Itálie – Sicílie – Ostrov Boha Slunce

Ubytování: různé Doprava: letecky Strava: snídaně
1 termín od 1. července 2021

Cena zájezdu

od 27 290 Kč 28 290 Kč


Letecký pobytově-poznávací zájezd na Sicílii, do hotelu pod Etnou v blízkosti pláže Jónského moře , kde panuje příjemné klima. Homér psal o Sicílii jako o ostrově boha slunce Helia, Archimédes zde přišel na svůj zákon, zakladatel antického dramatu Aischelos psal pro divadlo v Syrakusách, Řekové tu budovali jedinečné chrámy. Do světa antických mýtů se dostaneme prostřednictvím příběhů Odyssey nebo lokálních starověkých bájí. Každý den nabízí největší ostrov Středomoří atraktivní a jedinečný program, od arabské mediny a exotické vegetace v Palermu, přes byzantské mozaiky v Monreale, starověké řecké chrámy v Segestě a Agrigentu, barokní skvosty v Syrakusách nebo Notu, vulkanickou činnost na Etně či Liparských ostrovech až po atmosféru sicilských měst Taorminy a Cefalú. Pobytově poznávací zájezdy na Sicílii provází Mgr. Michal Hrazdil Neapol - Palermo - Monreale – Segesta - Údolí chrámů u Agrigenta - Etna - Taormina - Liparské ostrovy:... Celý popis

Itálie – Sicílie – Ostrov Boha Slunce

Termíny a ceny

01.07. - 09.07.2021 čtvrtek - pátek
snídaně letecky (Praha)
Sleva 4% 28 290 Kč 27 290 Kč
cena za 9 dní (8 nocí)

Informace o cenách

Cena zahrnuje

 • leteckou dopravu Praha – Sicílie – Praha vč. letištních tax,
 • odbavené zavazadlo (dle podmínek let. společnosti)
 • transfery z/na letiště,
 • dopravu lux. klim. busem,
 • 8x ubytování (3x hotel*** v Palermu, 5x hotel*** u Taorminy, vždy 2lůžk.pokoje s příslušenstvím),
 • 7x snídani,
 • pobytovou taxu,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné, fakult. a lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Fakultativní příplatek:
 • 1lůžk. pokoj 4100 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • 7x večeře v hotelu 2450 Kč,
 • výlet Syrakusy 8.den 700 Kč/os. (min. 20 účastníků),
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 360 Kč,
 • připojištění vyššího storna 250 Kč,
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa - 30 Kč/den
 • Vstupné, platby: ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (CENY Z ROKU 2020) – ceny v EUR (€)
 • (Aktualizujeme)
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • Doporučujeme na vstupy cca __€, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci "cena zahrnuje" výslovně uvedeno jinak
 • UPOZORNĚNÍ
 • Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se Vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Doporučujeme mít sebou turistickou obuv a turistické oblečení
 • MĚNA A KURZ
 • EURO (značení €)

Popis zájezdu

Itálie – Sicílie – Ostrov Boha Slunce

Letecký pobytově-poznávací zájezd na Sicílii, do hotelu pod Etnou v blízkosti pláže Jónského moře , kde panuje příjemné klima. Homér psal o Sicílii jako o ostrově boha slunce Helia, Archimédes zde přišel na svůj zákon, zakladatel antického dramatu Aischelos psal pro divadlo v Syrakusách, Řekové tu budovali jedinečné chrámy. Do světa antických mýtů se dostaneme prostřednictvím příběhů Odyssey nebo lokálních starověkých bájí. Každý den nabízí největší ostrov Středomoří atraktivní a jedinečný program, od arabské mediny a exotické vegetace v Palermu, přes byzantské mozaiky v Monreale, starověké řecké chrámy v Segestě a Agrigentu, barokní skvosty v Syrakusách nebo Notu, vulkanickou činnost na Etně či Liparských ostrovech až po atmosféru sicilských měst Taorminy a Cefalú.

Pobytově poznávací zájezdy na Sicílii provází Mgr. Michal Hrazdil

Neapol - Palermo - Monreale – Segesta - Údolí chrámů u Agrigenta - Etna - Taormina - Liparské ostrovy: ostrov Vulcano a Lipary - Syrakusy - Noto - Cefalù

Orientační ceny vstupného: Noto - zvonice 2 €
Palermo - královský palác 12 €
Palermo - normansko-řecký kostel 2 €
Monreale - katedrála 4 €
Monreale - vyhlídková terasa 2 €
Etna - lanovka + terénní bus 64 € (pouze lanovka 30 €)
Lipari a Vulcano - výlet 49 € (včetně ostrovní taxy)
Vulcano - kráter 3 €
Vulcano - sirné jezírko 3 €
Taormina - Teatro Greco 10 €
Taormina - lanovka 6 €
Agrigrento - 12 €
Syrakusy 10 €
Syrakusy – katedrála 2 €
Královský palác v Neapoli 4 €
Segesta 7,5 €

Kapesné: dle individuálního zájmu o návštěvu památek, doporučujeme na vstupy cca 170 €

Na co se můžete těšit: hotel s výhledem na Etnu u Jónského moře
Segesta, město tajemných Elymerů
mozaiky Monrealské katedrály
antické Údolí chrámů u Agrigenta

Doprava: letecky

Nástupní místa: 01.07. - 09.07. odjezd L2, L3

letecky Praha - Sicílie - Praha, po destinaci se budeme pohybovat klim. autobusem.

Ubytování: různé

příjemný hotel*** u Jónského moře s výhledy na Etnu, v letovisku Fondachello di Mascali u Taorminy. Hotelový komplex je umístěný okolo bazénu v krásné subtropické zahradě s lehátky a slunečníky. 2lůžk. pokoje s příslušenstvím a klim., fénem, SAT/TV, chladničkou, balkonem nebo terasou. Stravování - rozšířené snídaně, večeře servírované v hotelové restauraci - výběr z menu o třech chodech. Písečno-oblázková pláž je vzdálena cca 400 m od hotelu.

hotel***

UBYTOVÁNÍ
- 8x ubytování (3x hotel*** v Palermu, 5x hotel*** u Taorminy, vždy 2lůžk.pokoje s příslušenstvím)
- příjemný hotel*** u Jónského moře s výhledy na Etnu, v letovisku Fondachello di Mascali u Taorminy. Hotelový komplex je umístěný okolo bazénu v krásné subtropické zahradě s lehátky a slunečníky. 2lůžk. pokoje s příslušenstvím a klim., fénem, SAT/TV, chladničkou, balkonem nebo terasou. Stravování - rozšířené snídaně, večeře servírované v hotelové restauraci - výběr z menu o třech chodech. Písečno-oblázková pláž je vzdálena cca 400 m od hotelu.
- CK si vyhrazuje právo změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

STRAVOVÁNÍ
7x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Program zájezdu

1. den: V odpoledních hod. odlet z Prahy na Sicílii. Transfer z letiště na hotel v Palermu.
2. den: Prohlídka města PALERMO pod horou Pelegrino je sondou do odvrácené orientální tváře Sicílie. Zatímco na východním pobřeží ostrova žijí potomci starověkých Řeků, tady na západě koluje v žilách obyvatel semitská krev Féničanů a Arabů. Normanské panovníky nám připomene královský palác se slavnou kaplí Capella Palatina nebo kostel San Giovanni degli Eremiti. Náměstí Quattro Canti – vyznačující střed města a symbolizující čtyři roční období, kašna Pretoria, brána Porta Nuova, katedrála nebo řada kostelů nás přivedou do doby rozkvětu v éře renesance a baroka. Atmosféra tržišť a bujná vegetace v městských parcích nás nasměrují k blízké Africe. Návštěva MONREALE , jež se rozprostírá na úpatí předhůří Zlaté mušle – Monrealská katedrála – chrám Panny Marie je jedním z umělecky nejhodnotnějších svatostánků na světě, zdobená apsida, proslulé mozaiky s výjevy ze stránek Starého a Nového zákona. Návrat na nocleh do Palerma.
3. den: Cesta západní Sicílií , dopoledne prohlídka antického města tajemných Elymerů - SEGESTA , starověké památky zasazené do přírody. Přejezd na jižní pobřeží ostrova a prohlídka chrámového komplexu v ÚDOLÍ CHRÁMŮ u města AGRIGENTO , Akropole antického Akragasu, částečně rekonstruovaný kruhový chrám Kastora a Poluxe, základy 112 m dlouhého chrámu Dia olympského , Herkulova svatyně , Héřin chrám, chrám Svornosti – jedna z nejzachovalejších starověkých řeckých svatyní. Po prohlídce jednoho z nejbohatších měst antického Velkého Řecka přejezd zvlněnou krajinou centrální Sicílie kolem středu ostrova - impozantní Etny, na ubytování do hotelu u Jónského moře pod sopkou Etnou, v oblasti Taorminy.
4. den: Pobyt u moře , individuální volno. Večerní nejkrásnější sicilské letovisko TAORMINA , aragonské domy v čele s palácem Corvaia, antická cisterna Naumachie, městský park Lady Florence se subtropickou zahradou, vyhlídka Belvedere, možnost návštěvy starověkého řeckého divadla - Teatro Greco , které doslova visí mezi mořem a siluetou Etny.
5. den: Ráno navštívíme nejexkluzivnější přírodní raritu Sicílie, nejvyšší činnou sopku Evropy ETNA . Autobusem se dostaneme do výšky téměř 2.000 metrů. Zájemci vyjedou lanovkou a terénním busem až pod nejvyšší vrcholky, které se zvedají 3.330 metrů nad moře – procházka ke ke kráterům ze začátku 21.století, výhledy do kaldery a na pobřežní linii Jónského moře, obří lávová pole. Ochutnávka medu z úpatí Etny, místní pálenky a aztécké sicilské čokolády. Pobyt u moře , individuální volno.
6. den: Pobyt u moře . Pro zájemce fakultativní výlet na sopečné LIPARSKÉ OSTROVY , ostrov VULCANO , jenž je podle tradice považován za sídlo boha kováře a vládce sopek Hefaista, římského Vulkána, Porto Levante, vyhlášené sirné jezírko , vulkanické pláže, možnost výstupu na hranu Velkého kráteru , který kouří sirné páry a nabízí výhledy po celém souostroví. Ostrov LIPARI , největší ostrov celého souostroví, stejnojmenné městečko s katedrálou svatého Bartoloměje, vyhlídková plavba bárkou podél skalních útvarů, Jeskyně andělů a Jeskyně zamilovaných, exotická příroda, písečné pláže s průzračným mořem. Ochutnávka kapary a dezertního vína malvasia.
7. den: Historický magnet Sicílie - celodenní fakultativní výlet busem na jih ostrova. SYRAKUSY , město z učebnic dějepisu s významnými památkami a bohatou minulostí, po stopách fyzika Archiméda: ostrovní stará část města Ortygia , ruiny chrámu Apollóna a Artemis, Arethusin pramen , který oživuje báji o krásné vodní víle, Porto Grande – jeden z nejlepších chráněných přístavů celého Středomoří, výrobna papyrových obrázků, barokní katedrála a paláce, antická čtvrť Neapolis - archeologický areál s řeckým divadlem, Dionýsovým uchem a největším obětním oltářem na světě. Odpoledne se dostaneme do zeměpisné šířky afrického Tunisu a prohlédneme si historické barokní město NOTO s ucelenou architekturou z 18. století s tradiční sicilskou atmosférou a všudypřítomnými mandlemi.
8. den: Odjezd podél severosicilského pobřeží směrem na západ, kde budeme sledovat siluetu všech sedmi Liparských ostrovů. Cestou navštívíme CEFALU , malebné město rozkládající se pod mohutně čnícím skalním masívem La Rocca. Prohlídka středověkých uliček, historických památek vč. normanské katedrály, koupání v Tyrhénském moři na místní vyhlášené pláži. Odpoledne přejezd do Palerma. Ubytování v hotelu.
9. den: Transfer na letiště a odlet do Prahy.