Myanmar - památky, příroda, koupání ***

Je nám líto, ale prodej zájezdu již skončil
Ubytování: hotel *** Doprava: letecky Strava: snídaně

Alternativní zájezdy

Nevyhovují vám alternativní zájezdy, vybírejte z celé nabídky...


Popis zájezdu

Myanmar - památky, příroda, koupání ***

YANGON • BAGAN • MANDALAY • AMARAPURA • MINGUN • HEHO • PINDAYA • JEZERO INLE • PLÁŽ NGAPALI • YANGON

Doprava: letecky

Doprava do Barmy je zajištěna leteckou společností Emirates

Předpokládaný letový řád (místní časy):
Praha - Dubai 15:30-00:20, Dubai - Myanmar 9:00 - 16:45
Vídeň - Dubai 21:55 - 6:35, Dubai - Myanmar 9:00 - 16:45
Myanmar - Dubai 2.20 - 5:35, Dubai - Praha 8:35 - 13:00
Myanmar - Dubai 2:20 - 5:35, Dubai - Vídeň 8:55 - 12:55

Časy letů jsou orientační. Závazné časy letů budou uvedeny v pokynech na zájezd, které budou zaslány zákazníkovi před odjezdem e-mailem nebo poštou.
V ceně letu je jedno odbavené zavazadlo na osobu o hmotnosti do 30 kg (při vnitrostátních letech 20 kg) a jedno příruční zavazadlo do 7 kg. Rozměry příručního zavazadla - max. 55x38x20 cm.

Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy / Vídně s přestupem do Myanmaru. (předpokládaný odlet z Prahy 15:30, z Vídně 21:55)
2. den: Odpoledne přílet do Yangonu , hlavního města Myanmaru. Transfer do hotelu a ubytování.
3. den: Ráno transfer na letiště a odlet do města pagod a chrámů Bagan . V 9.-13. století byl Pagan hlavním městem Pugamské říše. V této době zde bylo postaveno přes 10 000 buddhistických chrámů, z nichž 2200 přežilo do současnosti. Návštěva vesnice Phwar Saw, kde budeme moci pozorovat typický život a práci zdejších obyvatel. Po poledni ubytování v hotelu a odpoledne výlet do budhistického centra baganské oblasti města Salay . Návštěva dřevěného kláštera Yoke Sone Kyaung s krásnými dřevořezbami a pagody Shinbin Maha Labaman s největší lakovanou sochou Buddhy v Maynmaru. Večer návrat do hotelu.
4. den: Celodenní prohlídka oblasti starého Baganu s návštěvou těch nejvýznamnějších pagod a chrámů. Největší a nejkrásnější pagoda Shwezigone postavená slavným králem Anawrahtou v 11. století, dále pagody Ahlowtawpyae, Gu Pyauk Gyi ze 13. století se zachovalými freskami, Ananda Temple či Buu Pagoda tyčící se nad řekou Ayeyarwaddy. Pozorování západu slunce a návrat do hotelu.
5. den: Ráno transfer na letiště a přelet do druhého největšího města Myanmaru a bývalého královského města Mandalay . Po příletu přejezd do bývalého hlavního města Myanmaru Amarapura . Návštěva slavného budhistického kláštera Mahagandayon a vzácného mostu U Bein, který je se svou délkou 1,2km nejdelším mostem na světě postaveným z teakového dřeva. Odpoledne odjezd do města Mandalay, kde navštívíme Pagodu Mahamuni, jedno z nejvýznamnějších poutních míst s uctívanou pozlacenou sochou Buddhy. Dále návštěva kláštera Shwenandaw, který býval součástí královského paláce a na závěr prohlídka královského paláce, který byl sídlem posledního barmského krále. Večer odjezd do hotelu na ubytování.
6. den: Po snídani odjedeme do přístavu a po kratší plavbě lodí (45 min.) přejedeme na druhou stranu řeky do Mingunu . Toto místo je proslavené částečně dokončenou stúpou Mingun Paya, která by se v případě dostavění bývala stala největší stúpou světa. Zde se zachoval zvon odlitý pro tuto stúpu Mingun Bell, který je největším neprasklým zvonem na světě. Dále navštívíme jednu z nejkrásnějších pagod Hsinbyume, která je celá bílá a byla vystavěna v roce 1816 králem na památku jeho manželky, jež zemřela při porodu. Odpoledne návrat do Mandalay a návštěva dalších památek – pozlacená pagoda Kuthodaw vystavěná na úpatí pohoří Mandalay, kolem níž se nachází 729 mramorových desek oboustranně popsaných textem Tripitaky a označovaných za největší knihu na světě. Poté vyjedeme nebo si vyšlápneme po schodech na kopec Mandalay s řadou věží a staveb zdobených nádhernými mozaikami. Odsud je možno pozorovat západ slunce. Večer návrat do hotelu.
7. den: Ráno transfer na letiště a odlet do města Heho a přejezd do města Pindaya k návštěvě unikátní krasové jeskyně vyzdobené více než osmi tisíci sochami Buddhy. Po prohlídce a krátké zastávce ve vesnici Danu přejezd k jezeru Inle na ubytování.
8. den: Celodenní projížďka po nádherném jezeru Inle se zastávkami, které nás vrátí do dávné historie a ukáží opravdový život zdejších obyvatel. Rukodělná výroba, staré techniky a neuvěřitelná šikovnost zdejších obyvatel žijících ve vesnicích vystavěných nad jezerem na dřevěných kůlech nás ohromí na každém kroku. Ať už s ebude jednat o výrobu hedvábí, klenotů, deštníků, lodí nebo rýžových krekerů. Navštívíme také klášter skákajících koček Jumping Cat Monastery. K večeru návrat do hotelu.
9. den: Ráno transfer na letiště v Heho a odlet na západní pobřeží Myanmaru, kde si po poznávání této země také odpočineme na krásných plážích u Ngapali Beach. Ubytování v hotelu u pláže. Bílý jemný písek, pláže lemované kokosovými palmami, množství levných suvenýrů a hlavně odpočinek a koupání.
10. den: Celodenní pobyt na pláži Ngapali.
11. den: Dopoledne odpočinek, koupání a slunění. Okolo poledne transfer na letiště a odlet do Yangonu. Po příletu transfer do hotelu na ubytování.
12. den: Prohlídka hlavního města Yangon . Dopoledne návštěva nejkrásnější a nejnavštěvovanější pagody Schwedagon staré přes 2500 roků, 96m vysoké a pokryté 60 tunami ryzího zlata. Po prohlídce přejezd k jezeru Kandawgyi a procházka kolem jezera ozdobeného modelem bývalé královské lodě. Odpoledne prohlídka centra města poznamenaného britskou koloniálního architekturou. K nejvýznamnějším koloniálním budovám patří radnice, budova nejvyššího soudu, věž s hodinami a ministerská budova. Procházka centrálním parkem Mahabandoola s monumentem nezávislosti a návštěva pagody Sule. Pozdě odpoledne návrat do hotelu. Večer transfer na letiště a odlet z Yangonu do Prahy / Vídně (s přestupem).
13. den: Po poledni přílet do Prahy / Vídně. (předpokládaný přílet do Prahy 13:00, do Vídně 12:55)