Albánie a Makedonie - balkánské drahokamy

Je nám líto, ale prodej zájezdu již skončil
Ubytování: hotel Doprava: autokarem Strava: polopenze

Alternativní zájezdy

Nevyhovují vám alternativní zájezdy, vybírejte z celé nabídky...


Popis zájezdu

Albánie a Makedonie - balkánské drahokamy

VELKÁ CESTA BALKÁNEM.
POZNÁTE CELOU ALBÁNSKOU RIVIÉRU OD DüRRÉS PO SARANDU A OBLAST OHRIDU
Krásná nedotčená příroda, doslova panenské pláže, cenné historické památky, které dokumentují bohaté dějiny země od těch antických přes dobu osmanské nadvlády až po současnost. Obklopí vás kontrasty Balkánu a překvapí vás živoucí tradice.

Program zájezdu

1. den: Odjezd v poledních hodináchz ČR, přejezd přes Maďarsko do Bosny Hercegoviny.
2. den: Prohlídka Sarajeva označovaného jako malý Istanbul a také evropský Jeruzalém. Najdete zde řadu památek na několikasetleté setkávání evropské a orientální civilizace, pravoslaví, islámu, katolicismu, judaismu a evangelické víry. Seznámíte se i s příběhem sarajevského atentátu a navštívíte Latinský (Principův) most. Uchvátí vás nezapomenutelná orientální atmosféra. Návštěva tržiště Baščaršija - turistické perly celého Balkánu, krytého tržiště Beistan mešity Aliho Paši a Gazi Husreva - nejkrásnější a nejimpozantnější budova vystavěná v Sarajevu v 16. stol., pravoslavný chrám - jednu z nejstarších a nejcennějších památek města, synagogu, katedrálu Srdce Ježíšova aj. Nocleh.
3. den: Vydáme se na cestu do Albánie - projedeme po panoramatické cestě přes nejstarší bosenský národní park Sutjeska. Poté cesta přes Černou Horu, fakultativně možnost návštěvy kláštera Ostrog, který je zasazený do strmé skály. Otevře se vám velkolepý pohled na bílou stavbu kláštera, stovky metrů pod ním i nad ním není nic než holá skála. Pokračování Národním parkem Skadarské jezero, které je jedním z největších jezer Evropy a ze tří stran ho obklopují hory, do Shkodry. Skadar je jedním z nejstarších evropských měst. Zahájíme návštěvou rozsáhlé pevnosti Rozafat na skalnatém kopci u Skadaru - výhled na soutok tří řek a Skadarské jezero. Ve městě uvidíme "Olověnou" mešitu, Františkánský klášter, katedrálu sv. Štěpána, Velkou mešitu z r. 1995, ale také rušný pěší bulvár Kolë Idromeno. Nocleh.
4. den: Časně ráno vyrazíme na plavbu po řece Drin z Komanu do Fierze a zpět - jedna z nejkrásnějších vodních cest na světě s impozantními horskými scenériemi, které připomíénají norské fjordy (jedna cesta trvá 3 hodiny) - fakultativně, není v ceně. Nocleh.
5. den: Dnes vyjedeme nejprve do městečka Kruja - malebného rodiště národního hrdiny G.K. Skanderberga - navštívíme rozlehlý hrad, jehož základy byly postaveny během 5. a 6. stol. a který sloužil jako strážní a signalizační věž. Skanderbergovo muzeum mapuje jeho boj proti otomanské invazi, teqe - chrám bektašského řádu. Navštívíte kouzelný středověký orientální bazar s typickými dřevěnými stánky. Odjezd do Dürrés - prohlídka města, především jeho antických památek - zbytků starověkého řecko-římského přístavního města Dyrrachium (pevnost, největší starořímský amfiteátr na Balkánském poloostrově ze 2. stol., popř. Archeologické muzeum). V případě dostatku času i možnost koupání. Nocleh.
6. den: Nejprve navštívíme krásný zachovalý pravoslavný klášter Ardenica a nejdůležitější archeologické centrum Albánie - vykopávky antického města Apolonie založeného r. 588 Řeky z Korintu. Uvidíme pozůstatky chrámu boha Apolóna i středověký klášter p. Marie. Přejezd do Valonské zátoky - prohlídka Vlory - druhého největšího přístavního města země - překrásná mešita Muradia, muzeum albánské nezávislosti, Památník nezávislosti s panoramatickým výhledem na město. Ubytování u moře.
7. den: Pobyt u moře - volný den. Fakultativně 3hodinový lodní výlet na poloostrov Karaburun - zde se nachází nejmladší národní park Albánie. Krásné zátoky s plážemi, romantické skály, jeskyně, možnost koupání. Nocleh.
8. den: Kouzelná cesta po krásném pobřeží albánské riviéry: výjezd na průsmyk Llogarat (cca 1.000 m). Krátká snadná vycházka na Cesarův pass - krásné výhledy. Průjezd dech beroucí scenérií, pokračování do vesničky Dhermi (jedno z nejkrásnějších nově rekonstruovaných historických městeček na pobřeží Albánie) s mnoha kostelíky umístěnými na svahu hor, křivolaké uličky, fontány, nekonečné olivové háje. Zastávka v přímořském letovisku Himare s mnoha obchody, restauracemi a pěší promenádou. Možná zabloudíme i do křivolakých uliček starého města a vystoupáme ke zdejší tvrzi s nádherným výhledem. Zastávka v Porto Palermo - skvostu vojenské architektury, prohlídka hradu - pevnosti Aliho Paši Tepelenského. Pokračování do Sarandy, nocleh.
9. den: Odjezd do Národního parku Butrinti - návštěva starobylého města Butrint (UNESCO) - vykopávky starého antického města krásně položeného v národním parku - Asklépiův chrám, Akropol, Lví brána, amfiteátr, nymfaneum, baptisterium, hrad Aliho Paši - najdeme zde památky z dlouhých 2.500 let historie. Pokračování k pobřeží Ksamili s ostrůvky a kouzelnými plážemi - unikátní oblast, která reprezentuje jónské skalnaté pobřeží Albánie. Možnost koupání eventuálně lodní projížďky. Nocleh.
10. den: Odjezd do Gjirokastry - nejprve přírodní atraktivita "Modré oko" - jedná se o výjimečný podzemní pramen, voda vyvěrá na povrch v hlubokém jezírku kuriózně kruhového tvaru. Jezírko je ve středu sytě modré, u okrajů modravé jako zornice a duhovka. Pokračování do Gjirokastry - prohlídka "kamenného města" zvaného "Museum City" s bílými kamennými střechami, krásnými domy typické jihoalbánské architektury a majestátným hradem - citadelou, kde se nachází zajímavá muzea. Návštěva starého bazaru. Berat - město nazývané "městem tisíce a jednoho okna" (podle mnoha velkých oken na starých zdobených domech), jedno z nejkrásnějších a nejstarších albánských měst: pevnost postavená na skalnatém kopci na levém břehu řeky Osum - horní "bílé město" - najdete zde ještě byzantské kostelíky a muzeum ikon malíře Onufriho ze 16. stol. v restaurované katedrále sv. Mikuláše - návštěva. Dolní Staré město s Královou mešitou, Olověnou mešitou a Mešitou svobodných mužů. Možnost návštěvy vinařství a ochutnávky tradičního albánského vína. Nocleh.
11. den: Odjezd do Makedonie, zastávka v Elbasanu, navštívíme i rybářskou vesničku Lin s antickými mozaikami a budete moci konzumovat věhlasné "korány" - ohridské pstruhy. Poté budeme pokračovat k albánsko-makedonské hranici, navštívíme jeskynní chrám v Kalishta s krásnou freskovou výzdobou a moderní a vyhledávané letovisko Struga, kde přímo v centru města vytéká řeka Černý Drin.Město bylo už v antické historii významnou zastávkou na cestě mezi Římem a Konstantinopolí. Nocleh u Ohridského jezera.
12. den: Dnes bude celý den věnován oblasti Ohridského jezera - jednoho z nejstarších a nejhlubších jezer na světě (30 km dlouhé, 15 km široké, až 285 m hluboké). Prohlédneme si město Ohrid s vzácnými kostely - např. katedrála sv. Sofie, úzkými uličkami budete moci vystoupat ke zbytkům staré pevnosti z 11. stol., kostel sv. Klimenta, aj. Ohrid je zároveň lázeňským i horským střediskem (leží 700 m n.m.). Budete moci absolvovat kouzelnou projížďku po jezeře ke klášteru sv. Nauma. Nocleh.
13. den: Odjezd do NP Mavrovo - cesta podél jezera tvořeného řekou Drim, návštěva největšího a nejkrásnějšího makedonského kláštera Biirski Monastýr - nádherná architektura pod mohutnými skalními bloky je fantastickou památkou pravoslaví. Přejezd do Skopje, procházka starým Skopje - kamenný most, náměstí Makedonia s památníkem Alexandra Velikého a cara Samuela, možnost návštěvy domu památníku Matky Teresy. Nocleh.
14. den: Ráno odjezd, přejezd Sbska, cestou zastávka v Maďarsku na závěrečnou večeři, přejezd do ČR.
15. den: Příjezd v ranních hodinách.