Sicílie a Lipary, země vulkánů a památek UNESCO s koupáním letecky

 • ubytování: hotel ***ubytování: hotel ***
  strava: polopenzestrava: polopenze
  doprava: leteckydoprava: letecky
1 termín od 22. září 2018
od 25 990 Kč
Přidat do oblíbených zájezdů

Sicílie, fantastický ostrov se spoustou památek ze všech možných kultur - antické, byzantské, arabské, normanské i jihoitalského baroka. Sopka Etna, překrásné Liparské ostrovy i exotika Egadských ostrovů na západě, koupání v moři. Pojištění : zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb. Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojišt... Celý popis ...
Sicílie a Lipary, země vulkánů a památek UNESCO s koupáním letecky

Termíny a ceny

září 2018

22.09. - 29.09.2018 sobota - sobota
polopenze letecky (Praha)
25 990 Kč
cena za 8 dní (7 nocí)

Informace o cenách

Cena zahrnuje

 • letenku Praha–Catanie-Praha, letištní taxy, dopravu místním autobusem, 7x hotel, 7x polopenze, průvodce

Cena nezahrnuje

 • komplexní pojištění, výlet na Lipary a Etnu a dále výlet na Egadské ostrovy, místní pobytové taxy, ochutnávky a veškeré vstupné (100 € - mimo výletu na Etnu 37-63 €)
 • 4.200 CZK - 1lůž. pokoj
 • 650 CZK - fakult. výlet do oblasti města NOTO a SYRAKUSY
 • 1700 CZK - fakult. výlet na Liparské ostrovy (od 12 osob)
 • 400 CZK - komplexní pojištění K5S

Popis zájezdu

Sicílie a Lipary, země vulkánů a památek UNESCO s koupáním letecky

Sicílie, fantastický ostrov se spoustou památek ze všech možných kultur - antické, byzantské, arabské, normanské i jihoitalského baroka. Sopka Etna, překrásné Liparské ostrovy i exotika Egadských ostrovů na západě, koupání v moři.

Pojištění : zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč
Pořadatelem zájezdu je GEOPS - CESTOVNÍ KANCELÁŘ, s.r.o.

Stravování: polopenze

V ceně je polopenze. Snídaně i večeře se podávají v hotelu, buď formou menu nebo bufetu.

Doprava: letecky

letecky Praha-Catanie a zpět, po Sicílii místním autobusem, při fakultativních výletech využíváme lodě. Na Etnu je cesta lanovkou a místními mikrobusy.

Ubytování: hotel ***

hotely - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím. Všechny hotely jsou v blízkosti moře nebo s možností koupání, ubytování je zajištěno: 2x v oblasti Milazzo, 1x v Citta del Mare, 1x u Agrigenta a 2x v oblasti Catanie.
Upozornění: v Itálii jsou postupně zaváděny místní pobytové taxy v ceně přibližně 1-2 EUR na den. taxa se platí v eurech na místě v hotelu.

Program zájezdu

1. den: 1. den: odlet z Prahy kolem poledne do města CATANIA, historické centrum (UNESCO), normanský dóm (průčelí Vaccarini), ubytování, možnost večerního koupání a večeře
2. den: 2. den: celodenní koupání a odpočinek na plážích . fakultativní výlet lodí na Aiolské ostrovy - Lipary, přístavní městečko LIPARI s pevností a katedrálou, ostrov Vulcano , relax u moře a koupání v termálních pramenech , možnost půjčení skútru nebo výstup na velký kráter s překrásnými výhledy, cesta zpět lodí podél pobřeží a přímořské jeskyně , návrat na ubytování, večeře
3. den: 3. den: cesta po severním pobřeží: CEFALÚ (UNESCO), kouzelné přímořské letovisko, normanský dóm krále Rogera II. z 12.stol., turistika na hrad s jedinečnými výhledy na záliv nebo koupání na nejkrásnější pláži na Sicílii, PALERMO, hlavní město Sicílie (UNESCO), historické centrum, kdysi město Féničanů i Arabů, jedinečné normanské stavby v orientálním stylu, královský palác, kostel sv. Jana, náměstí Quattro Canti, kašna Pretoria od florentských sochařů, katedrála, brána Porta Nuova aj., MONREALE (UNESCO) na úpatí pohoří Concu d´Oro, nejvýznamnější normanská památka Sicílie , katedrála a klášter s rajskou zahradou, původně královská hrobka, chrám Panny Marie s arabskými ornamenty, proslulé mozaiky, dojezd na ubytování k západnímu pobřeží k moři, večeře
4. den: 4. den: kouzlo západní Sicílie: tajemné město ERICE na legendární hoře Eryx , kdysi centrum orgiastického kultu bohyně lásky a plodnosti, divokou sopečnou krajinou na výhledy, SEGESTA , řecké památky, proslulý chrám s dórskými sloupy, divadlo, turistika, dále variantně a) přístavní městečko TRAPANI , historické centrum, barokní památky z dob španělské vlády, možnost pobytu ve městečku nebo koupání na příjemných plážích, fakult. výlet lodí na Egadské ostrovy: ostrov Favignana s tufovými útesy, koupání , zpět na pevninu , v případě nepřízně počasí b)přes Saline di Trapani , bílá krajina se slanými nádržemi a hromadami soli, ostrůvek Mozia s archeologickým areálem (po stopách Féničanů), cesta západní Sicílií na jih na ubytování, koupání
5. den: 5. den: rozlehlý chrámový komplex v Údolí chrámů u AGRIGENTA (UNESCO), jedno z nejvýznamnějších měst antického světa, chrámy v kouzelné krajině, Chrám Svornosti, chrám Dia Olympského i Kastora a Polydeuka, Héraklova svatyně, Héřin chrám, za antickými mozaikami do vnitrozemí, PIAZZA ARMERINA, Villa Romana del Casale (UNESCO), úchvatné podlahové mozaiky, pohádkové hory s výhledy na města na vrcholcích, v případě oprav mozaik variantně město ENNA , nejvýše položené město Sicílie, chrám na Rocca Cerere (kult bohyně Démétry), hrad Castelo di Lombardia (Fridrich II.), cesta horami k východnímu pobřeží Sicílie, ubytování, večeře
6. den: 6. den: cesta k nejvyšší činné sopce Evropy Etně , přírodní ráj Sicílie (UNESCO), lanovkou a terénním busem do výšky 3.000 m (63 €), nebo jenom lanovkou (37 €), turistik, obří lávová pole, výhledy na CATANII, přírodní unikát na úpatí sopky Etny: přírodní park soutěska Alcantara , divoké čedičové skály nad řekou, ochutnávka místních produktů z medu , osvěžení v řece, nejkrásnější sicilské letovisko TAORMINA , starověké řecké divadlo Teatro Greco (3. st. před Kr.), aragonské domy v čele s palácem Corvaia, antická cisterna Naumachie, městský park Lady Florence se subtropickou zahradou a výhledem na Etnu, úžasná atmosféra podvečerního města, návrat do hotelu
7. den: 7. den: celodenní koupání a pohoda u moře , nebo fakult. výlet za antikou a barokem a krásami východního pobřeží: NOTO, klenot sicilského baroka (UNESCO), katedrála, skulptury na Palazzo Villadorata, SYRAKUSY (UNESCO), město s bohatou minulostí, podle Cicerona nejkrásnější řecké město, ostrovní stará část města Ortygia, dóm, ruiny chrámu Apollona a Artemidy, Arethusin pramen a báje o vodní víle, antická čtvrť Neapolis (archeologický areál s řeckým divadlem), barokní katedrála Santa Lucia, návrat na ubytování a možnost večerního koupání , večeře, fakultativně ochutnávka sicilského vína
8. den: 8. den: rozloučení se Sicílií, ranní koupání, odjezd na letiště, suvenýry, odpoledne přílet do Prahy CK si vyhrazuje právo změn programu dle letového řádu a počasí.

Podobné zájezdy