Skotsko, Orkneje A Ostrov Skye

Ubytování: různé Doprava: autokarem Strava: raňajky
4 termíny od 26. července 2022

Cena zájezdu

od 25 990 Kč 26 990 Kč


Vydejte se s námi na poznávací zájezd do Skotska, za fantastickou přírodou. Navštívíte srdce Skotské vysočiny, krásnou oblast Lowlands a výjimečnou krásu přírody Highlands. Naše cesta povede i na skotské souostroví Orkneje v Severním moři, zde se vydáte za kamennými svědky minulosti země s útesy bičovanými větrem. Shlédnete tolik mystická místa a jedinečnou Skara Brae - srdce neolitických Orknejí. V souostroví Hebridy navštívíte legendami opředený ostrov Skye - skalní jehly, hrad Dunvegan, tuleni a vyhlídky a vše, co k tomuto ostrovu patří. Cestu tam i zpět si zpříjemníte nočním trajektem v kajutách z nizozemského Amsterdamu nebo nabízíme pouze leteckou variantu zájezdu s příletem a odletem z Edinburghu. Zájezd do Skotska povede Tomáš Rezler. Poznávací zájezd do Skotska - Orkneje a ostrov Skye provází Mgr. Tomáš Rezler . Amsterdam - Edinburgh - St. Andrews - Pitlochry – Lossiemouth - Cawdor Castle – Culloden - Clava Cairn - Inverness... Celý popis

Termíny a ceny

26.07. - 06.08.2022 úterý - sobota
raňajky autokarem
Sleva 6% 26 990 Kč 25 490 Kč
cena za 12 dní (11 nocí)
26.07. - 06.08.2022 úterý - sobota
raňajky autokarem (Praha)
Sleva 4% 26 990 Kč 25 990 Kč
cena za 12 dní (11 nocí)
26.07. - 06.08.2022 úterý - sobota
raňajky autokarem (Brno)
Sleva 4% 26 990 Kč 25 990 Kč
cena za 12 dní (11 nocí)
26.07. - 06.08.2022 úterý - sobota
raňajky autokarem (Ostrava)
Sleva 4% 26 990 Kč 25 990 Kč
cena za 12 dní (11 nocí)
26.07. - 06.08.2022 úterý - sobota
raňajky autokarem (Pardubice)
Sleva 4% 26 990 Kč 25 990 Kč
cena za 12 dní (11 nocí)

Informace o cenách

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem,
 • trajekt Amsterdam – Newcastle a zpět - kajuty,
 • trajekt na Orkneje a zpět,
 • 10x ubytování (z toho 8x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x 4lůžk. kajuta na lodi Amsterdam – Newcastle - Amsterdam),
 • 8x snídani,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Fakultativní příplatek:
 • 1lůžk. pokoj 8950 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • 2lůžk. kajuta na trajektu 1200 Kč/os.,
 • komplex. pojištění vč. vyššího připojištění storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 670 Kč,
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa - 30 Kč/den
 • Vstupné, platby: ORIENTAČNÍ CENY POTRAVIN A NÁPOJŮ z roku 2020
 • pivo - od L3,00
 • toastový chléb - od L1,00
 • voda 1,5L - od L1,00
 • máslo - L1,00
 • těstoviny L1,50 + omáčka na těstoviny od L1,00
 • mléko 1L - od L1,00
 • smetana - od L0,60
 • vajíčka 12ks - L2,30
 • coca-cola 2L - od L1,50
 • víno 1L - od L4,50
 • brokolice, cibule 1kg - od L0,50
 • brambory 1kg - od L0,90 nebo h ranolky od L0,70
 • čaj - od L0,90
 • káva Costa Coffee - od L3
 • kuřecí řízky 500g - od L3
 • celé kuře - od L5
 • mleté maso - od L2,80
 • losos kousek - od L2,50
 • šunky, salámy a párky - od L1
 • čedar 350g - od L2
 • krabička cigaret - od L6 ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ z roku 2020
 • Amsterdam - loď po kanálech - 16€, děti 4-13 let 8€
 • Edinburgh - Edinburgh Castle L19,50; senioři 60+ L16,00; děti ve věku 5-15 let L11,50
 • Pitlochry - Blair Athol Distillery - L10,00
 • Pitlochry - Blair Castle vč. zahrad - L11,50; děti ve věku 5-16 let L8,00
 • Cawdor - Cawdor Castle vč.zahrad - L12,50; děti ve věku 5-15 let L7,50
 • Inverness - Urquhart Castle - L12,00; děti 5-15 let L7,20; děti do 5 let vstup zdarma
 • Dornie - Eilean Donan Castle - L10,00; senioři 60+ 9,00; děti od 5 let L6,00
 • Stirling - Stirling Castle - L17,50; senioři 60+ L14; děti věku 5-15 let L10,50
 • Skye - Dunvegan Castle vč. zahrad - L14,00; senioři 60+ L11,00; děti ve věku 5-15 let L9,00
 • Skye - laguna s tuleni - L10,00; senioři 60+ L8,50; děti od 5 let L7,00; děti do 5 let vstup zdarma
 • Skotská vysočina - Ben Nevis - lanovka L15,00 UPOZORNĚNÍ
 • Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • Celková orientační částka na vstupy je cca 140 GBP, doporučujeme drobné v € na WC a občerstvení při průjezdu západní Evropou + Amsterdam. Není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci "cena zahrnuje" výslovně uvedeno jinak
 • MĚNA A KURZ
 • EURO (označení €)
 • Libra (GPB, značení L)
 • Pozor!!! Nové 5librové bankovky, staré přestaly platit v březnu 2017
 • Skotsko má pravomoc vydávat své vlastní Libry ( podobný princip, jako u členských států Eurozóny ). Ty mají naprosto stejnou hodnotu, jako libry britské, nicméně s nimi obvykle zaplatíte pouze na území Skotska ( platí zde samozřejmě též britské libry ). Pokud vám tak nějaké skotské libry zůstanou a víte, že se sem již nevydáte, doporučujeme je vyměnit opět na libry britské či na jinou světovou měnu

Popis zájezdu

Skotsko, Orkneje A Ostrov Skye

Vydejte se s námi na poznávací zájezd do Skotska, za fantastickou přírodou. Navštívíte srdce Skotské vysočiny, krásnou oblast Lowlands a výjimečnou krásu přírody Highlands. Naše cesta povede i na skotské souostroví Orkneje v Severním moři, zde se vydáte za kamennými svědky minulosti země s útesy bičovanými větrem. Shlédnete tolik mystická místa a jedinečnou Skara Brae - srdce neolitických Orknejí. V souostroví Hebridy navštívíte legendami opředený ostrov Skye - skalní jehly, hrad Dunvegan, tuleni a vyhlídky a vše, co k tomuto ostrovu patří. Cestu tam i zpět si zpříjemníte nočním trajektem v kajutách z nizozemského Amsterdamu nebo nabízíme pouze leteckou variantu zájezdu s příletem a odletem z Edinburghu. Zájezd do Skotska povede Tomáš Rezler.

Poznávací zájezd do Skotska - Orkneje a ostrov Skye provází Mgr. Tomáš Rezler .

Amsterdam - Edinburgh - St. Andrews - Pitlochry – Lossiemouth - Cawdor Castle – Culloden - Clava Cairn - Inverness - souostroví Orkneje - ostrov Mailand - Skara Brae - Kirkwall - Drumnadrochit – jezero Loch Ness - Fort Augustus - hrad Eileen Donan - ostrov Skye - Kilt Rock - Old Man of Storr - hrad Dunvegan - Glen Nevis - Glen Coe - Luss - hrad Stirling - Falkirk Wheel - Glasgow - Gretna Green - pevnost Vercovicium Housesteads

Na co se můžete těšit: mystická místa souostroví Orkneje
jedinečná kamenná vesnice Skara Brae
legendami opředený ostrov Skye
přírodní krásy Lowlands a Highlands

Časový posun, počasí: ČASOVÝ POSUN
Velká Británie má časové pásmo GTM +0, proto je zde o hodinu méně než v České republice.

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 26.07. - 06.08. Odjezd A, B

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení zájezdu. Trajekty
Amsterdam – Newcastle, připlutí do Newcastle v dopoledních hodinách
Newcastle – Amsterdam, připlutí do Amsterdamu v dopoledních hodinách
Trajekt na ostrov Orkneje z Gills Bay – St Margaret’s Hope (plavba 1 hodinu)

Ubytování: různé

hotel

UBYTOVÁNÍ
10x ubytování (z toho 8x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x 4lůžk. kajuta na lodi Amsterdam – Newcastle - Amsterdam)

STRAVOVÁNÍ
8x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Program zájezdu

1. den: Odjezd ve večerních hodinách z Čech přes Německo do Holandska (cca 23:00 hod. překročení hranic z ČR).
2. den: Příjezd do AMSTERDAMU , dle časových možností krátká prohlídka města. Nalodění na loď do Newcastlu. Noční plavba do Anglie, ubytování v kajutách.
3. den: Ráno kolem 09.00 hod. místního času připlutí do NEWCASTLU a odjezd do EDINBURGHU. Prohlídka nejnavštěvovanějšího skotského města EDINBURGH (UNESCO), hlavního města středověkého skotského království, impozantní hrad Edinburgh Castle s expozicí skotských korunovačních klenotů, Old Town - "Královská míle" cesta vedoucí od hradu kolem tří kostelů, z nichž nejkrásnější je katedrála sv. Jiljí, jejíž prolamovaná věž je podpírána korunou obloukovitých pilířů, dlážděné uličky a domy z 18. století. Odjezd na ubytování.
4. den: Prohlídka nejstaršího univerzitního města Skotska a kolébky golfu ST. ANDREWS, romantické ruiny katedrály, biskupský palác, krásné pláže. Návštěva palírny tradiční skotské whisky v městečku PITLOCHRY a zastávka v jeho malebném centru. Vyhlídková jízda krajem palíren skotské whisky u řeky Spey. Odjezd na ubytování, 3 noci v oblasti Inverness.
5. den: Navštívíme hrad CAWDOR CASTLE tradičně spojovaný s králem Macbethem. Dojedeme do vesnice CULLODEN , kde byla vybojována poslední pozemní bitva na britských ostrovech a definitivně poraženy odbojné skotské klany. Tajemné prehistorické pohřebiště CLAVA CAIRN. Pokračujeme do města INVERNESS , ležícího na řece Ness, přezdívaného "hlavním městem Vysočiny" (Highlands), prohlídka centra města, odjezd na ubytování do oblasti Inverness.
6. den: Trajektem přeplujeme na SOUOSTROVÍ ORKNEJE , plavba kolem impozantních útesů ostrova Hoy, mezi ostrovy se nachází vodní plocha známá jako Scapa Flow, hlavní základna královského námořnictva za obou světových válek, ostrov Mainland s kamennými kruhy Stenness a Brodgar, neslavnější památka 'Srdce neolitických Orknejí', kamenná vesnice SKARA BRAE (UNESCO), nejzachovalejší neolitické sídliště v Evropě, osídlena cca od 3100 př. n. l., a na závěr hlavní město KIRKWALL s nádhernou vikingskou katedrálou. Návrat trajektem na ubytování.
7. den: Program u nejslavnějšího skotského JEZERA LOCH NESS : návštěvnické centrum věnované Nessie v městečku DRUMNADROCHIT , prohlídka hradu Urquhart Castle, zdymadla kaledonského kanálu a možnost plavby po jezeře v městečku FORT AUGUSTUS . Krátce zastavíme u hradu Eileen Donan a pokračujeme na ubytování na ostrov Skye.
8. den: Celodenní výlet po ostrově SKYE , opředený legendami, bez něhož si návštěvu Skotska nelze představit, průjezd neporušenou přírodou s fjordy, soutěskami a vodopády. Zastavíme u vyhlídky KILT ROCK , útesy vypínající se do výšky až 60 m u jezera Loch Mealt. Přejezd po východním pobřeží poloostrova Trotternish , bizarní sopečné scenérie, skalní jehla OLD MAN OF STORR , lehký pěší výstup. Navštívíme nejstarší rodové sídlo klanu Mac Leod hrad DUNVEGAN s nejcennější relikvií Fairy flag. V případě příznivého počasí možno odjet do laguny, v níž žije kolonie asi 300 tuleňů.
9. den: Vyhlídková jízda skotskou vysočinou - údolí GLEN NEVIS s nejvyšší horou Británie BEN NEVIS (1344m), možnost fakultativně vyjet lanovkou ze střediska Nevis Range, jedno z nejkrásnějších údolí vysočiny GLEN COE . Zastávka ve vesničce LUSS , která patří k nejhezčím v Lowlands, krásný výhled na jezero Loch Lomond. Odjezd na ubytování do Glasgow.
10. den: Prohlídka slavného sídla skotských králů a královen STIRLING CASTLE pod jehož hradbami bylo vybojováno mnoho bitev s Angličany. Zastávka u technického zázraku moderní doby rotačního lodního výtahu FALKIRK WHEEL a den zakončíme prohlídkou největšího skotského města GLASGOW , náměstí sv. Jiří, katedrála sv. Munga, slavná nekropole s výhledem na město. Návrat na ubytování.
11. den: Návštěva městečka GRETNA GREEN , kde se od 18. stol. dodnes konají svatby ve staré kovárně, známá především z historie "svatbami na útěku". Prohlídka mohutné římské pevnosti Vercovicium Housesteads na Hadriánově valu z poč. 2. stol.n.l. Procházka podél nejzachovalejší části valu. Odplutí z Newcastlu do Amsterdamu, ubytování v kajutách.
12. den: Návrat do ČR ve večerních hodinách (přejezd hranic do ČR v cca 20:00 hod.).