n.m. na vyhlídku Gornergrat, odkud se otevírá pohled na nejvyšší horu Švýcarska Monte Rosa a na proslulou horu Matterhorn. V odpoledních hodinách se vrátíme do Zermattu a odjedeme zpět do místa ubytování s krátkou zastávkou v Sionu.
4. den: Po snídani dojedeme do Ženevy, po cestě navštívíme nejznámější hrad Švýcarska Chateau du Chillon.V Ženevě následuje prohlídka historické části města a jezerní promenády se 130 m vysokým vodotryskem. Podél Ženevského jezera se vrátíme do Lausanne – zde se projdeme po pobřežní promenádě a podíváme se do Olympijského muzea. Návrat do hotelu, nocleh.
5. den: Po snídani se zastavíme ve vesničce Affoltern, kde navštívíme známou sýrárnu (možnost relativně levného nákupu sýrů - obrovský výběr). Pokračujeme návštěvou města Zurich. Potom se přesuneme na prohlídku Rýnských vodopádů u města Schaffhausen a program dne zakončíme procházkou uličkami tohoto pěkného města. V 19:00 hod. odjezd zpět přes SRN do ČR.
6. den: Návrat do Prahy v časných ranních hodinách
Pořadatelem zájezdu je Jana Koderová - CK Levante