Anglie - Magický Cornwall

Ubytování: různé Doprava: letecky Strava: snídaně
1 termín od 4. července 2022

Cena zájezdu

od 26 490 Kč 27 990 Kč


Navštivte s námi magický Cornwall, zcela odlišný svět od zbytku Anglie. Kraj, který se může pochlubit krásnou krajinou a nejúchvatnějšími pobřežními lokalitami z celé země, které jsou poseté památkami po předcházejících obyvatelích a jejich královstvích. Je to země legend, rodiště krále Artuše a inspirací, které stály u zrodu knih jako např: Lorna Doone nebo Hospoda Jamajka. Poznávací zájezd do Anglie nám nabídne největší zajímavosti Cornwallu, který disponuje rozmanitou a krásnou přírodou. Severní pobřeží hrabství má drsný, divoký ráz, je vystaveno větrům vanoucím z Atlantiku a na mnoha místech je tvořeno útesy. Jižní pobřeží je naopak plné písečných pláží a zátok, díky kterým je vyhledávanou turistickou destinací. Bristol - Exeter - Brixham - Plymouth - NP Dartmoor - Postbridge - St.Michael´s Mount - Penzance - Minack Theatre - Land´s End - St.´Ives - Cape Cornwall - Tintagel - Bodmin Moor - Lanhydrock - Glastonbury - Wells Časový... Celý popis

Termíny a ceny

04.07. - 10.07.2022 pondělí - neděle
snídaně letecky (Praha)
Sleva 5% 27 990 Kč 26 490 Kč
cena za 7 dní (6 nocí)

Informace o cenách

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha - Bristol - Praha,
 • letištní taxy,
 • transfer z/na letiště,
 • 6x ubytování hotely*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 6x snídani,
 • dopravu klim. autokarem (minibusem) v Anglii,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Fakultativní příplatek:
 • 1lůžk. pokoj 6000 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 530 Kč,
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa - 30 Kč/den
 • Vstupné, platby: ORIENTAČNÍ CENY POTRAVIN A NÁPOJŮ z roku 2020
 • pivo - od L3,00
 • toastový chléb - od L1,00
 • voda 1,5L - od L1,00
 • máslo - L1,00
 • těstoviny L1,50 + omáčka na těstoviny od L1,00
 • mléko 1L - od L1,00
 • smetana - od L0,60
 • vajíčka 12ks - L2,30
 • coca-cola 2L - od L1,50
 • víno 1L - od L4,50
 • brokolice, cibule 1kg - od L0,50
 • brambory 1kg - od L0,90 nebo h ranolky od L0,70
 • čaj - od L0,90
 • káva Costa Coffee - od L3,00
 • kuřecí řízky 500g - od L3,00
 • celé kuře - od L5,00
 • mleté maso - od L2,80
 • losos kousek - od L2,50
 • šunky, salámy a párky - od L1,00
 • čedar 350g - od L2,00
 • krabička cigaret - od L6,00
 • ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ z roku 2020
 • Exeter - katedrála - L4,00; senioři 60+ a děti do 18 let L3,00; děti do 5 let vstup zdarma
 • Národní park Dartmoor - muzeum, věznice - L7,50; senioři 60+ a studenti L6,00; děti do 18 let vstup zdarma
 • Národní park Dartmoor - vodopády Lydford Gorge - L5,00; děti L2,50
 • Marazion - St. Michel Mount - L9,50 hrad; L15,00 hrad + zahrady; plavba L6,00 (skupinové ceny)
 • Tintagel - hrad krále Artuše - L14,50; senioři 65+ a studenti L13,10; děti ve věku 5-17 let L8,70, děti do 5 let zdarma
 • Bodmin Moor - sídlo Lanhydrock a zahrady - L16,45; děti L8,25
 • Bodmin Moor - Jamaica Inn (museum pašeráků) - L3,95; senioři a děti L2,95
 • Glanstonbury - opatství - L5,00; děti L3,00
 • Wells - katedrála - L7,00 (skupinové ceny)
 • UPOZORNĚNÍ
 • Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • Celková orientační částka na vstupy je cca 100 GBP, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci "cena zahrnuje" výslovně uvedeno jinak. MĚNA A KURZ
 • Britská libra (GPB, značení L)
 • Pozor!!! Nové 5librové bankovky, staré přestaly platit v březnu 2017

Popis zájezdu

Anglie - Magický Cornwall

Navštivte s námi magický Cornwall, zcela odlišný svět od zbytku Anglie. Kraj, který se může pochlubit krásnou krajinou a nejúchvatnějšími pobřežními lokalitami z celé země, které jsou poseté památkami po předcházejících obyvatelích a jejich královstvích. Je to země legend, rodiště krále Artuše a inspirací, které stály u zrodu knih jako např: Lorna Doone nebo Hospoda Jamajka. Poznávací zájezd do Anglie nám nabídne největší zajímavosti Cornwallu, který disponuje rozmanitou a krásnou přírodou. Severní pobřeží hrabství má drsný, divoký ráz, je vystaveno větrům vanoucím z Atlantiku a na mnoha místech je tvořeno útesy. Jižní pobřeží je naopak plné písečných pláží a zátok, díky kterým je vyhledávanou turistickou destinací.

Bristol - Exeter - Brixham - Plymouth - NP Dartmoor - Postbridge - St.Michael´s Mount - Penzance - Minack Theatre - Land´s End - St.´Ives - Cape Cornwall - Tintagel - Bodmin Moor - Lanhydrock - Glastonbury - Wells

Časový posun, počasí: ČASOVÝ POSUN
Velká Británie má časové pásmo GTM +0, proto je zde o hodinu méně než v České republice.

Doprava: letecky

Nástupní místa: 04.07. - 10.07. Odjezd L2, L3

Letecky Praha – Bristol – Praha, dále pak doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení zájezdu.

Ubytování: různé

hotel

UBYTOVÁNÍ
6x ubytování hotely*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
6x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Program zájezdu

1. den: Ve večerních hodinách odlet z Prahy do BRISTOLU , předpokládaný přílet kolem 23.00 hod., ubytování.
2. den: Navštívíme historické centrum hrabství Devon EXETER , prohlídka historického centra vč. jedinečné katedrály sv. Petra, která se řadí k nejskvostněji zdobeným v Británii. Přejedeme do pobřežní oblasti jižního Devonu - navštívíme přístavní městečko BRIXHAM , plachetnice Golden Hind kapitána Drakea, malebné hospůdky s čerstvými rybami. PLYMOUTH , město s bohatou historií mořeplavby, převážně tudorovská přístavní čtvrť Barbican , odkud vypluli Otcové poutníci (Pilgrim Fathers) v roce 1620 na lodi Mayflower do Nového světa, návrší Plymouth Hoe.
3. den: Národní park DARTMOOR , dějiště románu Arthura Conana Doyla - Pes baskervilský, krajina jakou byste nečekali - jedna z nejdivočejších a člověkem nejméně dotčených lokalit v celé Anglii. Lehká turistika v národním parku - nejvýše položená osada v Anglii PRINCETOWN , legendární věznice - miniaturní vesnice POSTBRIGE , ležící v samém středu NP, středověký žulový most, procházka kaňonem LYDFORD GORGE s nádherným vodopádem. Návrat na ubytování.
4. den: Odjezd do jižní části Cornwalu . Městečko Marazion s ostrovním hradem ST. MICHAEL´S MOUNT , příjemné městečko PENZANCE na okraji zátoky Mount´s Bay, romantické divadlo na útesech nad jednou z nejkrásnějších anglických pláží MINACK THEATRE , mys LAND´S END , nejzápadnější bod Anglie, malebné pobřežní, nekonečné výhledy na Atlantský oceán.
5. den: Podmanivé a umělci vyhledávané ST. IVES , fotogenický přístav, strmé uličky, četné galerie a prodejny řemeslných výrobků, oblíbené centrum surfařů. CAPE CORNWALL , vycházka k romantickým útesům s pozůstatky důlních staveb Botallack Mine. Návrat na ubytování.
6. den: Po snídani odjedeme do západní části CORNWALLU . Navštívíme rybářský přístav TINTAGEL , obklopený rozeklanými útesy, Merlinova jeskyně, romantické zříceniny Artušova rodného hradu vysoko na návrší. Pokračujeme do chráněného vřesoviště BODMIN MOOR s muzeem pašeráctví a dějištěm románu Daphne du Maurier Hospoda Jamajka - Jamaica Inn. Na závěr dne prohlídka skvěle zachovalého viktoriánského sídla a udržovaných zahrad LANHYDROCK .
7. den: Rozloučíme se s jihem Anglie, navštívíme opatství GLANSTONBURY , kraj zahalený tajemstvím a opředený mýty o králi Artušovi, tajemný AVALON , kde byl údajně král Artuš pohřben. Lehký výstup na GLASTONBURY TOR , na vrcholku 160 m vysokého kopce se tyčí středověký kostel sv. Michala - světce spojovaného s vyvýšenými místy, domnělá brána do podsvětí. Zastavíme v nejmenším anglickém katedrálním "city" - městečku WELLS , prohlídka známé katedrály, uličky Vicars´Close a odpoledne odlet do Prahy. Předpokládaný přílet ve večerních hodinách.