Laos a Kambodža ***

Je nám líto, ale prodej zájezdu již skončil
Ubytování: hotel *** Doprava: letecky Strava: snídaně

Alternativní zájezdy

Nevyhovují vám alternativní zájezdy, vybírejte z celé nabídky...


Popis zájezdu

Laos a Kambodža ***

LUANG PRABANG • ŘEKA MEKONG • JESKYNĚ PAK OU • SLONÍ VESNICE • VODOPÁDY KUANG SI • VIENTIANE • PAKSE • OSTROV DON KHONG • SIEM REAP • CHRÁM ANGKOR WAT • SIHANOUKVILLE • PHNOM PENH

Doprava: letecky

Doprava do Asie je zajištěna leteckou společností Qatar Airways

Předpokládaný letový řád (místní časy):

Praha - Katar 16:10-23:40, Katar - Bangkok 2:15-12:55, Bangkok - Luang Prabang 15:05-16:35

Phnom Penh - Katar 17:05 - 23:55, Katar - Praha 2:30-6:55


Časy letů jsou orientační. Závazné časy letů budou uvedeny v pokynech na zájezd, které budou zaslány zákazníkovi před odjezdem e-mailem nebo poštou.


V ceně letu je jedno odbavené zavazadlo na osobu o hmotnosti do 32 kg (při vnitrostátních letech 20 kg)
a jedno příruční zavazadlo do 7 kg.

Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy/Vídně do Luang Prabang (s jedním nebo dvěma přestupy). (předpokládaný odlet z Prahy 16:10)
2. den: Přílet do Luang Prabang, transfer do hotelu, ubytování. Večerní procházka v Luang Prabang , které je jedním z nejzachovalejších tradičních měst v jihovýchodní Asii s mnoha kulturními památkami i úžasnou přírodou.
3. den: Po snídani odjedeme do Sloní vesnice , kde se seznámíme s těmito obřími zvířaty a kdo bude mít odvahu, užije si asi třicetiminutovou projížďku na slonech. Zastavíme ve vesnici Ban Xanghai, kde se vyrábí místní specialita z rýžového vína a odsud již budeme pokračovat lodí po řece Mekong. Naším cílem budou tajemné jeskyně Pak Ou , které jsou přeplněné tisíci Buddhových soch různých tvarů a velikostí jako dary od poutníků. Po prohlídce jeskyní se opět nalodíme a poplujeme po proudu řeky Mekon s okouzlujícím panoramatickým výhledem na klidnou krajinu zpět do Luang Prabang. Zde si prohlédneme nádherný královský chrám Wat Xiengthong , jehož střecha spadá až nízko k zemi, což je znak klasické laoské architektury. Večer procházka po městě a návštěva nočních trhů s nabídkou místních produktů.
4. den: Ráno si přivstaneme, abychom mohli shlédnout v Laosu stále zachovalý unikátní každodenní ranní rituál obdarování buddhistických mnichů rýží od místních obyvatel. Po snídani navštívíme Královský palác , ve kterém je dnes národní muzeum a chrám ukrývající nejvzácnější laoskou sochu Buddhy Phra Bang. Po prohlídce odjedeme k vodopádům Kuang Si , kde se můžeme osvěžit koupelí v tyrkysovém bazénu pod vodopády nebo projít po lesních cestičkách. Po návratu do Luang Prabangu vystoupáme po 329 schodech na kopec Phousi , kde prozkoumáme posvátnou zlacenou stúpu a především si užijeme nádherný západ slunce s výhledem na město a řeku Mekong. Nocleh v Luang Prabang
5. den: Dopoledne transfer na letiště a okolo poledne odlet z Luang Prabang do hlavního města Vientiane . Po příletu navštívíme památník Patuxay , nazývaný Vítězným obloukem Vientiane a posvátnou stúpu That Luang , která patří k nejposvátnějším místům Laosu. Ubytování v hotelu a večerní procházka po nábřeží kolem Mekongu.
6. den: Po snídani se vydáme k další prohlídce hlavního města Laosu Vientiane . Uvidíme nejstarší chrám Wat Sisaket s tisíci miniaturními sochami Buddhy i bývalý královský chrám Wat Prakeo , kde byl před svým přestěhováním do Bangkoku umístěn slavný Smaragdový Buddha. Budeme pokračovat okolo Prezidentského paláce na prohlídku budhistického chrámu Wat Simuang . Odpoledne volno, individuálně možnost návštěvy Národního muzea. Nocleh ve Vientiane.
7. den: Ráno transfer na letiště a odlet z Vientiane do Pakse . Odsud přejezd do oblasti Champasak a ubytování na ostrově Don Khong , jednom ze 4.000 ostrovů na řece Mekong.
8. den: Celodenní pobyt v oblasti tisíců jezer - jedné z nejkrásnějších přírodních oblastí Laosu. Procházka po ostrově k vodopádům Li Phi , nazývaným asijská Niagara. Zastávka na pláži Li Phi , možnost zapůjčení kola a projížďka na kolech k dalším zajímavostem ostrova, jako jsou pláže, rýžová políčka a původní vesnice. Odpoledne projížďka lodí mezi ostrovy na řece Mekong , za příznivých podmínek možnost pozorování zdejších delfínů. Večer návrat do hotelu.
9. den: Ráno odjezd do Pakse a okolo poledne odlet do Siem Reap . Po příletu odjezd na první návštěvu unikátního chrámového areálu Angkor se stovkami chrámů roztroušenými na mnoha čtverečních kilometrech z období kmérské říše, svého času nejmocnější a nejskvělejší v jihovýchodní Asii. Prohlídka jednoho z nejpůsobivějších chrámů Ta Prohm sevřeného v zajetí džungle. Je to jediný chrám, kde cítíte sílu přírody, která pohltila kdysi dávnou a mocnou civilizaci. Staleté stromy prorůstají chrámy a bortí vznešené stavby. K večeru transfer na ubytování v hotelu.
10. den: Celodenní návštěva areálu Angkor, kterou zahájíme návštěvou komplexu Angkor Thom , původně čtvercového královského města s impozantními rozměry 3 × 3 km. Je obehnáno mohutnými 8 m hradbami a z vnější strany chráněno 100 m širokým a 6 m hlubokým vodním příkopem. Projedeme jižní bránou South Gate, před níž budeme obdivovat balustrádu mostu, kterou tvoří sousoší 54 bohů a 54 démonů symbolizujících prastarou hinduistickou legendu. V samotném centru města si prohlédneme ústřední chrám Bayon Temple s původně 49 věžemi (většina se zachovala) s bohatou reliéfní výzdobou a neuvěřitelným množstvím vytesaných obřích tváří. Dále budeme moci obdivovat Sloní terasu a Terasu malomocného krále s bohatým zdobením, hinduistický chrám Phimeanakas a další. Odpoledne přijedeme k největšímu a nejzachovalejšímu chrámu Angkor Wat , mistrovskému architektonickému díly vystavěnému na ploše 210 ha. Budeme se procházet množstvím galerií se sloupovím a bohatým zdobením, pavilony, nádvořími i chrámy ve věžích. Procházka areálem chrámu a k večeru návrat do hotelu. K večeru návrat do hotelu.
11. den: Za příznivých povětrnostních podmínek brzy ráno odjezd do areálu Angkor a pozorování východu slunce nad chrámem Angkor Wat. Snídaně v restauraci v areálu Angkoru. Po snídani odjezd k návštěvě chrámu Banteay Srei a poté přejezd do vesnice Preah Dark s chrámem Banteay Samre zdobeným scénami z hinduistických legend. Po poledni návrat do hotelu a volné odpoledne. Iindividuálně možnost návštěvy centra města Siem Reap s nočním trhem i slavnou ulicí Pub Street plnou restaurací a barů.
12. den: Po snídani transfer na letiště a odlet na jižní pobřeží Kambodže do letoviska Sihanoukville . Transfer do hotelu u pláže, pobyt u pláže, odpočinek koupání.
13. den: Pobyt na pláži, odpočinek, koupání. Možnost výletu lodí na ostrovy.
14. den: Brzy ráno transfer (cca 5 hod) do hlavního města Phnom penh - prohlídka centra města a dle časových možností návštěva Královského paláce, kde dodnes sídlí král a jeho rodina. Dále Stříbrná pagoda , ve které je uložen i národní poklad – 90kg zlatý Budha zdobený 2.086 diamanty. Odpoledne transfer na letiště a odlet z Kambodže zpět do Prahy/Vídně (s přestupem).
15. den: Přílet do Prahy / Vídně.