Polsko - Adventní Krakov - Město Králů

Ubytování: různé Doprava: autokarem Strava: snídaně
1 termín od 3. prosince 2022

Cena zájezdu

od 2 790 Kč


Za vánočním kouzlem do adventního Krakova, jednoho z nejkrásnějších evropských měst na řece Visle, renesančního skvostu a města legend, na jehož podobě se podíleli renomovaní umělci a architekti z Itálie a Nizozemí, historické domy a paláce, proslulý městský trh Sukennica, pohádkové betlémy, obchody, stánky s místními specialitami, příjemné kavárny a návštěva Solného dolu Wieliczka. Určitě ochutnáme i místní specialitu preclíky. Celý popis

Polsko - Adventní Krakov - Město Králů

Termíny a ceny

03.12. - 04.12.2022 sobota - neděle
snídaně autokarem
2 679 Kč
cena za 2 dny (1 noc)
03.12. - 04.12.2022 sobota - neděle
snídaně autokarem (Praha)
2 679 Kč
cena za 2 dny (1 noc)
03.12. - 04.12.2022 sobota - neděle
snídaně autokarem (Brno)
2 679 Kč
cena za 2 dny (1 noc)
03.12. - 04.12.2022 sobota - neděle
snídaně autokarem (Ostrava)
2 679 Kč
cena za 2 dny (1 noc)
03.12. - 04.12.2022 sobota - neděle
snídaně autokarem (Pardubice)
2 790 Kč
cena za 2 dny (1 noc)

Informace o cenách

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem,
 • 1x ubytování v hotelu***- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 1x snídani formou bufetu,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné,
 • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Fakultativní příplatek:
 • 1lůžk. pokoj 500 Kč,
 • 1x večeře 380 Kč,
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 70 Kč,
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa - 30 Kč/den
 • Vstupné, platby: ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2020) – ceny v PLN
 • Krakov – Wawel královské komnaty 30 PLN
 • Krakov – Wawel zahrady + nádvoří + kostel sv. Gereona 25 PLN
 • Krakov – Wawel zbrojnice + klenotnice 25 PLN
 • Krakov – Stará Synagoga 14 PLN
 • Wieliczka – Solný důl 93 PLN, děti 73 PLN, studenti a senioři 84 PLN, pro skupiny platí 10% sleva
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • Doporučujeme na vstupy cca 200 PLN, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci "cena zahrnuje" výslovně uvedeno jinak
 • Solný důl Wieliczka – doplňující informace:
 • Během přibližně 2hodinové prohlídky sejdete dolů více než 800 schodů celkem a pak teprve nahoru pojedete výtahem. Možnost výtahem dolů, a to pouze polovinu schodů, je za poplatek 250 zlotých pro skupinu (35 osob) a dle aktuálních možností
 • MĚNA A KURZ
 • Polský zlotý (značení PLN), 1 PLN = cca 5,7 Kč

Popis zájezdu

Polsko - Adventní Krakov - Město Králů

Za vánočním kouzlem do adventního Krakova, jednoho z nejkrásnějších evropských měst na řece Visle, renesančního skvostu a města legend, na jehož podobě se podíleli renomovaní umělci a architekti z Itálie a Nizozemí, historické domy a paláce, proslulý městský trh Sukennica, pohádkové betlémy, obchody, stánky s místními specialitami, příjemné kavárny a návštěva Solného dolu Wieliczka. Určitě ochutnáme i místní specialitu preclíky.

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 04.12. - 05.12. odjezd A*, B*, L

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování: různé

hotel***

UBYTOVÁNÍ
1x ubytování v hotelu *** - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
1x snídaně formou bufetu. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Program zájezdu

1. den: :
2. den: :