Izrael - okruh za biblickými památkami

Je nám líto, ale prodej zájezdu již skončil
Ubytování: hotel Doprava: letecky Strava: polopenze

Alternativní zájezdy

Nevyhovují vám alternativní zájezdy, vybírejte z celé nabídky...


Popis zájezdu

Izrael - okruh za biblickými památkami

Zájezd nás zavede do země, která má být jednou z nejoblíbenějších destinací nejen pro rok 2020. Budeme procházet místy dávných biblických příběhů. Vykoupeme se v Mrtvém moři. Navštívíme nejen biblický Jeruzalém s nesčetnými památkami, kde se odehrávaly příběhy Starého a Nového zákona, ale i ostatní světoznámá místa včetně starověké Masady.


Program zájezdu

1. den: Přílet do Tel Avivu brzy ráno. Malebné uličky staré JAFFY. Prohlídka TEL AVIVU – moderní město na březích Středozemního moře. CAESAREA – významné římské město a rozsáhlý archeologický areál. POHOŘÍ KARMEL - karmelitánský klášter, Mariánská svatyně - Stella Maris, překrásná vyhlídka na Haifu . CHRÁM BAHAI s krásnými zahradami.
2. den: Oblast GALILEJSKÉHO JEZERA : TABGHA – kostel zázračného rozmnožení chlebů a ryb. Kostel sv. Petra - MENSA CHRISTI – Petrův apoštolský primát. KAFARNAUM – dlouhodobé působiště Ježíše, místo mnoha zázraků a znamení, dům rybáře Petra, synagoga. HORA BLAHOSLAVENSTVÍ s kostelem na nádherném místě nad jezerem. TIBERIAS – hrobka židovského učence Maimonida, Hammam Tiberias a Archeologický park. Místo křtu Ježíše v řece Jordán – JARDENIT.
3. den: SAFED – posvátné místo judaismu, nejvýznamnější středisko kabaly, malebné středověké uličky s významnými synagogami. Přejezd na GOLANSKÉ VÝŠINY, nejvyšší izraelský vodopád GAMLA. Římské vykopávky a relaxace v horkých lázních HAMMAT GADER nedaleko Jordánských hranic.
4. den: Přejezd biblickou krajinou. KÁNA GALILEJSKÁ - první Ježíšův zázrak - proměnění vody ve víno. NAZARETH - pramen Marie, kostel sv. Gabriela a kostel sv. Josefa, monumentální bazilika Zvěstování. MEGGIDO – místo poslední bitvy na Zemi, místo Posledního soudu. HORA TABOR - místo a bazilika Proměnění Páně.
5. den: První část prohlídky JERUZALÉMA : Chrámová hora (Skalní dóm, mešita Al Aksa, místo prvního i druhého židovského chrámu), slavná Zeď nářků, kde Židé oplakávají zničení chrámu, průchod starou židovskou čtvrtí. Procházka po hradbách Jeruzaléma. Odpoledne hora Sion, Caenaculum-místo Poslední večeře a Davidův hrob, Dormition – Bazilika zesnutí Panny Marie. Odpoledne působivý památník holocaustu Yad Vashem.
6. den: 2. část prohlídky JERUZALÉMA : Olivetská hora – místo Nanebevstoupení Krista, chrám Pater Noster, panoramatická vyhlídka na Jeruzalém, chrám Dominus Flevit, Getsemanská zahrada a jeskyně, kostel Všech národů, chrám hrobu Panny Marie, Lví brána, staré město a průchod slavnou Via Dolorosa se 14 zastaveními křížové cesty, Chrám Božího hrobu, Citadela-Museum Jerusaléma a vyhlídka na město.
7. den: JERICHO - nejstarší a nejníže položené město na Zemi, dobyté Jozuem Boží mocí. Hora Pokušení - lanovkou ke skalnímu klášteru do míst, kde se Ježíš Kristus postil a připravoval na své veřejné poslání. Koupání a relaxace u MRTVÉHO MOŘE . Římská pevnost MASADA , která se monumentálně tyčí nad Mrtvým mořem, místo hrdinského odporu a smrti židovských povstalců proti Římanům.
8. den: Odlet do ČR.