Itálie - Řím, Věčné Město

Ubytování: různé Doprava: autokarem Strava: snídaně
3 termíny od 27. dubna 2023

Cena zájezdu

od 6 615 Kč 7 190 Kč


Vydejte se s námi s fundovaným průvodcem na cestu za velkými památkami do města turistů, do Říma. Přesto, že již dávno není Caput Mundi (hlavní město světa), stále zůstává tím nejúžasnějším městem světa. Seznámíme se s velkolepým dědictvím minulosti z dob antického Říma, z dob papežského státu i z doby, kdy se stal kvetoucím evropským velkoměstem. Doporučujeme: Jedinečné fresky Sixtinské kaple Antický duch Kolosea Extravagantní palác Villa d´Este Caravaggiovy obrazy v římských kostelích Celý popis

Termíny a ceny

duben 2023

27.04. - 01.05.2023 čtvrtek - pondělí
snídaně autokarem
Sleva 8% 7 190 Kč 6 615 Kč
cena za 5 dní (4 noci)

září 2023

27.09. - 01.10.2023 středa - neděle
snídaně autokarem
Sleva 8% 7 190 Kč 6 615 Kč
cena za 5 dní (4 noci)

říjen 2023

25.10. - 29.10.2023 středa - neděle
snídaně autokarem
Sleva 8% 7 190 Kč 6 615 Kč
cena za 5 dní (4 noci)

Informace o cenách

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem,
 • pobytovou taxu,
 • 2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 2x snídani,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Fakultativní příplatek:
 • 1lůžk. pokoj 2000 Kč,
 • 2 večeře 600 Kč,
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 200 Kč,
 • Galeria Borghese dosp. osoba 600 Kč, 18-25 let 260 Kč, do 18 let 150 Kč (nutné nahlásit rezervaci do CK min. 1,5 měsíc před odjezdem, v případně mimořádné výstavy se může cena vstupenky zvýšit, vzniklý rozdíl je hrazen na místě v pokladně),
 • sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu 550 Kč (18-25 let 300 Kč, do 18ti let 80 Kč),
 • rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí 590 Kč (do 18ti let 350 Kč)
 • Vstupné, platby: ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2020) – ceny v EUR (€)
 • Řím – bazilika sv. Petra ve Vatikánu – vstup zdarma, vyhlídka (výtah + 320 schodů) 8 €
 • Řím – bazilika sv. Petra ve Vatikánu – vstup zdarma, vyhlídka (bez výtahu, 551 schodů) 6 €
 • Řím – MHD 1,50 € / 1 jízda max 75min, 1-denní neomezená jízdenka 6 €
 • Řím – Andělský hrad 15 €
 • Řím – Kapitolská Muzea 15 €
 • Řím – Tivoli – Villa d´Este 12 €
 • Řím – Tivoli – Hadriánova vila (variantně) 10 €
 • K zakoupení předem v CK:
 • Galeria Borghese dosp. osoba 580 Kč, 18-25 let 250 Kč, do 18 let 150 Kč (nutné nahlásit rezervaci do CK min. 1 měsíc před odjezdem, v případně mimořádné výstavy se může cena vstupenky zvýšit, vzniklý rozdíl je hrazen na místě v pokladně),
 • Sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu 550 Kč (18-25 let 300 Kč, do 18ti let 80 Kč),
 • Rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí 590 Kč (do 18ti let 350 Kč)
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • Doporučujeme na vstupy cca 70 €, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci "cena zahrnuje" výslovně uvedeno jinak
 • UPOZORNĚNÍ
 • Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se Vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. U vstupu do histor. objektů a muzeí je zakázáno mít u sebe jakýkoliv nůž i tzv. kapesní rybičku, nůžky, plechovky. Do Kolosea je zakázáno vnášet veškeré nápoje, povolená je pouze prázdná lahev. Doporučujeme mít sebou turistickou obuv a turistické oblečení
 • Jízdné metrem se pohybuje okolo 1,50 € (1 cesta = 1,50 €). Z důvodu narůstajících krádeží (především v chrámu sv. Petra a v metru), doporučujeme si své doklady a hotovost uložit na bezpečném místě např. v náprsní kapse !!!
 • MĚNA A KURZ
 • EURO (značení €), 1 € = cca 26 Kč

  • Poznávací zájezdy
  • Pobytové zájezdy

Popis zájezdu

Itálie - Řím, Věčné Město

Vydejte se s námi s fundovaným průvodcem na cestu za velkými památkami do města turistů, do Říma. Přesto, že již dávno není Caput Mundi (hlavní město světa), stále zůstává tím nejúžasnějším městem světa. Seznámíme se s velkolepým dědictvím minulosti z dob antického Říma, z dob papežského státu i z doby, kdy se stal kvetoucím evropským velkoměstem.

Doporučujeme: Jedinečné fresky Sixtinské kaple
Antický duch Kolosea
Extravagantní palác Villa d´Este
Caravaggiovy obrazy v římských kostelích

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 27.04. - 01.05. Odjezd A, B
27.09. - 01.10. Odjezd A, B
25.10. - 29.10. Odjezd A, B

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování: různé

hotel

UBYTOVÁNÍ
2x ubytování v hotelu *** ve 2lůžk. pokojích s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
2x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Program zájezdu

1. den: 1. den zájezdu: V poledních hodinách odjezd z ČR do Itálie. 2. den zájezdu: Ráno příjezd do ŘÍMA , celodenní prohlídka VATIKÁNU (UNESCO), náměstí sv. Petra s obrovskými kolonádami z dórských sloupů, majestátní bazilika sv. Petra , na jejíž výzdobě se podíleli Raffael, Michelangelo a další, možnost výstupu na kopuli baziliky s omračujícím výhledem na celý Řím. Mohutná vznešenost sv. Petra naše očekávání nezklame - Michelangelova Pietà, Stolec sv. Petra od Berniniho, velkolepá Vatikánská muzea s úchvatnými skvosty a sbírkami antického umění, nenecháme si ujít Raffaelovy Stanze, Pinakotéku a Sixtinskou kaplí s Michelangelovým nejslavnějším uměleckým dílem Poslední soud. V oblasti mezi Vatikánem a Tiberou navštívíme Andělský hrad vybudovaný císařem Hadriánem a z terasy, kterou učinila nesmrtelnou Pucciniho opera Tosca, je překrásný výhled na Řím. 3. den zájezdu: Návštěva TIVOLI (UNESCO) populární letovisko Římanů v období renesance. Extravagantní palác Villa d´Este , pozdně renesanční vila a propracovaná zahrada s vodními chrliči a velkolepými fontánami, letní sídlo kardinála Ippolita d´Este variantně komplex Hadriánovy vily , antické sídlo a zahrady císaře. Odpoledne návrat do ŘÍMA , antické město. Procházka po Posvátné cestě (Via Sacra), odkud byla kdysi ovládána celá Říše římská, monumentální Koloseum – symbol města, Forum Romanum - s pozůstatky budov, chrámů i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1. - 4. stol., císařská fóra, Pantheon - nejlépe dochovaná stavba z dob římské antiky, Santa Maria in Cosmedin. 4. den zájezdu: Dokončení prohlídky ŘÍMA , nejznámější a nejhezčí památky. Kapitol - náměstí navržené Michelangelem s nádhernými paláci se vzácnými sbírkami soch i obrazů, kašnou a jezdeckou sochou Marca Aurelia z 2. stol., Piazza Navona v místech bývalé arény - oválné náměstí obklopené kavárničkami s Berniniho fontánou, Piazza di Spagna se Španělskými schody , Fontána di Trevi – největší římská fontána je díky Felliniho filmu "La Dolce Vita" známá po celém světě, Piazza del Popolo s barokními kostely Santa Maria dei Miracoli , Santa Maria del Popolo s Caravaggiovými obrazy. Zahrady Borghese variantně VILLA BORGHESE s nejlepší galerií výtvarného umění na světě - Pinakotéka s díly od Botticelliho, Raffaela, Rubense, Tiziana, Carvaggia aj. (pro zájemce nutná rezervace předem v CK), atmosféra uliček a kolorit města. Ve večerních hodinách odjezd do republiky. 5. den zájezdu: Předpokládaný návrat v odpoledních hodinách.