MSC Poesia - Itálie, Francie, Španělsko, Portugalsko, Kapverdy, ... (z Janova)

Je nám líto, ale prodej plavby již skončil

MSC Crociere S.A.

Loď: MSC Poesia Přístav: z Janova

Alternativní plavby

Nevyhovují vám alternativní plavby, vybírejte z celé nabídky...


Janov (Itálie) - Marseille (Francie) - Barcelona (Španělsko) - Lisabon (Portugalsko) - Funchal (Portugalsko) - Mindelo (Kapverdy) - Salvador (Brazílie) - Rio de Janeiro (Brazílie) - Rio de Janeiro (Brazílie) - Buenos Aires (Argentina) - Buenos Aires (Argentina) - Montevideo (Uruguay) - Puerto Madryn (Argentina) - Ushuaia (Argentina) - Ushuaia (Argentina) - Punta Arenas (Chile) - Puerto Montt (Chile) - Valparaiso (Chile) - Valparaiso (Chile) - Arica (Chile) - Callao (Peru) - Callao (Peru) - Hanga Roa-Rapa Nui (Chile) - Bounty Bay Passage (Pitcairn) - Papeete (Franc. Polynézie) - Papeete (Franc. Polynézie) - Rarotonga (Cookovy o.) - Aiutaki (Cookovy o.) - Auckland (Nový Zéland) - Tauranga (Nový Zéland) - Napier (Nový Zéland) - Wellington (Nový Zéland) - Cruising Milford Sound (Nový Zéland) - Hobart-Tasmania (Austrálie) - Sydney (Austrálie) - Sydney (Austrálie) - Mare (Nová Kaledonie) - Lifou island (Nová Kaledonie) - Port Vila (Vanuatu) - Alotau (Papua Nová Guinea) - Cairns (Austrálie) - Darwin (Austrálie) - Lombok (Indonézie) - Benoa-Bali (Indonézie) - Benoa-Bali (Indonézie) - Singapur (Singapur) - Port Kelang (Malajsie) - Colombo (Srí Lanka) - Mumbai-Bombaj (Indie) - Mumbai-Bombaj (Indie) - Salalah (Omán) - Aqaba (Jordánsko) - Suez Canal (transit) (Egypt) - Suez Canal (transit) (Egypt) - Civitavecchia (Itálie) - Janov (Itálie) - Marseille (Francie) - Barcelona (Španělsko) - Lisabon (Portugalsko) - Leixoes (Portugalsko) - El Ferrol (Španělsko) - Southampton (Velká Británie) - Le Havre (Francie) - Goteborg (Švédsko) - Kodaň (Dánsko) - Warnemünde (Německo).

Důležité informace o plavbě:

 • Vstup na loď i na pevninu je možný pouze s cestovním pasem, platným nejméně šest měsíců po ukončení plavby!!! Pasové údaje a některé údaje o pasažérech a blízké osobě v případě nouze je nutné poskytnout cestovní kanceláři, aby je mohla doplnit do rezervačního systému. Bez toho není možné vyžádat lodní lístky.
 • Ceny jsou kalkulovány za osobu ubytovanou ve dvojlůžkové kajutě, při obsazenosti alespoň dvěmi plně platícími osobami. Kategorie kajut, jejich ceny a dostupnost je nutné vždy ověřit. Vyhrazujeme si právo změny zde uváděných cen.
 • Cena za dítě (věk do dovršených 18 let v první den plavby) se počítá pouze při ubytování spolu se dvěma plně platícímii osobami v kajutě. Dětské ceny zájezdu se mohou lišit dle věkových kategorií a je nutné je ověřit předem v CK.
 • Ubytování 3.a 4. osoby není dostupné ve všech kajutách. Počet vícelůžkových kajut je omezený a prodávají se pouze po potvrzení. Kalkulaci ověříme a zpracujeme po obdržení poptávky. Vždy je ale nutné uvést jména, příjmení a data narození všech cestujících, telefonní spojení a adresu.
 • Důrazně doporučujeme, aby cestující před plavbou uzavřeli cestovní pojištění. Cestovní kancelář může nabídnout uzavření cestovního pojištění na vyžádání. Výše cestovního pojištění závisí na destinaci, věku pasažérů či délce trvání plavby. Cestovní pojištění je možné uzavřít kdykoliv v průběhu před odplutím, na nejzazší termín uzavření cestovního pojištění se informujte v cestovní kanceláři.
 • Pojištění storna je možné rovněž uzavřít v cestovní kanceláři, ale toto pojištění lze uzavřít jen v okamžiku uzavření smlouvy. Pojištění storna nelze zakoupit dodatečně.
 • Na lodi na konci plavby se platí servisní poplatky, které nejsou součástí ceny plavby. Tyto poplatky slouží jako spropitné pro personál, který se o vás stará během plavby.
 • Veškeré platby na palubě probíhají bezhotovostně, čerpáním z depozitu, který si pasažéři složí na krytí své útraty. K tomu je nutné složit minimální hotovost nebo vklad z vaší platební karty v přepočtu cca 200 -300 EUR na kajutu. Jeho výše závisí na délce plavby. Z depozitu jsou hrazeny veškeré nákupy na lodi včetně servisních poplatků. Nevyčerpaný depozit je na konci plavby vyúčtován a vrácen tomu, kdo jej za kajutu skládal.
 • Neutracená částka Vám bude po skončení plavby vrácena, pokud svůj lodní účet nevyčerpáte. Spropitné pro personál – servisní poplatky jsou každodenně načítí´ány kana účet klienta a budou se hradit, stejně jako veškerá další útrata na lodi (nápoje, které nejsou součástí all inclusive paketu, transfery, nákupy v buticích a lodních obchodech, placené služby na lodi atd. atd.) právě z tohoto složeného depozitu.
 • Doporučujeme, abyste se u dětí mladších dvanácti měsíců před rezervací okružních plaveb poradili s lékařem.
 • Společnost nemusí přijmout rezervace pro ženy, které budou na konci plavby ve 24. týdnu těhotenství. Společnost si výslovně vyhrazuje právo odepřít právo vstupu na palubu každé ženě, která se zdá být v pokročilém stádiu těhotenství nebo která je těhotná a nepředloží lékařské potvrzení o své způsobilosti k cestování s přihlédnutím k příslušné trase lodi. Za toto odepření nelze společnost činit žádným způsobem odpovědnou.
 • Informace o výletech nabízených lodní společností a o jejich cenách dodáme na vyžádání, pokud jsou k dané plavbě k dispozici. Nabídka těchto výletů je pouze informativní. Přímo na lodi může být nabídka pozměněna – některé výlety mohou být zrušeny a jiné zase naopak nabídnuty nově nad rámec těchto, které jsou nám dostupné předem od lodní společnosti. Změny cen a nabídky výletů jsou vyhrazeny a plně v kompetenci lodní společnosti.
 • Jakékoliv individuální výlety, vycházky a exkurze podniká klient vždy na vlastní zodpovědnost a přijímá všechna rizika s tím spojená. Cestovní kancelář ani lodní společnost nezodpovídá za jeho rozhodnutí.
 • Některé akce a výlety nabízené lodní společností mohou být hodně frekventované, proto je vhodné je rezervovat ihned první den po nalodění přímo na palubě.
 • Výlety lodní společnosti jsou poskytovány s průvodcem nejčastěji v angličtině, popřípadě v jiných světových jazycích s kompletním vybavením pro absolvování všech aktivit a dle délky výletu i s občerstvením. Výlety nejsou poskytovány v češtině.
 • Lodní společnost si vyhrazuje právo změnit trasu či zastávky podle svého uvážení či podle rozhodnutí kapitána každé lodi dle aktuální situace v závislosti na povětrnostních podmínkách, situaci v přístavech či jiných okolnostech. V případě těchto změn lodní společnost jedná v nejlepším zájmu všech pasažérů a posádky a s ohledem na jejich bezpečnost. Za těchto okolností není společnost vůči cestujícímu odpovědná ani zavázaná.
 • Měnou na lodi je EUR. Plavby vyplouvající z území USA mají měnu na lodi USD. Je však možno platit i mezinárodními platebními kartami.
 • Hosté musí být první den u odbavení nejpozději dvě, raději však tři hodiny před odplutím lodě. Před vyplutím je nutné absolvovat povinný bezpečnostní nácvik na palubě lodi.Transfery mezi letištěm, hotelem a přístavem, jsou-li zajišťovány lodní společností, jsou naplánované odpovídajícím způsobem.
 • Je odpovědností každého, aby dodržoval instrukce a dorazil včas k transferům či k nalodění. Za všechny následné škody způsobené v důsledku nedodržení pokynů nenese zodpovědnost ani lodní společnost ani cestovní kancelář.
 • Vylodění v destinacích bývá 40 až 60 minut po připlutí do přístavu. Vždy až poté, co loď splní povinné přístavní formality a technicky je vylodění možné.
 • V některých destinacích je doprava pasažérů na břeh zajišťována přepravními, případně záchrannými čluny (tender). Je to v případech, kdy loď nemůže kotvit přímo u mola v přístavu.
 • Návrat na loď v destinacích je nutný vždy nejpozději v čase určeném denním programem, obvykle 30-60 minut před odplutím! Je bezpodmínečně nutné dodržet čas, do kdy nejpozději se musí všichni pasažéři dostavit na loď. V případě zmeškání či opožděného návratu loď na cestující nečeká!
 • Jakékoliv změny osob v již vytvořené fixní rezervaci je možné provést pouze za poplatek a jeho aktuální výše bude sdělena na vyžádání. Rovněž bude na vyžádání sdělen nejzazší termín před vyplutím, do kdy je změny možné provést.
 • V kajutách i na balkónech kajut je kouření zakázáno. Kouření je dovoleno minimálně v jednom baru na každé lodi. Házení nedopalků cigaret přes palubu je přísně zakázáno

Trasa plavby

DenPřístav / programPřiplutíOdplutí
1. den Janov (Itálie)-17:00
2. den Marseille (Francie)08:0018:00
3. den Barcelona (Španělsko)08:0018:00
4. den na moři
5. den Lisabon (Portugalsko)12:0019:00
6. den na moři
7. den Funchal (Portugalsko)08:0019:00
8. - 9. den na moři
10. den Mindelo (Kapverdy)08:0018:00
11. - 14. den na moři
15. den Salvador de Bahia (Brazílie)08:0017:00
16. den na moři
17. den Rio de Janeiro (Brazílie)08:0023:59
18. den Rio de Janeiro (Brazílie)00:0118:00
19. - 20. den na moři
21. den Buenos Aires (Argentina)08:0023:59
22. den Buenos Aires (Argentina)00:0118:00
23. den Montevideo (Uruguay)08:0017:00
24. den na moři
25. den Puerto Madryn (Argentina)09:0019:00
26. - 27. den na moři
28. den Ushuaia (Argentina)08:0023:59
29. den Ushuaia (Argentina)00:0118:00
30. den na moři
31. den Punta Arenas (Chile)08:0018:00
32. - 33. den na moři
34. den Puerto Montt (Chile)08:0018:00
35. den na moři
36. den Valparaíso (Chile)08:0023:59
37. den Valparaíso (Chile)00:0118:00
38. - 39. den na moři
40. den Arica (Chile)08:0018:00
41. den na moři
42. den Lima (Peru)08:0023:59
43. den Lima (Peru)00:0118:00
44. - 47. den na moři
48. den Hanga Roa (Chile)08:0020:00
49. - 50. den na moři
51. den Bounty Bay Passage (Pitcairn)08:0008:00
52. - 53. den na moři
54. den Papeete (Franc. Polynézie)08:0023:59
55. den Papeete (Franc. Polynézie)00:0118:00
56. den na moři
57. den Rarotonga (Cookovy o.)08:0018:00
58. den Aitutaki (Cookovy o.)08:0017:00
59. - 62. den na moři
63. den Auckland (Nový Zéland)09:0021:00
64. den Tauranga (Nový Zéland)08:0017:00
65. den Napier (Nový Zéland)10:0017:00
66. den Wellington (Nový Zéland)07:0014:00
67. den Milford Sound (Nový Zéland)15:0015:00
68. - 69. den na moři
70. den Hobart (Austrálie)07:0019:00
71. den na moři
72. den Sydney (Austrálie)08:0023:59
73. den Sydney (Austrálie)00:0118:00
74. - 75. den na moři
76. den Maré (Nová Kaledonie)08:0018:00
77. den Lifou (Nová Kaledonie)07:0018:00
78. den Port Vila (Vanuatu)07:0017:00
79. - 80. den na moři
81. den Alotau (Papua Nová Guinea)08:0019:00
82. den na moři
83. den Cairns (Austrálie)07:0017:00
84. - 85. den na moři
86. den Darwin (Austrálie)09:0019:00
87. - 88. den na moři
89. den Lombok (Indonézie)08:0020:00
90. den Benoa Bali (Indonézie)08:0023:59
91. den Benoa Bali (Indonézie)00:0118:00
92. - 93. den na moři
94. den Singapur (Singapur)07:0019:00
95. den Port Klang (Malajsie)09:0020:00
96. - 98. den na moři
99. den Colombo (Srí Lanka)08:0018:00
100. - 101. den na moři
102. den Bombaj (Indie)08:0023:59
103. den Bombaj (Indie)00:0118:00
104. - 105. den na moři
106. den Salalah (Omán)08:0018:00
107. - 110. den na moři
111. den Aqaba (Jordánsko)07:0019:00
112. den Suezský průplav (Egypt)17:0017:00
113. den Suezský průplav (Egypt)17:0017:00
114. - 115. den na moři
116. den Civitavecchia (Itálie)08:0018:00
117. den Janov (Itálie)08:0018:00
118. den Marseille (Francie)08:0018:00
119. den Barcelona (Španělsko)07:0015:00
120. den na moři
121. den Lisabon (Portugalsko)10:0018:00
122. den Porto de Leixoes (Portugalsko)08:0017:00
123. den Ferrol (Portugalsko)09:0017:00
124. den na moři
125. den Southampton (Velká Británie)07:0020:00
126. den Le Havre (Francie)07:0018:00
127. den na moři
128. den Göteborg (Švédsko)12:0020:00
129. den Kodaň (Dánsko)08:0019:00
130. den Warnemünde (Německo)08:00-

Stravování: plná penze

Rozšířená penze s formou špičkového bufetu i v restauraci se servírovaným menu dle vlastního výběru. Stravování zajištěno nejméně 5x denně. Snídaně, obědy i večeře, v bufetu navíc odpolední a půlnoční rychlé občerstvení (pizza, sendviče…). Základní nealkoholické nápoje (voda, čaj dle vlastního výběru, překapávaná káva, mléko) dostupné 24 hodin denně v bufetové restauraci z nápojových automatů. K snídaním navíc ovocné šťávy. Nápoje na všech barech a v servírovaných restauracích za poplatek. Součástí některých kategorií ubytování, např. Aurea nebo MSC Yacht Club je all inclusive. U ostatních je možné objednat předem cenově zvýhodněné nápojové balíčky typu all inclusive (více variant lišící se rozsahem zahrnutých nápojů, s neomezenou konzumací) Nabídku nápojových balíčků předložíme na vyžádání.

Doprava: vlastní

Doprava do přístavu je vlastní, není-li výslovně uvedeno jinak Na vyžádání poskytneme konzultaci k organizaci dopravy, případně za poplatek pomůžeme vyhledat a zajistit vhodný druh dopravy. V některých přístavech je možné zarezervovat parking vašeho vozu po dobu plavby.

Ubytování: loď

Ubytování je možné v několika kategoriích kajut různých velikostních a cenových kategorií. Všechny kajuty jsou vybaveny koupelnou, WC, klimatizací, televizí, minibarem, fénem, trezorem. Postele jsou dvě spojené do jedné manželské postele, ale je možné požádat kajutového stewarda, aby lůžka oddělil na dvě samostatné postele. Lůžka pro třetí a čtvrtou osobu, jsou-li v kajutách k dispozici, jsou řešena sklápěcími palandami nebo rozkládacím sofa. Každá osoba včetně malých dětí musí mít své vlastní lůžko. Pokojová služba je k dispozici celý den. Úklid kajut je zajišťován 2x denně.

Lodní vybavení a služby v ceně:
vstup do barů a salónků, bazénů, jacuzzi, použití lehátek, plážových ručníků, sportovního vybavení, návštěva, fitness, divadla, tanečních a zábavních pořadů, lodní magazín, který je denně doručován do kajut.

Placené služby:
kadeřnické, kosmetické, welness a spa, telefon a internet, čistírna, prádelna, jídlo á la carte ve speciálních restauracích a donáška do kajuty. Na lodi jsou casina, bary, diskotéky, kavárny, shopy, sportovní areály.


Kategorie BELLA:

pohodlně vybavené kajuty, velký výběr restaurací, samoobslužná restaurace otevřená 20 hodin denně, zábavní program na nejvyšší úrovni, rozlehlé paluby s bazény a prostory na slunění, moderní fitness centrum a další sportovní zařízení, sbírání bodů v rámci MSC Voyagers klubu.

Kategorie FANTASTICA:

všechny služby z kategorie BELLA, výběr z nejlepších kajut na vyšších palubách (včetně super-rodinných kajut, pokud jsou k dispozici), donáška zdarma snídaně do kajuty, přednost při rezervaci večerního stolování v hlavní restauraci, 50% sleva na fitness kurzy a osobního trenéra (s podmínkou dostupnosti),

Kategorie AUREA:

všechny služby z kategorie BELLA a FANTASTICA, nápojový balíček all inclusive pro všechny pasažéry v kajutě, lázeňský balíček (vstup do welness a spa – sauny a vířivky, balijská masáž pro dospělé 30 min dle vlastní volby, solárium 10 min.), vstup na exluzivní sluneční palubu, uvítací koktejl, deluxe kabiny nebo apartmá v prestižní lokaci, župan a pantofle, přednostní nalodění, flexibilní doba stolování, samostatné místo v hlavní restauraci

Kategorie MSC YACHT CLUB:

Kategorie MSC YACHT CLUB: (k dispozici pouze na velkých lodích tříd Fantasia, Meraviglia a Seaside) je určena pro náročné klienty, kteří chtějí využívat exkluzivní služby a luxusní standard. Cena již zahrnuje služby z kategorie FANTASTICA a navíc: ubytování v luxusních prostorných apartmá s mramorovou koupelnou; ergonomické matrace, výběr polštáře a luxusní ložní prádlo; velký televizor; minibar; all inclusive program, obědy a večeře v klubové gourmet restauraci s možností výběru stolování; nápoje (nealkoholické, víno, pivo, destiláty); volný přístup do salonu Top Sail Lounge s nabídkou nápojů, drobného občerstvení a dezertů; volný přístup do lázeňského areálu Aurea Spa; přednostní nalodění a donáška zavazadel; služby concierge