Itálie - Mozaika Toskánska

Ubytování: různé Doprava: autokarem Strava: snídaně
1 termín od 25. října 2023

Cena zájezdu

od 6 490 Kč


Poznejte s námi Toskánsko. Právě na podzim je doba přímo ideální k poznávání nejzajímavějších měst a městeček tohoto jedinečného regionu. Navštívíme Florencii, kolébku renesance, město Michelangela a rodu Medici, romantické, nenapodobitelné a neustále živé město. Prozkoumáme krásné středověké Monteriggioni a jedinečnou Sienu. Formou výletu pak poznáme a projdeme středověký "Manhattan" San Gimignano a nakloníme se společně se šikmou věží v Pise. Florencie - Pisa – San Gimignano - Monteriggioni - Siena Celý popis

Termíny a ceny

25.10. - 29.10.2023 středa - neděle
snídaně autokarem
6 490 Kč
cena za 5 dní (4 noci)

Informace o cenách

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem,
 • 2x ubytování v hotelu*** - 2lůž. pokoje s příslušenstvím,
 • 2x snídani,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné,
 • pobytovou taxu,
 • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Fakultativní příplatek:
 • 1lůžk. pokoj 1400 Kč,
 • 2x večeře 800 Kč,
 • Galerie Uffizi cca 24€ - rezervace nutná v CK - platba na místě dle aktuální výše,
 • fakult. výlet Pisa – San Gimignano 650 Kč (min. 20 účastníků),
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 200 Kč,
 • Vstupné, platby: ORIENTAČN Í CENY VSTUPŮ (z r. 2022) – ceny v EUR (€)
 • Pisa: šikmá věž 20 EUR
 • Pisa katedrála zdarma
 • bapristerium 7 EUR
 • Siena katedrála 8 EUR
 • Siena, Torre del Mangia 10 EUR
 • San Gimignano katedrála 5 EUR
 • San Gimignano Torre Grossa (věž, radnice, muzeum) 9 EUR
 • Florencie S. Croce 8 EUR
 • Florencie katedrála zdarma
 • Florencie kupole katedrály, věž, baptisterium, muzeum 30 EUR K zakoupení předem v CK:
 • galerie Uffizi 650 Kč (18-25 let 300 Kč, do 18 let 120 Kč,) nutná rezervace v CK min. měsíc před odjezdem, v případně mimořádné výstavy se může cena vstupenky zvýšit
 • fakult. výlet Pisa – San Gimignano 650 Kč (min. 20 účastníků)
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • Doporučujeme na vstupy cca 100-150 €, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci "cena zahrnuje" výslovně uvedeno jinak
 • UPOZORNĚNÍ
 • Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se Vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Doporučujeme mít sebou turistickou obuv a turistické oblečení
 • MĚNA A KURZ
 • EURO (značení €), 1 € = cca 26 Kč

  • Poznávací zájezdy
  • Pobytové zájezdy

Popis zájezdu

Itálie - Mozaika Toskánska

Poznejte s námi Toskánsko. Právě na podzim je doba přímo ideální k poznávání nejzajímavějších měst a městeček tohoto jedinečného regionu. Navštívíme Florencii, kolébku renesance, město Michelangela a rodu Medici, romantické, nenapodobitelné a neustále živé město. Prozkoumáme krásné středověké Monteriggioni a jedinečnou Sienu. Formou výletu pak poznáme a projdeme středověký "Manhattan" San Gimignano a nakloníme se společně se šikmou věží v Pise.

Florencie - Pisa – San Gimignano - Monteriggioni - Siena

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 25.10. - 29.10. Odjezd A, B

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování: různé

hotel

UBYTOVÁNÍ
2x ubytování v hotelu *** ve 2lůžk. pokojích s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
2x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Program zájezdu

1. den: V podvečerních hodinách odjezd z ČR do Itálie.
2. den: FLORENCIE (UNESCO), město můžeme právem označit za jedno z hlavních center umění v Evropě, kolébku renesance, jejíž odkazy dnes nalezneme všude v ulicích, v galeriích, kostelech i muzeích. Prohlídka města, kostel Santa Croce, který za svými zdmi ukrývá pomníky mnoha věhlasných Florenťanů, Bargello , katedrála S.Maria del Fiore, baptisterium, hrobka Medicejských , náměstí Piazza della Signoria s Palazzo Vecchio, galerie Uffizi , nejstarší dochovaný most ve městě Ponte Vecchio , jeden z největších florentských paláců Palazzo Pitti aj.
3. den: Krajina středověkého Toskánska, to je náš fakultativní výlet do PISY (UNESCO), město proslulé svou šikmou věží, náměstí Campo dei Miracoli (Pole zázraků), katedrála, baptisterium, Camposanto. Následuje středověké opevněné město rodových věží připomínající středověký Manhattan SAN GIMIGNANO s nespočetnými architektonickými poklady, náměstí Piazza della Cisterna, Piazza del Duomo, bazilika, poutní kostel, místní gastronomie, víno Vernaccia di San Gimignano. Pro ty co s námi nepojedou na výlet, individuálně FLORENCIE , kde budete mít dostatek času k návštěvám proslulých muzeí např: galerie Bargello , kde středověký palác ukrývá soubor renesančních plastik od Donatella, Ghibertiho nebo Michelangela, galerie Accademia , světově proslulá svou sbírkou soch od Michelangela , vč. Michelangelova Davida a dalších, individuální volno ve městě.
4. den: Navštívíme středověké MONTERIGGIONI na vrcholu nízkého kopce, zdi ve tvaru královské koruny, svahy poseté olivovníky a vinnou révou, jeden z nejlepších příkladů středověkého obezděného městečka v celé Itálii, nádherně se vyjímající v podzimní krajině. Nedaleká SIENA , jedno z nejkrásnějších měst Itálie, prohlídka historického centra (UNESCO), hl. náměstí Piazza del Campo , zvonice Torre del Mangia, sienská katedrála – jeden z nejlepších příkladů gotiky v celé Itálii, baptisterium s mramorovou fasádou, procházka klikatými uličkami centra s kostely, paláci a muzei. Odjez do ČR.
5. den: Předpokládaný příjezd v dopoledních hodinách.