Kailás se svátkem Saga Dawa

Ubytování: hotel Doprava: letecky Strava: vlastní
1 termín od 4. června 2022

Cena zájezdu

od 94 800 Kč


Vykonejte s námi pouť ke Sněžnému klenotu v západním Tibetu – k jedné z nejposvátnějších hor světa, uctívané všemi buddhisty, hinduisty i džinisty. Vydáme se na třídenní pěší okruh "kora" kolem Kailásu se zastávkami v klášterech a na významných poutních místech. Vrcholem pouti bude účast na největší náboženské události Tibetu oslavující Buddhovo narození, osvícení a odchod do nirvány. V dramatické krajině kaňonu řeky Satladž navštívíme pozůstatky tajuplného dávno zapomenutého království Guge z 9. století, zastavíme také u jezera Manasarovar, v jehož blízkosti pramení indické veletoky. Cestu zakončíme v Nepálu, v Káthmandském údolí, prohlídkou úžasných chrámů a paláců. Poznámka: Zájezd lze prodloužit individuálním programem v Bhútánu – více informací v kanceláři. Upozornění: Upozorňujeme na zvýšenou náročnost zájezdu zejména z důvodu několikadenního pobytu ve vysoké nadmořské výšce. Součástí zájezdu je také 3denní pěší přechod. Více... Celý popis

Kailás se svátkem Saga Dawa

Termíny a ceny

04.06. - 25.06.2022 sobota - sobota
vlastní letecky (Praha)
94 800 Kč
cena za 22 dní (21 nocí)

Informace o cenách

Cena zahrnuje

  • letenka Praha–Peking / Káthmándú–Praha (vč. všech poplatků)
  • 1x přelet Peking–Lhasa
  • pronajatý mikrobus a MHD
  • 10x hotel ** a 3x hotel
  • 6x vícelůžková ubytovna (při poutním okruhu i velký místní stan) se spol. soc. zař
  • český odborný průvodce China Tours (v Tibetu i místní průvodce)

Cena nezahrnuje

  • jednolůžkový pokoj (jen v hotelech) – 5880 Kč
  • nepálské vízum – 30 USD (platí se při vstupu)

Popis zájezdu

Kailás se svátkem Saga Dawa

Vykonejte s námi pouť ke Sněžnému klenotu v západním Tibetu – k jedné z nejposvátnějších hor světa, uctívané všemi buddhisty, hinduisty i džinisty. Vydáme se na třídenní pěší okruh "kora" kolem Kailásu se zastávkami v klášterech a na významných poutních místech. Vrcholem pouti bude účast na největší náboženské události Tibetu oslavující Buddhovo narození, osvícení a odchod do nirvány. V dramatické krajině kaňonu řeky Satladž navštívíme pozůstatky tajuplného dávno zapomenutého království Guge z 9. století, zastavíme také u jezera Manasarovar, v jehož blízkosti pramení indické veletoky. Cestu zakončíme v Nepálu, v Káthmandském údolí, prohlídkou úžasných chrámů a paláců.
Poznámka:

Zájezd lze prodloužit individuálním programem v Bhútánu – více informací v kanceláři.
Upozornění:

Upozorňujeme na zvýšenou náročnost zájezdu zejména z důvodu několikadenního pobytu ve vysoké nadmořské výšce. Součástí zájezdu je také 3denní pěší přechod. Více podrobností naleznete v záložce "Praktické".
Velikost skupiny:

8–14 účastníků
Víza:

Od 18. 10. 2019 došlo k zásadní změně v zajišťování čínských víz, kdy je nutná osobní návštěva vízového centra v Praze každým žadatelem o čínské vízum kvůli pořizování otisků prstů .
Do Tibetu je speciální režim cestování a s tím také související jiný režim víz, kdy se udělují čínská víza skupinová . V tomto případě nejsou vlepována individuální víza do pasu, ale všichni spolucestující ve skupině jsou uvedeni na jednom oficiálním dokumentu. Z tohoto důvodu je nutná osobní návštěva celé skupiny daného zájezdu dohromady v jeden den a čas. Konkrétní termín návštěvy vám ale budeme schopni sdělit, až obdržíme zvací dopis z tibetského úřadu, což se děje cca 14–10 dnů před odletem. Na vízovém centru bude v daný den přítomen také náš pracovník, který bude celou skupinu organizovat. Dříve o vízum není možné žádat, vízové centrum žádosti bez zvacího dopisu nepřijme. Bez osobní návštěvy s celou skupinou není možné se daného zájezdu zúčastnit, protože vám nebude uděleno čínské vízum.
Pro zajištění víza je nutné vyplnit obsáhlou žádost o vízum s různými osobními informacemi a naskenovat fotografii dle požadavků čínské ambasády. Celá žádost se vyplňuje on-line přes webové stránky na počítači a je v angličtině.
Klienti před zájezdem obdrží podrobné instrukce, jak žádost vyplnit, spolu s potřebnými informacemi k cestě.
Za čínské vízum se platí v hotovosti nebo kartou při podání žádosti, a to částka 2700 Kč/os. Vyzvednutí pasů s udělenými vízy zajistí naše CK.
Od otisků prstů a návštěvy vízového centra jsou osvobozeny děti do 14 let a osoby nad 70 let věku a dále ti, jimž byly na tomtéž vízovém centru nebo na čínské ambasádě sejmuty otisky prstů v uplynulých 5 letech a kteří cestují na stejný pas. Tato část klientů by jen dodala vyplněnou žádost o vízum do CK.
Doporučujeme pročíst podrobnější informace o celém postupu zajištění čínského víza, které najdete zde: Čínské vízum .
Náročnost:

Zájezd je náročný pro nadmořskou výšku, která se pohybuje okolo 4500 m a více ! Není nutná žádná extrémní fyzická zdatnost, spíš momentální dobrý zdravotní stav a zkušenosti s aklimatizací. Součástí zájezdu je třídenní poutní okruh (až 53 km) s dosažením nadmořské výšky 5630 m!
Zájezd je náročný také procestovanou vzdáleností (téměř 3000 km), stavem silnic a jednoduchými hygienickými a ubytovacími podmínkami v odlehlých oblastech Tibetu.

Stravování: vlastní

bez stravování

Program zájezdu

1. den: Praha – Peking : přílet odpoledne; večer fakultativně místní specialita – pekingská kachna .
3. den: Peking – Lhasa : ráno přelet do hl. m. Tibetu – náměstí Barkhor , uličky staré Lhasy.
4. den:
5. den: Lhasa : půldenní výlet ke klášteru Gandän , ležícímu v nádherné scenérii přírodního amfiteátru vysoko nad řekou Kjičchu (4300 m); bývalé letní sídlo dalajlamů Norbulinka .
6. den: Lhasa – Gjance : celodenní přejezd kolem křišťálově modrého jezera Jamdok do jednoho z nejzachovalejších tibetských městeček.
7. den: Gjance – Žikace : klášter Palkhor-čchöde s jednou z největších stúp v Asii Kumbum , pevnost Gjance; odpoledne přejezd do Žikace – poutní okruh „kora“ okolo kláštera, zrekonstruovaná obrovská žikacká pevnost nad starým tibetským městem, tržiště s různými tibetskými artefakty.
8. den: Žikace – Saga : prohlídka výstavního kláštera Tašilhünpo , sídla pančenlamů; odpoledne přesun do Saga – křižovatky na cestě do západního Tibetu.
9. den: Saga – Darčhen: celodenní přejezd Tibetskou náhorní plošinou po silnici vedoucí v průměrné výšce okolo 4500 m k úpatí hory Kailás ; nocleh v ubytovně.
10. den: Darčhen : půldenní výlet k jezeru Manasarovar (4560 m) s výhledem na 7728 m vysokou horu Gurla Mandata, návštěva kláštera Čchiu; odpočinek po dlouhých přesunech a příprava na „koru“.
11. den: Darčhen – Diraphuk : začátek 53 km dlouhého třídenního poutního okruhu „kora“ okolo posvátné hory Kailás (6656 m), nazývané Tibeťany Kang Rinpočhe – Sněžný klenot (7–8hodinová túra); Darpočhe se stavěním posvátného stožáru při každoročním festivalu Saga Dawa (26. 5. 2021); nocleh v místních stanech nebo ubytovně u kláštera Diraphuk (5050 m).
12. den: Diraphuk – Dzutulphuk : 9–10hodinová túra s překročením nejvyššího bodu cesty, sedla Dolma (5630 m) – cestou nesčetné svatyně a poutní místa, jezero Thugdže Čhenpo ; nocleh v ubytovně u kláštera Dzutulphuk (4835 m).
13. den: Dzutulphuk – Darčhen : 4–5hodinová túra přes planinu Barkha zpět do Darčhenu; odpočinek nebo možnost výletu ke klášteru Gjandrag.
14. den: Darčhen – Zanda : celodenní přejezd do městečka nacházejícího se v nádherném zerodovaném údolí řeky Satladž ; klášter Thöling z 10. stol. – nejstarší v západním Tibetu .
15. den: Zanda : půldenní návštěva pozůstatků Tsaparangu , bývalého hlavního města tajuplného království Guge z 9. stol., tyčících se vysoko na skále nad řekou Satladž.
16. den: Zanda – Darčhen: celodenní přejezd zpět do Darčhenu stejnou cestou se zastávkou u termálních pramenů Tirtaphuri se stejnojmenným malým klášterem.
17. den: Darčhen – hranice: dvoudenní přejezd na tibetsko-nepálské hranice – odbočkou u města Saga okolo jezera Palkul (4600 m) a s výhledem na 8012 m vysokou horu Šišapangma .
19. den: Hranice – Káthmándú : celodenní přejezd do hlavního města Nepálu – obchodní čtvrť Thamel , seznámení s okolím.
20. den:
21. den: Káthmándú – Praha: dopoledne volno na nákupy nebo fakultativně let k Everestu ; transfer na letiště a odlet, přílet do ČR 22. den.