Írán - poznávací - Írán - Velký okruh

1. DEN – Odlet z Prahy do Teheránu (s přestupem).
2. DEN – Přílet do Teheránu v nočních – ranních hodinách. Dle času příletu transfer na hotel a krátký odpočinek nebo začátek programu. Prohlídka moderního hlavního města dnešního Íránu - Teheránu: palác Golestan, National jewels museum – největší nerozřezaný diamant na světě Moře světla, 34 kilogramový Globe of Jewels, koruny šáhů atd. Na závěr dne procházka po jedinečném zavěšeném mostě Tabia.
3. DEN – QOM – centrum šíitů, svatyně Fatimah Masumah (sestra 8. imáma Rézy, procházka po nádvořích, upozorňujeme, že nelze navštívit prostor s vlastní hrobkou), druhé nejposvátnější místo v Iránu. KESHAN – krásné a rozsáhlé bohaté tradiční domy a historické lázně.
4. DEN – Dokončení prohlídky KESHANU – krásné zahrady Fin s jezírky a vodními kanály (perské zahrady jsou zapsané na seznamu UNESCO). Esfahán – bývalé hlavní město safíjovské říše, arménská katedrála Vank (v Esfahánu je 13 křesťanských obcí), slavné mosty přes řeku Zayandeh.
5. DEN – Dokončení prohlídky ESFAHÁNU - nádherné náměstí Maidán Emám (UNESCO), Šáhova mešita, mešita šejka Lotfolláha, paláce Ali Qapu a Chehel Sotún, volno na nákupy na bazaru. pro zájemce možnost výjezdu lanovkou a krátká procházka v horách nad Esfahánem.
6. DEN – Cestou do pouštních oblastí se zastavíme ve starobylém městě NAIN, kde si prohlédneme mešitu Jamme a projdeme se kolem pozůstatků mohutné pevnosti. CHAK CHAK – nádherné místo v poušti, stále funkční ohňový zoroastriánský chrám, výstup k věčně hořícímu ohni v jeskynním chrámu.
7. DEN – YAZD – poslední výspa před nekonečnými pouštěmi, centrum zoroastriánského náboženství, chrám ohně Ateshkadé, Věže mlčení, typické kupolovité pouštní domy s desítkami badgírů (větracích věží), procházka starým centrem Yazdu, mešita Jámé.
8. DEN – Ráno odjezd do Pasargád (UNESCO) - hlavní město Perské říše za Kýra II. Velikého (zakladatel achajmenovské dynastie), hrobka Kýra II. Velikého, procházka tímto rozlehlým areálem a vzpomínka na kdysi mocnou Perskou říši. Přejezd do Shirázu.
9. DEN – Naghst-e Rostam – 4 impozantní hrobky perských achajmenovských králů (období 5.stol.př.n.l.) vytesané do skal. Persepolis (UNESCO) – achajmenovské sídlo patří k nejpůsobivějším starověkým místům v Přední Asii, Palác Apadana, Síň 100 sloupů, Brána všech národů s okřídlenými býky, hroby perských vládců, monumentální reliéfní výzdoba. Začátek prohlídky SHIRÁZU - starobylý bazar Vakil a komplex mešity a lázní Vakil. Relaxace v zahradách v areálech hrobek dvou básníků – Háfeze a Sa’dího.
10. DEN – SHIRÁZ - město básníků, vzdělání, slavíků, růží a kdysi i vína. hlavní pozoruhodností Shirázu jsou velké mešity, některé z nich si samozřejmě také prohlédneme. Na závěr rozlehlé zahrady ráje Bagh-e Eram. Přelet do Ahvazu.
11. DEN – Tchoga ZaMbil (UNESCO) - nejlépe dochovaný (a zároveň jediný) elamitský stupňovitý chrám - zikkurat - v Íránu (13. stol.př.n.l., dochovaly se tři stupně). Královské město SÚSY, jedno z hlavních měst Perské říše, údajný hrob proroka Daniela. Historické vodní mlýny v SUSHTARU (UNESCO).
12. DEN – Přejezd pohořím Zagros do oblasti Khoramabadu. Jedny z nejkrásnějších sásánovských reliéfů v Iránu v Tagh e-Bostán. Nocleh v Bisotunu v historickém karavanseraji přímo v oblasti archeologického areálu.
13. DEN – Bisotun (UNESCO) - skalní reliéfy a nápisy Dareia I. – procházka pod skalním masivem. Klínopisné nápisy na skále v GANJNAME, krásná krajina v horách s vodopádem. Hamadan – starověká Ecbatana, jedno z nejstarších měst na světě, hrobka biblické Ester, hrobka největšího učence islámského světa Avicenny. (prosím zkopírovat text znovu, byla tu mezera navíc)
14. DEN – Takht-e Solejman (UNESCO) – jedna z nejvýznamnějších archeologických lokalit v Íránu, leží v nadm. výšce 2 070 metrů, "Šalamounův trůn", rozvaliny města na břehu jezera, krásné výhledy. Výstup na tzv. Šalamounovo vězení – vysoký kužel zvedající se nad Takht-e Solejman. Dojezd na ubytování do Zanjanu.
15. DEN – SOLTANIYE (UNESCO) – hlavní město ilchánských Mongolů, mauzoleum sultána Oljaitu (kopule mauzolea patří k největším na světě). Zastávka v bývalém hlavním městě Persie QAZVÍNU s nejlepšími příklady kádžárovské architektury. Jedinečný bazar – jeden z nejlepších v Íránu. Dojezd do Teheránu.
16. DEN – Brzy ráno (může být i v nočních hodinách) odjezd na letiště a odlet z Teheránu zpět do ČR.

Poloha: 14x ubytování v hotelu (2 lůžk. pokoje s vl. příslušenstvím)
  • ubytování: hotelubytování: hotel
    strava: polopenzestrava: polopenze
    doprava: leteckydoprava: letecky
    • Poznávací zájezdy
    • Pro seniory