Francie - Provence, Vůně Levandule

Ubytování: různé Doprava: autokarem Strava: snídaně
8 termínů od 21. června 2021

Cena zájezdu

od 10 707 Kč 11 390 Kč


Oblíbený poznávací zájezd do Provence, právě na konci června a začátkem července, kdy je krajina modrofialová kvetoucí levandulí. Provence - symbol léta, prázdnin, relaxace. Provence, to je sluncem zalitá krajina s platany a cypřiši, provoněná rozmarýnem, tymiánem a modrající se levandulí. Ze zdejší krajiny čerpali inspiraci věhlasní umělci a spisovatelé, jako Van Gogh, Picasso, Scott Fitzgerald či Pagnol. Původní ligurské osídlení vystřídaly civilizace Keltů, Řeků a Římanů, po nichž tu zůstala vzácná architektonická díla. Zamilujte si Provence s námi! Orange - Arles - Les Baux de-Provence - St. Rémy-de-Provence - Avignon - Pont du Gard - Nîmes - NP Camargue - Aigues-Mortes - Saintes-Maries-de-la-Mer - Vaucluse - Gordes - klášter Sénanque - Roussillon - Le Château Du Bois - Aix en Provence - Marseille Časový posun, počasí: Celý popis

Francie - Provence, Vůně Levandule

Termíny a ceny

červen 2021

21.06. - 27.06.2021 pondělí - neděle
snídaně autokarem
Sleva 8% 11 390 Kč 10 479 Kč
cena za 7 dní (6 nocí)
21.06. - 27.06.2021 pondělí - neděle
snídaně autokarem (Praha)
Sleva 6% 11 390 Kč 10 707 Kč
cena za 7 dní (6 nocí)
21.06. - 27.06.2021 pondělí - neděle
snídaně autokarem (Brno)
Sleva 6% 11 390 Kč 10 707 Kč
cena za 7 dní (6 nocí)
21.06. - 27.06.2021 pondělí - neděle
snídaně autokarem (Ostrava)
Sleva 6% 11 390 Kč 10 707 Kč
cena za 7 dní (6 nocí)
21.06. - 27.06.2021 pondělí - neděle
snídaně autokarem (Pardubice)
Sleva 6% 11 390 Kč 10 707 Kč
cena za 7 dní (6 nocí)

červenec 2021

05.07. - 11.07.2021 pondělí - neděle
snídaně autokarem
Sleva 6% 11 390 Kč 10 707 Kč
cena za 7 dní (6 nocí)
05.07. - 11.07.2021 pondělí - neděle
snídaně autokarem (Praha)
Sleva 6% 11 390 Kč 10 707 Kč
cena za 7 dní (6 nocí)
05.07. - 11.07.2021 pondělí - neděle
snídaně autokarem (Brno)
Sleva 6% 11 390 Kč 10 707 Kč
cena za 7 dní (6 nocí)
05.07. - 11.07.2021 pondělí - neděle
snídaně autokarem (Ostrava)
Sleva 6% 11 390 Kč 10 707 Kč
cena za 7 dní (6 nocí)
05.07. - 11.07.2021 pondělí - neděle
snídaně autokarem (Pardubice)
Sleva 6% 11 390 Kč 10 707 Kč
cena za 7 dní (6 nocí)

Informace o cenách

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem,
 • 4x ubytování v hotelu – 2lůžk. klim. pokoje s příslušenstvím,
 • 4x snídani formou bufetu,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné, fakult. služby, lodičky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Fakultativní příplatek:
 • 1lůžk. pokoj v hotelu 3400 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 280 Kč,
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa - 30 Kč/den
 • Vstupné, platby: ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ z r.2020 - Nimes – amfiteátr, Maison Carrée, Tour Magne 13 €, děti 7-17 let 11 €, - Avignon – most St. Bénézet 5 €, děti 8-17 let 4 €, skupina (min. 20 os.) 4 € - Avignon – Papežský palác 12 €, děti 8-17 let 10 €, skupina (min. 20 os.) 10 € - Avignon – kombinace palác + most 14,50 €, děti 8-17 let 11,50 €, skupina (min. 20 os.) 11,50 € - St. Rémy-de-Provence – klášter 5 € - Arles – amfiteátr + divadlo 9 € - Arles – Cryptoportiques 4,50 € - Arles – Musée Réattu 6 € - Arles – nekropole Les Alyscamps 4,50 € - Arelate – kostel St. Trophime - křížová chodba 5,50 € - Arelate – Konstatinovy lázně 4 € - Orange – římské divadlo 9,50 € - Roussillon ...
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ Dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 160 €. Není podmínkou všechny památky navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci "cena zahrnuje" výslovně uvedeno jinak
 • UPOZORNĚNÍ - Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se Vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Doporučujeme mít sebou turistickou obuv a turistické oblečení
 • Zdůrazňujeme, že u vstupů do všech muzeí probíhají tvrdé bezpečnostní kontroly. Nesmíte mít u sebe žádné ostré předměty, nože (ani malé zavírací), nejsou přípustné jakékoliv plechovky (s pivem nebo jinými nápoji, paštiky), alkohol ve skleněných lahvích, hrníčky, zapalovače, deodoranty ve skle (pouze v plastu)
 • POBYTOVÁ TAXA Cena nezahrnuje pobytovou taxu, která je cca 1,90 €/dospělá osoba/noc. Průvodce od vás bude tuto částku vybírat společně se vstupným do památek
 • MĚNA A KURZ
 • EURO (značení €)

Popis zájezdu

Francie - Provence, Vůně Levandule

Oblíbený poznávací zájezd do Provence, právě na konci června a začátkem července, kdy je krajina modrofialová kvetoucí levandulí. Provence - symbol léta, prázdnin, relaxace. Provence, to je sluncem zalitá krajina s platany a cypřiši, provoněná rozmarýnem, tymiánem a modrající se levandulí. Ze zdejší krajiny čerpali inspiraci věhlasní umělci a spisovatelé, jako Van Gogh, Picasso, Scott Fitzgerald či Pagnol. Původní ligurské osídlení vystřídaly civilizace Keltů, Řeků a Římanů, po nichž tu zůstala vzácná architektonická díla. Zamilujte si Provence s námi!

Orange - Arles - Les Baux de-Provence - St. Rémy-de-Provence - Avignon - Pont du Gard - Nîmes - NP Camargue - Aigues-Mortes - Saintes-Maries-de-la-Mer - Vaucluse - Gordes - klášter Sénanque - Roussillon - Le Château Du Bois - Aix en Provence - Marseille

Časový posun, počasí:

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 21.06. - 27.06. Odjezd A, B, L + Plzeň
05.07. - 11.07. Odjezd A, B, L + Plzeň

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování: různé

hotel

UBYTOVÁNÍ
4x ubytování v hotelu – 2lůžk. klim. pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
4x snídaně formou bufetu. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Program zájezdu

1. den: Odjezd v odpoledních hodinách (cca 17:00 hod. překročení hranic z ČR), tranzit Německem do Francie.
2. den: Cestou ráno vyzvednutí letecké skupiny u Lyonu. Pokračujeme do ORANGE , středisko obchodu s olivami, medem, hroznovým vínem a lanýži. Krátká prohlídka města vč. Římského divadla. Následuje město Van Gogha ARLES (UNESCO), klikaté uličky, stinná náměstí, barevné domy, prohlídka starobylé Arelate , v antických dobách nazývané "Římem Galie", se zachovalou arénou, Konstantinovými lázněmi, kostelem St. Trophime s přilehlým opatstvím z období románské provensálské školy, Goghova nemocnice. Les Alyscamps , galsko-římská nekropole s torzy středověkých náhrobků známá z děl Danteho, van Gogha či Gauguina. Odjezd na ubytování.
3. den: Turistický magnet Provence opevněné kamenné LES BAUX DE-PROVENCE , městečko na vápencovém ostrohu, městečko řemesel, překrásné výhledy na pohoří Alpilles, náhorní plošina s rozvalinami hradu, citadela Les Baux, Carrieres des Lumieres. Pokračujeme panoramatickou jízdou pohořím Alpilles do rodiště Nostradama ST. RÉMY-DE-PROVENCE , malebné městečko s pestrou minulostí, římské Glanum, Goghův klášter, vzácný antický kenotaf a vítězný oblouk, navštívíme bývalý klášter Saint-Paul-de-Mausole, kde se léčil V. van Gogh. Jedno z nejvíce fascinujících měst jižní Francie papežský AVIGNON s největším gotickým evropským palácem - prohlídka opevněného města, papežský palác Palais des Papes, slavný most St.-Bénézet, ve volném čase fakult. projížďka lodí po Rhôně do Villeneuve-les Avignon, možnost zakoupit vynikající víno Côte du Rhône nebo růžové čokoládové koule papaline d´Avignon. Návrat na ubytování.
4. den: Prohlídka PONT DU GARD , největší dochovaná část římského akvaduktu v Evropě. NîMES s elegantním římským chrámem Maison Carrée a skvělou římskou arénou – dvě nejzachovalejší památky této doby na světě. Průjezd Národním parkem CAMARGUE , přírodní rezervace v deltě Rhôny, druhý největší mokřad Evropy, plameňáci, divocí koně. Návštěva městečka AIGUES - MORTES , středověký přístav obepnutý mohutnými hradbami, odkud vyplouval Ludvík IX. Svatý na křížové výpravy. Pro zájemce návštěva ornitologické rezervace, pozorování nejen plameňáků v jejich přirozeném prostředí. SAINTES-MARIES-DE-LA-MER romantická vesnice, přímořské letovisko, koupání. Návrat na ubytování.
5. den: Celodenní výlet na náhorní plošinu VAUCLUSE , obrovské vápencové pohoří patřící k nejpřitažlivějším oblastem Provence, kde se snoubí bujná příroda s malebnými vesnicemi. Fotogenické GORDES , jedno z nejhezčích městeček trůnících na skále, románský klášter SÉNANQUE s kvetoucími lány levandule, ROUSSILLON , bizarní barevné skalní formace, okrové domy, naleziště malířských hlinek. Fakultativní návštěva muzea levandule LE CHÂTEAU DU BOIS. O levanduli se tu dozvíte vše. Muzeum založil Georges Lincelé, jehož rodina už po pět generací provozuje velkou levandulovou farmu. Jejich firma Le Château du Bois obstará ročně desetinu celofrancouzské produkce esenciálních olejů z pravé levandule. Odjezd na ubytování v okolí Aix en Provence.
6. den: AIX EN PROVENCE , krátce navštívíme město Paula Cézanna, katedrála Saint Sauveur, možnost navštívit pravé provensálské trhy, platanová alej Cours Mirabeau. MARSEILLE , největší město Provence, projdeme se starým přístavem, prohlédneme si mj. chrám Notre-Dame de la Garde, odkud se nám otevře nezapomenutelné panorama, starou rybářskou čtvrť Le Panier, variantně fakult. vyjedeme na Château d´If . Večer si můžeme pochutnat na bujabéze. Odjezd do ČR.
7. den: Návrat do republiky v poledních hodinách (přejezd hranic ČR v cca 11:30 hod).