Holandsko - Země Tulipánů

Ubytování: různé Doprava: letecky Strava: snídaně
1 termín od 20. dubna 2022

Cena zájezdu

od 13 699 Kč 14 890 Kč


Poznávací zájezd do Holandska letecky. Holandsko to jsou tulipány a jarní květiny, větrné mlýny, kanály, sýry a všechno toto patří nerozlučně k sobě. Navštívíme holandské parky, které prosluly po celém světě, stejně tak i burzu květin v Aalsmeeru, trhy sýrů v Alkmaru a Amsterdam, hlavní a zároveň největší město Nizozemského království v obklopení romantických kanálů. Na závěr fantastický park Keukenhof s květinovým korzem, jarní podívaná při které byste neměli chybět. Amsterdam - Aalsmeer - Alkmaar - Zaanse Schans - Volendam - park Keukenhof Celý popis

Termíny a ceny

20.04. - 23.04.2022 středa - sobota
snídaně letecky (Praha)
Sleva 8% 14 890 Kč 13 699 Kč
cena za 4 dny (3 noci)

Informace o cenách

Cena zahrnuje

 • leteckou dopravu Praha – Amsterdam – Praha vč. letištních tax,
 • příruční zavazadlo dle podmínek let. společnosti,
 • transfery z/na letiště,
 • dopravu klim. busem v Holandsku (včetně městské dopravy do Aalsmeeru),
 • 3x ubytování v hotelu *** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 3x snídani,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné,
 • pobytovou taxu,
 • fakult. služby,
 • městskou dopravu
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Muzeum Van Gogh (cca 20 €) - nutná rezervace v CK min. 1 měsíc před odjezdem
 • Fakultativní příplatek:
 • 1lůžk. pokoj 4100 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • odbavené zavazadlo o max. hmotnosti do 20 kg 1200 Kč,
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 160 Kč
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa - 30 Kč/den
 • Vstupné, platby: ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2020) - ceny v EUR (€)
 • Naarden - kostel Grote Kerk cca 4,50€, občasné expozice cca 10€
 • Amsterdam - Van Gogh muzeum - 19€ (nutná rezervace v CK měsíc před odjezdem)
 • Amsterdam - Rijksmuseum - 19€, do 17 let vstup zdarma
 • Amsterdam - dům Anny Frankové - 12,50€, děti ve věku 10-17 let 6,50€, děti do 9 let vstup zdarma
 • Amsterdam - loď po kanálech - 16€ , děti 4-13 let 8€
 • Amsterdam - královský palác - 10€, do 18 let vstup zdarma
 • Amsterdam - Oude Kerk - 12€, do 13 let vstup zdarma
 • Amsterdam - Brusírna diamantů - vstup zdarma
 • Skanzen Zaanse Schans - vstupné do areálu zdarma, zpoplatněné jsou jednotlivé atrakce a muzea, např. vstupné do mlýna cca 4 €
 • Aalsmeer - květinová burza - 8€ (skupina 7€), děti ve věku 6-11 let 5€
 • Enkhuizen - Zuiderzeemuseum - 17€, děti ve věku 4-12 let 11€, studenti 11€
 • Keukenhof 19 €, děti ve věku 4-11 let 9 €
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • Doporučujeme na vstupy cca 150 €, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci "cena zahrnuje" výslovně uvedeno jinak
 • MĚNA A KURZ
 • EURO (značení EUR nebo €)

Popis zájezdu

Holandsko - Země Tulipánů

Poznávací zájezd do Holandska letecky. Holandsko to jsou tulipány a jarní květiny, větrné mlýny, kanály, sýry a všechno toto patří nerozlučně k sobě. Navštívíme holandské parky, které prosluly po celém světě, stejně tak i burzu květin v Aalsmeeru, trhy sýrů v Alkmaru a Amsterdam, hlavní a zároveň největší město Nizozemského království v obklopení romantických kanálů. Na závěr fantastický park Keukenhof s květinovým korzem, jarní podívaná při které byste neměli chybět.

Amsterdam - Aalsmeer - Alkmaar - Zaanse Schans - Volendam - park Keukenhof

Doprava: letecky

Nástupní místa: 20.04. - 23.04. Odjezd L2

letecky na trase Praha – Amsterdam – Praha, po destinaci se budeme pohybovat klim. autobusem a městskou dopravou.

Ubytování: různé

hotel

UBYTOVÁNÍ
3x ubytování v hotelu *** – 2lůž. pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
3x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Program zájezdu

1. den: V ranních hodinách odlet z Prahy s průvodcem do AMSTERDAMU , transfer na hotel v Amsterdamu. První část prohlídky historického centra města.
2. den: Ráno přejedeme městskou dopravou na největší květinovou burzu na světě do AALSMEERU , jež si vydobyl renomé nejvýznamnějšího nizozemského střediska pěstování květin. Zbytek dne bude patřit korunovačnímu městu Nizozemska AMSTERDAMU , květinový trh, historie, památky, náměstí Dam, brusírna diamantů. Možnost fakult. projížďky lodí po grachtech nebo návštěva světoznámých muzeí Van Gogh Museum či Rijksmuseum.
3. den: Návštěva tradičního alkmaarského sýrového trhu na náměstí Waagplein (Vážní náměstí) v ALKMAARU , kde dodnes fungují staré sýrařské cechy. 30000 kg Goudy, Edamu a Leidenu v podobě velkých navoskovaných kol, nosiči v pestrobarevných čapkách, dřevěné povozy, nenapodobitelné kouzlo. Rituál, který se koná již od roku 1593. Turistické srdce kraje - obydlený skanzen s dřevěnými domy, větrnými mlýny a s ukázkou výroby dřeváků, sýrů nebo čokolády v ZAANSE SCHANS . Skanzen dokumentuje historii regionu kolem řeky Zaan v provincii Noord Holland. Na jednom místě je tak soustředěno vše, co byste chtěli v Holandsku vidět. VOLENDAM , historické rybářské městečko láká svou atmosférou turisty z celého světa, staré centrum s malebnými domečky, připomínající podobu staré rybářské osady z 17.-19. století, atmosféra všudypřítomného jídla, palačinek, vaflí, mořských plodů. K největším atrakcím města patří tradiční kroj a malé grachty. Obyvatelé tady mluví svým vlastním dialektem – volendamštinou. Prohlídka je spojená s návštěvou sýrové farmy s možností degustace a nákupu sýrů. Návrat na ubytování.
4. den: Den strávíme ve světově proslulém, největším a nejslavnějším květinovém parku Holandska KEUKENHOFU , kde každý rok na 32 ha vykvete kolem 6 milionů cibulovin, hlavně tulipánů, narcisů a hyacintů. Právě v dubnu je vše v plném květu a bude zde i bohatý doprovodný program (aranžování, výstavy). Během dne kolem parku projede světově proslulé KVĚTINOVÉ KORZO , přehlídka alegorických vozů vytvořených pouze z květin, na které zde čekají davy příznivců neopakovatelného díla (změna programu kvůli situaci s Covid-19 vyhrazena). Transfer na letiště a v podvečer odlet do Prahy.