Vaduz, Einsiedeln, Lucern, Zermatt, Matterhorn, Gornergrat, Ženeva, Lausanne, Montreux, Chillon, Sion, Bern, Curych, Rýnské vodopády, Schaffhausen

Doprava: autokarem

Autokarem, při menším počtu klientů bude doprava zajištěna mikrobusem.

Minimální počet osob nutný pro realizaci zájezdu = 12

Ubytování: hotel

Hotel, pokoje s příslušenstvím

Program zájezdu

1. den: Odjezd ve večerních hodinách z Prahy - Smíchova, od nádraží ČD (viz plánky odjezdových míst na www.levante.cz) po trase přes území SRN do Švýcarska.
2. den: Ve velmi časných ranních hodinách se zastavíme na krátkou návštěvu Vaduzu v Lichtenštejnském knížectví, dále pokračujeme kolem Curyšského jezera do Einsiedelnu (Černá Madona), kde si v benediktinském opatství prohlédneme nejkrásnější barokní kostel Švýcarska. Pokračujeme kolem romantického jezera Vierwaldstättersee do Lucernu, kde se uprostřed nádherného panoramatu města projdeme po proslulém dřevěném mostě. V odpoledních hodinách se přesuneme k prohlídce Bernu. Večer ubytování v blízkosti Bernu, nocleh.
3. den: Po snídani údolím Rhony projedeme kolem Sionu do Vispu a pokračujeme Matternským údolím do Täsche. Navštívíme známé horské středisko Zermatt , kde budeme mít možnost vyjet ozubnicovou železnicí do výšky 3200 n.m. na vyhlídku Gornergrat, odkud se otevírá pohled na nejvyšší horu Švýcarska Monte Rosa a na proslulou horu Matterhorn. V odpoledních hodinách se vrátíme do Zermattu a odjedeme zpět do místa ubytování s krátkou zastávkou v Sionu.
4. den: Po snídani dojedeme do Ženevy, po cestě navštívíme nejznámější hrad Švýcarska Chateau du Chillon.V Ženevě následuje prohlídka historické části města a jezerní promenády se 130 m vysokým vodotryskem. Podél Ženevského jezera se vrátíme do Lausanne – zde se projdeme po pobřežní promenádě a podíváme se do Olympijského muzea. Návrat do hotelu, nocleh.
5. den: Po snídani se zastavíme ve vesničce Affoltern, kde navštívíme známou sýrárnu (možnost relativně levného nákupu sýrů - obrovský výběr). Pokračujeme návštěvou města Zurich. Potom se přesuneme na prohlídku Rýnských vodopádů u města Schaffhausen a program dne zakončíme procházkou uličkami tohoto pěkného města. V 19:00 hod. odjezd zpět přes SRN do ČR.
6. den: Návrat do Prahy v časných ranních hodinách

září 2017

19.09. -24.09.17 úterý - neděle
snídaně autokarem (Praha)
10 890 Kč
cena za 6 dní

Cena zahrnuje

  • 3 x ubytování v hotelu
  • 3 x snídaně
  • doprava klimatizovaným mikrobusem
  • služby průvodce

Cena nezahrnuje

  • vstupné, vlaky a lanovky cca (příplatek: 150 CHF, tj. cca 3.750,-Kč)
  • jednolůžkový pokoj (příplatek: 1600 Kč)
Pořadatelem zájezdu je Jana Koderová - CK Levante