Skotsko A Ostrov Skye

Ubytování: různé Doprava: autokarem Strava: snídaně
4 termíny od 11. srpna 2022

Cena zájezdu

od 18 990 Kč 20 490 Kč


Skotsko, země whisky, vřesů, tartanů a dudáků. Poznávací zájezd do Skotska - kraj obdivuhodných přírodních krás i historických památek, stará šlechtická sídla, štíty horských velikánů, jedinečný kraj Highlands, ostrov Skye, kde budeme dvě noci ubytováni, angličtina se skotským přízvukem i stará keltština a svérázní Skotové. To vše patří ke koloritu této země. Poznávací zájezd do Skotska provází Mgr. Tomáš Rezler . Amsterdam - Jedburgh - Edinburgh - hrad Stirling - Pitlochry - Blair Athol - hrad Eilean Donan - ostrov Skye: Portree - Kilt Rock - Old Man of Storr - hrad Dunvegan - Loch Ness - Fort Augustus - Glen Nevis - Glen Coe - Luss - Gretna Green - Caslerigg Stone Circle - Windermere - Liverpool - Stratford upon Avon - Londýn Na co se můžete těšit: Cesta tam trajektem z Amsterdamu do Newcastlu, kajuty na trajektu v ceně Letní toulky Skotskou vysočinou Ostrov Skye, kde budeme na 2 noci ubytováni v centru městečka Portree Časový... Celý popis

Termíny a ceny

11.08. - 20.08.2022 čtvrtek - sobota
snídaně autokarem
Sleva 7% 20 490 Kč 18 990 Kč
cena za 10 dní (9 nocí)
11.08. - 20.08.2022 čtvrtek - sobota
snídaně autokarem (Praha)
Sleva 7% 20 490 Kč 18 990 Kč
cena za 10 dní (9 nocí)
11.08. - 20.08.2022 čtvrtek - sobota
snídaně autokarem (Brno)
Sleva 7% 20 490 Kč 18 990 Kč
cena za 10 dní (9 nocí)
11.08. - 20.08.2022 čtvrtek - sobota
snídaně autokarem (Ostrava)
Sleva 7% 20 490 Kč 18 990 Kč
cena za 10 dní (9 nocí)
11.08. - 20.08.2022 čtvrtek - sobota
snídaně autokarem (Pardubice)
Sleva 7% 20 490 Kč 18 990 Kč
cena za 10 dní (9 nocí)

Informace o cenách

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem,
 • trajekt Amsterdam – Newcastle - kajuty,
 • přejezd kanálu La Manche,
 • 7x ubytování (z toho 6x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 1x 4lůžk. kajuta na lodi Amsterdam – Newcastle),
 • 6x snídani,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Fakultativní příplatek:
 • 1lůžk. pokoj 5800 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • 2lůžk. kajuta na trajektu 600 Kč/os.,
 • komplexní pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 400 Kč,
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa - 30 Kč/den
 • Poznámka: Možnost odletu z Londýna do Prahy 9. den zájezdu v podvečerních hod. (letenka + transfer) 3500 Kč
 • Vstupné, platby: ORIENTAČNÍ CENY POTRAVIN A NÁPOJŮ z roku 2020
 • pivo - od L3,00
 • toastový chléb - od L1,00
 • voda 1,5L - od L1,00
 • máslo - L1,00
 • těstoviny L1,50 + omáčka na těstoviny od L1,00
 • mléko 1L - od L1,00
 • smetana - od L0,60
 • vajíčka 12ks - L2,30
 • coca-cola 2L - od L1,50
 • víno 1L - od L4,50
 • brokolice, cibule 1kg - od L0,50
 • brambory 1kg - od L0,90 nebo h ranolky od L0,70
 • čaj - od L0,90
 • káva Costa Coffee - od L3
 • kuřecí řízky 500g - od L3
 • celé kuře - od L5
 • mleté maso - od L2,80
 • losos kousek - od L2,50
 • šunky, salámy a párky - od L1
 • čedar 350g - od L2
 • krabička cigaret - od L6 ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ z roku 2020
 • Amsterdam - loď po kanálech - 16€ , děti 4-13 let 8€
 • Edinburgh - Edinburgh Castle L19,50; senioři 60+ L16,00; děti ve věku 5-15 let L11,50
 • Pitlochry - Blair Athol Distillery - L10,00
 • Pitlochry - Blair Castle vč. zahrad - L11,50; děti ve věku 5-16 let L8,00
 • Stirling - Stirling Castle - L17,50; senioři 60+ L14; děti věku 5-15 let L10,50
 • Skye - Dunvegan Castle vč. zahrad - L14,00; senioři 60+ L11,00; děti ve věku 5-15 let L9,00
 • Skye - laguna s tuleni - L10,00; senioři 60+ L8,50; děti od 5 let L7,00; děti do 5 let vstup zdarma
 • Skotská vysočina - Ben Nevis - lanovka L15,00
 • Anglie - plavba po jezeře Windermere - L9,50; děti L4,75
 • Liverpool - Beatles story - L18,00; senioři 60+ a studenti L14,00, děti ve věku 5-15 let L10,00
 • Londýn - Tower of London - L28,90; senioři 65+ a studenti L23,10; děti ve věku 5-15 let L14,40; děti do 5 let vstup zdarma
 • Poslední den (kvůli povinné pauze autobusu) pojedeme do centra metrem. UPOZORNĚNÍ
 • Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • Celková orientační částka na vstupy je cca 140 GBP, doporučujeme drobné na WC a občerstvení při průjezdu západní Evropou + Amsterdam. Není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci "cena zahrnuje" výslovně uvedeno jinak. MĚNA A KURZ
 • EURO (označení €)
 • Libra (GPB, značení L)
 • Pozor!!! Nové 5librové bankovky, staré přestaly platit v březnu 2017
 • Skotsko má pravomoc vydávat své vlastní Libry ( podobný princip, jako u členských států Eurozóny ). Ty mají naprosto stejnou hodnotu, jako libry britské, nicméně s nimi obvykle zaplatíte pouze na území Skotska ( platí zde samozřejmě též britské libry ). Pokud vám tak nějaké skotské libry zůstanou a víte, že se sem již nevydáte, doporučujeme je vyměnit opět na libry britské či na jinou světovou měnu

Popis zájezdu

Skotsko A Ostrov Skye

Skotsko, země whisky, vřesů, tartanů a dudáků. Poznávací zájezd do Skotska - kraj obdivuhodných přírodních krás i historických památek, stará šlechtická sídla, štíty horských velikánů, jedinečný kraj Highlands, ostrov Skye, kde budeme dvě noci ubytováni, angličtina se skotským přízvukem i stará keltština a svérázní Skotové. To vše patří ke koloritu této země.

Poznávací zájezd do Skotska provází Mgr. Tomáš Rezler .

Amsterdam - Jedburgh - Edinburgh - hrad Stirling - Pitlochry - Blair Athol - hrad Eilean Donan - ostrov Skye: Portree - Kilt Rock - Old Man of Storr - hrad Dunvegan - Loch Ness - Fort Augustus - Glen Nevis - Glen Coe - Luss - Gretna Green - Caslerigg Stone Circle - Windermere - Liverpool - Stratford upon Avon - Londýn

Na co se můžete těšit: Cesta tam trajektem z Amsterdamu do Newcastlu, kajuty na trajektu v ceně
Letní toulky Skotskou vysočinou
Ostrov Skye, kde budeme na 2 noci ubytováni v centru městečka Portree

Časový posun, počasí: ČASOVÝ POSUN
Velká Británie má časové pásmo GTM +0, proto je zde o hodinu méně než v České republice.

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 11.08. - 20.08. odjezd A, B

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení zájezdu. Trajekty
Amsterdam – Newcastle, připlutí do Newcastle v dopoledních hodinách

Eurotunel
Eurotunel Folkestone – Calais (průjezd cca hodinu)

Ubytování: různé

hotel

UBYTOVÁNÍ
7x ubytování (z toho 6x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 1x 4lůžk. kajuta na lodi Amsterdam – Newcastle)

STRAVOVÁNÍ
6x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Program zájezdu

1. den: Odjezd v podvečerních hodinách (cca 23:00 hod. překročení hranic z ČR) přes Německo do Holandska.
2. den: Příjezd do AMSTERDAMU , dle časových možností krátká prohlídka města. Nalodění na loď do Newcastlu. Noční plavba do Anglie, ubytování v kajutách.
3. den: Ráno kolem 09.00 hod. místního času připlutí do NEWCASTLU a odjezd do JEDBURGHU - krátká prohlídka skotského města s opatstvím a historickým domem, ve kterém žila Marie Stuartovna. Prohlídka nejnavštěvovanějšího skotského města EDINBURGH (UNESCO), hlavního města středověkého skotského království, impozantní hrad Edinburgh Castle s expozicí skotských korunovačních klenotů, Old Town - "Královská míle" cesta vedoucí od hradu kolem tří kostelů, z nichž nejkrásnější je katedrála sv. Jiljí, jejíž prolamovaná věž je podpírána korunou obloukovitých pilířů, dlážděné uličky a domy z 18. století.
4. den: Oblastí Lowlands pokračujeme do královského Stirlingu , historická brána do oblasti Highlands , staré město pod hradem, původní hradby, které nechala vybudovat M. Stuartovna na obranu před Jindřichem VIII. a prohlídka ohromujícího HRADU STIRLING , skvostná ukázka renesanční architektury Skotska, místo korunovace mnoha skotských králů a královen vč. Marie Stuartovny. HIGHLANDS , typicky skotská krajina, nádherné hory, úzká údolí a návštěva palírny Blair Athol v PITLOCHRY , dobové záznamy praví, že funguje jako farmářská palírna již od r. 1825. Po prohlídce spojené s ochutnávkou navštívíme velkolepé sídlo vévody z Athollu - BLAIR CASTLE , jeden z největších skotských zámků se nachází poblíž vesnice Blair Atholl v kraji Pertshire. Díky své strategické poloze na hlavní cestě přes střední část Highlandu je jedním z nejvíce navštěvovaných skotských zámků a vévoda z Athollu má dodnes zvláštní výsadu, držet si svoji soukromou armádu Atholl Highlanders , čítající asi 90 mužů. Odjezd na ostrov SKYE , cestou foto zastávka u hradu EILEAN DONAN . Příjezd do PORTREE ve večerních hodinách, malebný rybářský přístav lemovaný pestře malovanými domky, zde se na 2 noci v centru městečka ubytujeme. (Z kapacitních důvodů může být ubytování zajištěno i na pevninské části Skotska před ostrovem Skye, program bude v plné vši dodržen).
5. den: Celodenní výlet po ostrově SKYE , opředený legendami, bez něhož si návštěvu Skotska nelze představit, průjezd neporušenou přírodou s fjordy, soutěskami a vodopády. Zastavíme u vyhlídky KILT ROCK , útesy vypínající se do výšky až 60 m u jezera Loch Mealt. Přejezd po východním pobřeží poloostrova Trotternish , bizarní sopečné scenérie, skalní jehla OLD MAN OF STORR , lehký pěší výstup. Navštívíme nejstarší rodové sídlo klanu Mac Leod hrad DUNVEGAN s nejcennější relikvií Fairy flag. V případě příznivého počasí možno odjet do laguny, v níž žije kolonie asi 300 tuleňů. Na závěr dne se vrátíme na ubytování do PORTREE , prohlídka, večerní městečko, volno.
6. den: Vyhlídková jízda podél nejslavnějšího jezera Skotska LOCH NESS , zastavíme v malebném FORT AUGUSTUS v pohoří Highlands, dříve vojenské městečko, prohlídka zdymadel Kaledonského průplavu , krásné výhledy na jezero Loch Ness. Milovníky přírody nadchne Skotská vysočina - údolí GLEN NEVIS s nejvyšší horou Británie BEN NEVIS (1344m), možnost fakultativně vyjet lanovkou ze střediska Nevis Range, jedno z nejkrásnějších údolí vysočiny GLEN COE . Zastávka ve vesničce LUSS , která patří k nejhezčím v Lowlands, krásný výhled na jezero Loch Lomond . Odjezd na ubytování do Glasgow, možnost večerní prohlídky a posezení v Glasgow.
7. den: Historicky první vesnice Skotska GRETNA GREEN , známá především z historie "svatbami na útěku", krátká zastávka. Průjezd krajinou kolem jezer s výhledy na hory do fantastické oblasti LAKE DISTRICT , kde přírodní krásy převažují nad lidskými výtvory. Tajemný kamenný kruh CASLERIGG STONE CIRCLE , obklopený nádhernou scenérií hor, jezero a prohlídka městečka WINDERMERE , fakult. okružní plavba lodí. Pokračujeme na jih do jednoho z nejznámějších měst Anglie Liverpoolu, dle časových možností krátká prohlídka a ubytování.
8. den: Po snídani LIVERPOOL vč. návštěvy světoznámého muzea Beatles Story , Mathew Street, kde býval slavný Cavern Club v němž The Beatles začínali, největší anglikánská katedrála na světě a zastávka u stadionu FC Liverpool an Anfield Road. Turistický magnet STRATFORD UPON AVON , staré město na břehu řeky Avony, rodný dům W. Shakespeara, kostel sv. Trojice aj. Odjezd do Londýna, ubytování.
9. den: Královský LONDÝN , shlédneme nejznámější pamětihodnosti metropole s průvodcem, pro ty z vás, kdo již město navštívili individuální volno, možnost návštěvy slavných muzeí. Večer trajektem nebo Eurotunelem do Francie. Průjezd Francií, Belgií a Německem. Fakultativně nabízíme možnost odletu z Londýna do Prahy v podvečerních hodinách.
10. den: Návrat do ČR v poledních hodinách (přejezd hranic do ČR v cca 11:30 hod).