Adventní Romantická Cesta Německa

Ubytování: různé Doprava: autokarem Strava: snídaně
1 termín od 10. prosince 2022

Cena zájezdu

od 3 375 Kč 3 590 Kč


Adventní zájezd po Romantické cestě Německa. Středověká města, úžasná vánoční atmosféra a krásné adventní trhy, to nás čeká v Brambergu, Würzburgu, Rothenburgu i Dienkelsbühlu. Na samém začátku zájezdu navštívíme jedno z nejstarších českých měst Cheb, které má rozhodně co nabídnout. Cheb – Bamberg – Würzburg – Rothenburg – Dienkelsbühl Celý popis

Adventní Romantická Cesta Německa

Termíny a ceny

10.12. - 11.12.2022 sobota - neděle
snídaně autokarem
Sleva 6% 3 590 Kč 3 375 Kč
cena za 2 dny (1 noc)

Informace o cenách

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem
 • 1x ubytování v hotelu*** - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím
 • 1x snídani
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné,
 • fakult. služby,
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Fakultativní příplatek:
 • 1lůžk. pokoj 490 Kč,
 • 1x večeře o 3 chodech 390 Kč,
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 80 Kč,
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění – rozšířená ochrana) Evropa - 30 Kč/den
 • Vstupné, platby: ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2020) – ceny v EUR (€) a CZK
 • Zajímavosti, které se dají ve městech kromě trhů navštívit. Všechny vstupy dle individuálního zájmu a časových možností během programu
 • Cheb – hrad 100 Kč
 • Bamberg – prohlídka katedrály s průvodcem 5 €
 • Würzburg – Würzburská rezidence 9 €
 • Würzburg – pevnost Marienberg 4 €
 • Rothenburg – Vánoční muzeum 5 € + depozit 5 €
 • Rothenburg – Medieval Crime Museum 7,50 €
 • Dinkelsbühl – muzeum 3D technologie 10 €
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • Doporučujeme na vstupy cca 50 €, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci "cena zahrnuje" výslovně uvedeno jinak
 • MĚNA A KURZ
 • EURO (značení €), 1 € = cca 26 Kč

  • Poznávací zájezdy
  • Ostatní

Popis zájezdu

Adventní Romantická Cesta Německa

Adventní zájezd po Romantické cestě Německa. Středověká města, úžasná vánoční atmosféra a krásné adventní trhy, to nás čeká v Brambergu, Würzburgu, Rothenburgu i Dienkelsbühlu. Na samém začátku zájezdu navštívíme jedno z nejstarších českých měst Cheb, které má rozhodně co nabídnout.

Cheb – Bamberg – Würzburg – Rothenburg – Dienkelsbühl

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 10.12. - 11.12. Odjezd A, L

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování: různé

hotel

UBYTOVÁNÍ
1x ubytování v hotelu *** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
1x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Program zájezdu

1. den: Odjezd v časných ranních hodinách (Praha 7:00 hod) přes Karlovy Vary do nejstaršího českého města CHEB . Původně říšské svobodné město má rozhodně co nabídnout, Chebský hrad, středověké kupecké domy – Špalíček, fascinující gotické kostely. A to vše navíc oděno do předvánoční atmosféry – vánoční trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad. Odjezd do Německa, odpoledne BAMBERG . Historické centrum města (UNESCO) bývá přezdíváno jako Francký Řím, či Malé Benátky. Symbolem města je Stará radnice, postavená uprostřed řeky Regnitz. V době Vánoc se staré město promění v jednu velkou pěší zónu s vánočními trhy. Vedle tradičního punče by bylo hříchem neochutnat zdejší vyhlášené pivo Rauchbier. Ubytování v hotelu s možností večeře.
2. den: Po snídani procházka vánočně oděným městem WÜRZBURG (UNESCO), kde začíná tzv. Romantická cesta Německa. Vydáme se po ní do dalšího z kouzelných městeček ROTHENBURG , dokonalý skanzen středověkých uliček obehnaných městským opevněním. Kulisy středověkého města dodávají zdejším vánočním trhům nenapodobitelnou atmosféru. Odpoledne město DIENKELSBÜHL . Nejkouzelnější středověké město na Romantické cestě s dokonale zachovaným městským opevněním s věžemi. Vánoční trhy v historickém centru na vnitřním dvoře starého "špitálu" s množstvím tradičních pochutin a místních výrobků. Návrat do ČR v pozdních večerních hodinách (Praha 23:00 hod).