Normandie

 • ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: autokaremdoprava: autokarem
1 termín od 11. srpna 2020
od 9 202 Kč
9 390 Kč
Přidat do oblíbených zájezdů

Giverny – Rouen - Étretat - Honfleur - Arromanches - Colleville sur Mer - Mont Saint Michel - Paříž Celý popis ...

Termíny a ceny

srpen 2020

11.08. - 18.08.2020 úterý - úterý
snídaně autokarem (Praha)
9 202 Kč
cena za 8 dní (5 nocí)

Informace o cenách

Slevy

 • stálý klient (sleva: -185 Kč)

Cena zahrnuje

 • 5 ubytování
 • 5 snídaní
 • dopravu luxusním autokarem
 • služby českého průvodce
 • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje

 • cestovní pojištění a proti stornu (max. plnění 12500 Kč) (příplatek: 270 Kč)
 • jednolůžkový pokoj (příplatek: 3200 Kč)
 • výlet lodí po Seině (příplatek: 320 Kč)
 • vstupy, místní dopravu, pobytovou taxu, fakultativní služby cca 90 EUR

Popis zájezdu

Normandie

Giverny – Rouen - Étretat - Honfleur - Arromanches - Colleville sur Mer - Mont Saint Michel - Paříž
Pořadatelem zájezdu je IDEAL - TOUR PRAHA, s.r.o.

Doprava: autokarem

nástupní a svozová místa v ČR zdarma Praha, Plzeň.

Ubytování: hotel

Ubytování je zajištěno v hotelech ve 2lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování 3.osoby na přistýlce.

Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR v ranních hodinách, přejezd na ubytování do Francie.
2. den: Snídaně. Odjezd do Giverny s?možností návštěvy Fondation Claude Moneta (návštěva domu a?zahrady malíře) nebo Musée d’Art Americain (muzeum amerických umělců, kteří byli inspirováni zdejším pobytem). Zastávka v?údolí Seiny u?impozantního středověkého hradu Gaillard, krásně položeného nad údolím řeky Seiny. Návštěva hlavního města Normandie Rouenu. Prohlídka historického centra – gotická katedrála Notre-Dame, starodávné hrázděné domy, kostel Aitre Saint Maclou, náměstíčko Vieux Marché, kde byla upálena Johanka z?Arku, Hodinová brána. Volno, možnost návštěvy muzea Beaux--Arts s?významnými díly od 16. století do současnosti (Caravaggio, Rubens, Vélasquez, Ingres, Delacroix, Monet, Renoir, Sisley). Ubytování.
3. den: Snídaně, prohlídka přímořských lázní Étretat, které jsou proslaveny jedinečnými skalními útesy vysokými kolem 70 metrů. Západním směrem se vypíná Falaise d’Aval, ze kterého můžete zahlédnout i?Le Havre. Uchvátí Vás pohled zpět na městečko sevřené mezi útesy. Východním směrem je Falaise d’Amont, který Maupassant kdysi přirovnal ke slonovi, jenž svůj chobot noří do oceánu. Odpoledne v?bývalém významném přístavu Honfleur. Starý vnitřní přístav Vieux Bassin, úzké uličky, nábřeží s?malíři, dřevěný kostel Clochet de Ste-Catherine. Exkurze do palírny Calvadosu, typického nápoje Normandie, degustace.
4. den: Snídaně, přejezd do oblasti vylodění spojeneckých vojsk. Návštěva některých z?pláží: Sword, Juno, Gold, Omaha a?Utah. Zastávka v?městečku Arromanches – uměle vytvořený přístav Mulberry neboli „Port Winston“, který během invaze zajistil bezpečné vylodění dvou a?půl milionům mužům a?půl milionu vozidel. Na hlavním náměstí nedaleko moře můžete navštívit Musée du Débarquement, kde si připomenete pomocí modelů, strojních mechanismů a?filmů, co se asi dělo za svítání v?den D neboli 6. června 1944, kdy se spojenecká vojska vylodila na normandském pobřeží. Pointe du Hoc – zbytky německých bunkrů s?hlubokými šrámy po granátech. Návštěva nejrozsáhlejšího amerického hřbitova v?Colleville sur Mer blízko Pointe du Hoc.
5. den: Snídaně, prohlídka opatství Mont Saint Michel. Architektonický celek sestávající z?archandělem korunovaného kostela s?vysokou věží a?nádherných gotických budov, kterým se od roku 1228 přezdívá La Meveille – zahrnující celou severní část včetně ambitu, rytířského sálu, refektáře, sálu pro hosty, sklepení. Přejezd k?Paříži. Návštěva katedrály v?Chartres, která patří k?nejúžasnějším příkladům gotické architektury v?Evropě.
6. den: Snídaně, přejezd do Paříže . Okružní jízda po Paříži, během níž uvidíte největší památky města. V?průběhu dne budete mít příležitost k?osobnímu volnu a?průvodce Vám poskytne doporučení k?individuální návštěvě některé památky či muzea. K?nevšedním zážitkům přispěje i?fakultativní výlet lodí po Seině s?neobvyklým pohledem na pařížské památky. Odjezd zpět do ČR.
7. den: Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.

Podobné zájezdy