Opera ve Veroně a Benátky

 • ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: autokaremdoprava: autokarem
1 termín od 19. srpna 2020
od 5 990 Kč
Přidat do oblíbených zájezdů

Úžasný kraj Itálie plný neuvěřitelných kontrastů, charakterizuje jej krása Dolomit, největší italské jezero Lago di Garda a okázalá architektura starobylých měst Padova, Vicenza, světoznámé Benátky a Verona s operním představením Tosca v antické aréně pod širým nebem. Celý popis ...

Termíny a ceny

19.08. - 23.08.2020 středa - neděle
snídaně autokarem
5 990 Kč
cena za 5 dní (2 noci)

Informace o cenách

Cena zahrnuje

 • dopravu autobusem
 • 2x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 2x snídani
 • průvodce

Cena nezahrnuje

 • plavby lodí - Benátky (cca 25 Euro), vstupní poplatek do Benátek (bude-li nově v r. 2020 zaveden), pobytovou taxu

Výlety

 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 180 Kč)
 • vstupenka na představení La Traviata (příplatek: 850 Kč)
 • kaple Scrovegni (příplatek: 380 Kč)
 • 2x večeře (příplatek: 990 Kč)
 • 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení, omezený počet, nutno ověřit dostupnost předem v CK (příplatek: 1000 Kč)
 • Teatro Olimpico - nutná rezervace předem v CK (nejpozději 1 měsíc před odjezdem)

Popis zájezdu

Opera ve Veroně a Benátky

Úžasný kraj Itálie plný neuvěřitelných kontrastů, charakterizuje jej krása Dolomit, největší italské jezero Lago di Garda a okázalá architektura starobylých měst Padova, Vicenza, světoznámé Benátky a Verona s operním představením Tosca v antické aréně pod širým nebem.
Pořadatelem zájezdu je Mayer & Crocus s.r.o.

Program zájezdu

1. den: V podvečer odjezd z ČR.
2. den: BENÁTKY - prohlídka historického centra, Piazza S. Marco s úchvatnou bazilikou, Dóžecí palác, Kampanila aj. Odpoledne lodí na ostrov BURANO, ostrov pestrobarevných fasád, krajek a rybářů. V podvečer návrat lodí k busu, odjezd na ubytování do oblasti Verony .
3. den: VICENZA , město Andrea Palladia, unikátní Teatro Olimpico – nejstarší divadlo na světě. Krátká prohlídka univerzitního města PADOVA , pro zájemce kaple Scrovegni. Návrat na hotel, fakultativně možnost večeře. Večer antická aréna a zhlédnutí světoznámého operního představení: Giuseppe Verdi – La Traviata.
4. den: Prohlídka VERONY , městské hradby, náměstí Scaligerů, Juliin dům s balkónem. Odpoledne LAGO DI GARDA : zastavíme v městečku SIRMIONE , jemuž dominuje středověký hrad Rocca Scaligera.
5. den: Příjezd do ČR v časných ranních hodinách.

Podobné zájezdy