Jihozápadní Čína s návštěvou Tibetu

Je nám líto, ale prodej zájezdu již skončil
Ubytování: hotel Doprava: letecky Strava: polopenze

Nevyhovují vám alternativní zájezdy, vybírejte z celé nabídky...


Popis zájezdu

Jihozápadní Čína s návštěvou Tibetu

Jedinečná cesta do nejzajímavějších částí Číny v kombinaci se „Střechou světa“ – tajuplným Tibetem. Vydejte se s námi poznat pravou Čínu, dosud jen málo objevenou západními turisty. Naše putování začneme v „Zemi hojnosti“ - provincii S´cchuan, kde kromě pandy velké uvidíme také jednu ze čtyř posvátných buddhistických hor (Emeishan) a největší sochu sedícího Buddhy vytesanou do skalní stěny (Leshan). Následovat bude province Yunnan, v překladu „Země na jih od mraků“, kde najdete nejbohatší přírodu Číny. Uvidíte téměř 4 kilometry hlubokou soutěsku na Dlouhé řece, rozlehlý tibetský klášter v bájném Šangri-la i jedinečné starobylé město Lijiang (UNESCO). Závěr našeho putování věnujeme nejkrásnějším a nejzajímavějším místům v okolí tibetské Lhasy – jedinečné kláštery, které naštěstí neztratily svůj duch lámaistického buddhismu. A také neskutečně krásná krajina na střeše světa (budeme se pohybovat v nadm. výšce 3500 – 4500 metrů).
Zájezd je náročnější vzhledem k vyšší nadm. výšce, aklimatizace ale bude probíhat postupně, před návštěvou nejvýše položených míst v Tibetu, strávíme již předcházející dny ve výšce kolem a přes 3 000 m a dva noclehy v Šangri-la ve výšce cca 3 200 m.

Zájezd připravila a průvodcuje Mgr. Lucie Leikepová

K zájezdu budeme na jaře/létě pořádat společnou prezentaci (současně s informacemi ohledně víz) pro oba zájezdy do Číny. Zájemce o prezentaci prosíme o nahlášení zájmu v CK.

Program zájezdu

1. den: Let Praha – Chengdu .
2. den: Přílet do ČCHENG-DU . Přejezd pod horu Emeishan (provincie S´cchuan - země hojnosti).
3. den: EMEISHAN (UNESCO) - výjezd na posvátnou horu Emei (3 099 m n.m.), jednu ze čtyř posvátných buddhistických hor, prohlídka klášterů, turistika, nádherné výhledy. Sjezd dolů opět lanovkou a prohlídka některých klášterů ležících na úpatí hory. Nocleh.
4. den: Přejezd do LESHANU - rozsáhlý areál Velkého Buddhy (UNESCO) s největším spodobněním sedícího Buddhy na světě, výška do skály vytesané sochy je 71 metrů. Prohlídka přilehlých svatyní a klášterů a plavba lodí s jedinečným výhledem na kolosální sochu Buddhy. Dojezd zpět do Chengdu a nocleh.
5. den: Dopoledne unikátní CHOVNÁ STANICE PANDY VELKÉ – seznámení se s tímto jedinečným a pro Čínu až symbolickým zvířetem. S oblastí Chengdu se rozloučíme vyhlášeným ohnivým kotlíkem (tradiční místní jídlo). Let Chengdu Kunming (provincie Yunnan ).
6. den: Nedaleko od Kunmingu prohlídka jedinečných, až 30 metrů vysokých vápencových skalních útvarů v KAMENNÉM LESE (UNESCO). Pozdě odpoledne přejezd rychlovlakem do Dali (cca 2 hod. jízdy).
7. den: Dali a okolí – v případě dobrého počasí výjezd lanovkou až pod vrchol POHOŘÍ CANGSHAN do výšky 3 920 metrů za nádhernými výhledy. Z níže položených stanic pěší trasa – dva úseky po tzv. Jade Belt Road (Stezce nefritového pásu) cca 12 km celkem, možnost zkrácení, k další lanovce, cestou nádherné výhledy na jezero Erhai a na závěr taoistický chrám Zhonghe z 9.st. Odpoledne rozsáhlý areál Tří pagod z 9.st. s nejvyšší pagodou vysokou 73 metry.
8. den: Dokončení prohlídky DALI – staré město s pěkně dochovanými dřevěnými domy. Odpoledne projížďka lodí po JEZEŘE ERHAI. Přejezd do Lijiangu.
9. den: Brzy ráno odjezd pod SNĚŽNOU HORU NEFRITOVÉHO DRAKA – dle počasí výjezd k ledovci do výšky 4 500 mnm., jedinečná horská scenérie nejjižnějšího ledovce na severní polokouli. V případě horšího počasí využití dalších dvou níže položených lanovek v rámci scénického parku na Spruce Meadow a Yak Meadow, na obou místech kratší vycházky. Vycházka kolem kaskád, vodopádů a jezer s neskutečně modrou barvou vody BLUE MOON VALLEY. Návrat do Lijiangu.
10. den: LIJIANG (UNESCO) - 600 let staré městečko s atmosférou středověké Číny, které obývá zajímavá národnostní menšina Naxi, 500 let starý rozlehlý palác rodiny Mu, malebné uličky s dřevěnými domy, kanály rozvádějící vodu po městě, park Tůně černého draka s jedinečným výhledem na Sněžnou horu Nefritového draka, volno k procházkám uličkami s množstvím obchůdků, restaurací... Program 9. a 10. dne může být prohozen vzhledem k počasí.
11. den: Brzy ráno odjezd z Lijiangu. Zastávka u tzv. PRVNÍHO OHYBU DLOUHÉ ŘEKY u města SHIGU (Kamenný buben), kde řeka Jang-c´, dosud tisíc kilometrů tekoucí rovně od svého pramene na hranicích Tibetu, vytváří první ohyb o 180°. Zastávka na začátku, v tzv. horní části SOUTĚSKY TYGŘÍHO SKOKU (UNESCO) pod 5 596 metrů vysokou Sněžnou horou Nefritového draka, cca 1 hodinu sestup k řece a výstup zpět, nejužší bod soutěsky široký jen 30 metrů, kde se měl od kamene odrazit tygr a přeskočit řeku. Přejezd do tzv. střední části Soutěsky tygřího skoku a sestup až k řece, dramatická krajina, kde řeka spadá o dalších 100 metrů níže. Výstup zpět, celkem cca 3-3,5 hodiny chůze. Pozdní oběd v místním penzionu a poté přejezd krásnou krajinou hor do podhůří Tibetu do bájného Šangri-La (Zhongdian, 3 200 mnm.).
12. den: ZHONGDIAN – hraniční město etnického Tibetu, procházka starým tibetským městem s obrovským modlitebním mlýnem, lámaistický KLÁŠTER GANDÄN SUMCELING se 600 mnichy položený nad městem aj.
13. den: Přelet do Lhasy v TIBETU (tajemná střecha světa, která je dodnes pro turisty obtížně přístupná). Odpoledne začátek prohlídky hlavního města LHASY – duchovní centrum Tibetu s portály starých chrámů i starým tibetským městem, dosud naštěstí neudolaným rozpínající se čínskou kulturou: jedna z nejstarších budov ve Lhase a nejposvátnější tibetský CHRÁM DŽOKHANG (UNESCO), vysvěcený v r. 647. ULICE BARKHOR - poutní okruh, kam míří poutníci z celého Tibetu, celý okruh překypuje barvami a aktivitou.
14. den: LHASA : PALÁC POTÁLA (UNESCO) - bývalé sídlo dalajlámů. Bývalé letní sídlo dalajlámů NORBULINKA (UNESCO) v západní části Lhasy . Prohlídka jednoho z největších a nejvýznamnějších klášterů tibetské sekty Gelugpa (sekta žlutých miter v Tibetu převažujícího lámaistického buddhismu) KLÁŠTERA DÄPUNG, který byl založen v 15.st. a dříve zde žilo 10 000 mnichů a jednalo se o největší klášter na světě. Dodnes zde sídlí asi 600 mnichů.
15. den: Prohlídka KLÁŠTERA GANDÄN ležícího 4 300 metrů vysoko, který založil r. 1409 sám Conghapa (zakladatel dnes nejvýznamnější tibetské sekty Gelugpa), mnohé stavby pocházejí z této doby a jsou zde uloženy jeho ostatky. KLÁŠTER SERA - 2. největší a nejvýznamnější klášter tibetské sekty Gelugpa.
16. den: Celodenní výlet do kolébky tibetské kultury a státnosti: údolí Jarlung: nejstarší tibetský KLÁŠTER SAMJE a sídlo prvních tibetských králů HRAD JUMBULAGANG.
17. den: Let zpět do Prahy.
18. den: Přílet do Prahy.