TAJUPLNÉ BALI a BÍLÉ PLÁŽE OSTRŮVKŮ GILI AIR

Je nám líto, ale prodej zájezdu již skončil
Ubytování: různé Doprava: letecky Strava: snídaně

Alternativní zájezdy

Nevyhovují vám alternativní zájezdy, vybírejte z celé nabídky...


Popis zájezdu

TAJUPLNÉ BALI a BÍLÉ PLÁŽE OSTRŮVKŮ GILI AIR

Dávná historie i současné dění dává za pravdu domorodému přesvědčení, že ostrov Bali chrání četní bohové, tolik oslavovaní bezpočtem ceremoniálních rituálů, květinových obětinek a stále přítomnou vůní z dýmu santalových tyčinek. Pod majestátním vulkánem Agung se rozprostírá kraj balijských vesnic, s životem jen málo poznamenaným zrychlenou moderní dobou. Tradice jsou stále tak živé, jako je Bali barevné. Přímým kontrastem je kosmopolitní královské městečko Ubud, kde tepe živé dění na pozadí prastarých hinduistických chrámů. Naopak rybářské vesnice na východním pobřeží se pramálo starají o shon světa: pestré nepotopitelné jukkungy vyráží každé svítání na moře, jako za všech časů. A na nepříliš vzdálených ostrůvcích Gili, mezi Bali a Lombokem, nabízí bílé pláže a tyrkysové moře nejen šnorchlování se želvami, ale i možnost tak absolutního relaxu v bambusových resortech a plážových hospůdkách s melodiemi reggae, že se z dovolené nelze vracet jinak, než se širokým balijským úsměvem.

Poznávací zájezd na Bali provází Marie Bílá , garance skupiny max. 12 osob

Ubud – chrám Gunung Kawi - chrám Tirta Empul - jeskyně Goa Gajah – Opičí prales – palác Klungung – Sidemen - chrám Besakih – sopka Batur – Lipah – zahrady Tirta Gangga - Virgin beach - Lipah beach - chrám Lempuyang - palác Ujung - ostrůvky Gili

Časový posun, počasí: ČASOVÝ POSUN
+6 hod v době letního času, +7 hod v době zimního času oproti ČR

PODNEBÍ
Indonésie se nachází v tropickém podnebném pásmu s klasickým střídáním období sucha (duben - říjen) a období monzunových dešťů (listopad - březen). Teplota se celoročně pohybuje kolem 27°C. Vlhkost vzduchu je poměrně vysoká, až 80%.

Doprava: letecky

Nástupní místa: 03.03. - 17.03. Odjezd L2, L3

Letecky na trase Praha – Denpasar – Praha, v případě odletu z Vídně transfer s průvodcem do Vídně, po Bali se budeme pohybovat klim. minibusem a lodní dopravou (na Gili).

Ubytování: různé

3x Ubud Inn Cottage -2lž. pokoje s příslušenstvím

3x Sidemen - 2lž. pokoje s příslušenstvím

3x Lipah Beach - 2lž. pokoje s příslušenstvím

3x Gili Air - 2lž. pokoje s příslušenstvím

hotely/resorty

UBYTOVÁNÍ
12x ubytování***/**** resorty/hotely - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (3x Ubud Inn Cottage, 3x Sidemen, 3x Lipah Beach, 3x Gili Air). CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

STRAVOVÁNÍ
12x snídani, 3x večeři. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy/Vídně s průvodcem do Indonésie - Denpasaru.
2. den: Přílet, transfer do vnitrozemí, do královského městečka UBUD - živé pulsující multikulturní ostrovní centrum s mnoha řemeslnými obchůdky, jógovými centry, masážními salony, večerními tanečními představeními na motivy eposu Ramajána a výchozí bod na výlety ke starobylým hinduistickým chrámům v okolí. Zde se na 3 noci ubytujeme a poznáme opravdové Bali. Příjemný resort – cottage, v blízkosti Monkey Forest s výhledy do krásné zahrady, ranní opičí návštěvy tu nejsou výjimkou. Relaxace, bazén, odpočinek po cestě do Indonésie.
3. den: Po snídani výlet na "Chrámový den". V Údolí královen navštívíme chrámový komplex skalních hrobek balijských králů z raného středověku GUNUNG KAWI a chrámů TIRTA EMPUL s možností rituální očistné lázně v posvátných pramenech. Zastávka na degustaci místní kávy, ochutnávka s možností nákupu. Návštěva posvátné chrámové "sloní" JESKYNĚ GOA GAJAH.
4. den: Centrum kulturního a duchovního života UBUD uprostřed krásné džungle v kombinaci s rýžovými políčky. Fakult. možnost příjemné komentované procházky s místní bylinářkou mezi blízkými rýžovišti Herbal walk, povídání o léčivých rostlinách ostrova a jejich využití, návštěva obchůdku s bio-bylinnými léčivými produkty a přírodní kosmetikou. Odpoledne nás čeká OPIČÍ PRALES (Monkey Forest), v působivé pralesní vegetaci je schován tajuplný chrám a všude kolem četné rodiny zvědavých makaků.
5. den: Odjezd do poklidné vnitrozemské vesnice SIDEMEN s nádhernou vyhlídkou na nejvyšší vulkán Bali AGUNG . Cestou zastávka u královského PALÁCE KLUNGUNG . Ubytování s polopenzí v Sidemenu na 3 noci - jedinečný resort obklopený přírodou, relaxační centrum s jógovou halou, venkovní bazén, pokoje v balijském stylu. Nádherný odpočinek uprostřed rýžovišť.
6. den: SIDEMEN a pohodový den bez cestování. Možnost tradičních balijských masáží včetně indické shirodary nebo návštěva dětské nadace, kde si můžeme zkusit tradiční balijské tance, hru na bambusové xylofony a plést květinové obětní misky nebo se s místními projít mezi rýžovými políčky a nechat si vyprávět o životě zemědělců. Relaxace u bazénu, meditace, jóga, atmosféra ostrova.
7. den: Výlet na nejposvátnější místo na Bali a zároveň k největšímu hinduistickému chrámu na ostrově, ke komplexu CHRÁMU BESAKIH - "Matka chrámů", jak Balijci Besakih nazývají. Komplex více než dvaceti chrámů zasvěcených bohům Šivovi, Brahmovi a Višnuovi. Prohlídka a procházka po areálu s místním průvodcem. Na závěr výletu přejezd k SOPCE BATUR , výhledy na kráterové jezero. Návrat na ubytování. V některém ze 3 podvečerů v Sidemenu, dle domluvy s místními, možnost aktivní účasti na ohňovém očistném rituálu hinduistů - Agni hotra, s mantrami, květinovými a vonnými obětinami. Silný a netradiční zážitek.
8. den: Odjezd ze Sidemenu na východní pobřeží. Návštěva rybářské vesnice LIPAH s tradičními barevnými vahadlovými čluny jukkungy. Jedna z nejzajímavějších vesnic na východě Bali AMED . Cestou prohlídka vodních zahrad TIRTA GANGGA a vykoupání na bílé panenské PLÁŽI VIRGIN BEACH . Ubytování na 3 noci na LIPAH BEACH , resort nabízí přímý přístup na pláž Lipah v Amedu, možnost potápění, šnorchlování.
9. den: Výlet k dračímu bílému CHRÁMU LEMPUYANG v horách. Magické místo balijských transformačních obřadů, v přímé linii proti posvátnému Agungu. Chrám je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších na Bali a je nejvýše položeným chrámem na ostrově. Cestou nahoru narazíme i na hejna makaků, kteří obývají okolní džungli a lesy. Cestou zpět navštívíme vodní PALÁC UJUNG .
10. den: Pobyt u moře , relaxační den na pláži, šnorchlování aj.
11. den: Odplujeme (cca 1,5 hod.) na plážové OSTRŮVKY GILI , kde se na 3 noci ubytujeme. Náš resort leží na "rajském" ostrově GILI AIR, jen pár m od břehů bílé písečné pláže West Beach. Útulné a příjemné ubytování u pláže s venkovním bazénem. Odpočinek a koupání na bílých plážích.
12. den: Relax na bílých plážích, v pobřežních hospůdkách, kde večer hraje hudba. Možnost šnorchlování s mořskými želvami aj.
13. den: Relaxace , fakult. výlety, pláže aj.
14. den: Návrat na pobřeží, transfer na letiště, dle časových možností zastávky po trase. Dle letového řádu odlet do Prahy/ Vídně.
15. den: Přílet do Prahy/Vídně.