Polsko - Krakov, Město Králů

Ubytování: různé Doprava: autokarem Strava: snídaně
1 termín od 17. září 2022

Cena zájezdu

od 2 790 Kč


Krakov, jedno z nejkrásnějších evropských měst na řece Visle, renesanční skvost a město legend, na jehož podobě se podíleli renomovaní umělci a architekti z Itálie a Nizozemí, historické domy a paláce, náměstí s kostely, obchody, příjemné kavárny. Krakovem a židovskou čtvrtí Kaziměř po stopách filmu Stevena Spielberga - Schindlerův seznam. Dechberoucí podzemní sály a kaple Solného dolu Wieliczka s úžasnými ukázkami zručnosti místních horníků. Celý popis

Termíny a ceny

17.09. - 18.09.2022 sobota - neděle
snídaně autokarem
2 790 Kč
cena za 2 dny (1 noc)
17.09. - 18.09.2022 sobota - neděle
snídaně autokarem (Praha)
2 679 Kč
cena za 2 dny (1 noc)
17.09. - 18.09.2022 sobota - neděle
snídaně autokarem (Brno)
2 679 Kč
cena za 2 dny (1 noc)
17.09. - 18.09.2022 sobota - neděle
snídaně autokarem (Ostrava)
2 679 Kč
cena za 2 dny (1 noc)
17.09. - 18.09.2022 sobota - neděle
snídaně autokarem (Pardubice)
2 679 Kč
cena za 2 dny (1 noc)

Informace o cenách

Cena zahrnuje

 • 1x snídani formou bufetu,
 • 1x ubytování v hotelu***- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • dopravu lux. klim. busem,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • 1lůžk. pokoj 500 Kč,
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • Fakultativní příplatek:
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 80 Kč,
 • MĚNA A KURZ
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa - 30 Kč/den,
 • vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Popis zájezdu

Polsko - Krakov, Město Králů

Krakov, jedno z nejkrásnějších evropských měst na řece Visle, renesanční skvost a město legend, na jehož podobě se podíleli renomovaní umělci a architekti z Itálie a Nizozemí, historické domy a paláce, náměstí s kostely, obchody, příjemné kavárny. Krakovem a židovskou čtvrtí Kaziměř po stopách filmu Stevena Spielberga - Schindlerův seznam. Dechberoucí podzemní sály a kaple Solného dolu Wieliczka s úžasnými ukázkami zručnosti místních horníků.

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 17.09. - 18.09. odjezd A, B*

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování: různé

hotel***

UBYTOVÁNÍ
1x ubytování v hotelu *** - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
1x snídaně formou bufetu. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR v brzkých ranních hodinách (cca 8:30 hod. překročení hranic z ČR). Prohlídka úchvatných podzemních sálů, kaplí a klikatých chodeb solného dolu WIELICZKA (UNESCO). Odpoledne příjezd do KRAKOVA (UNESCO), prohlídka historického centra "Jagellonské perly" v meandru řeky Visly, dominanta města pahorek WAWEL s impozantním Královským zámkem z 10. stol., gotickou katedrálou sv. Stanislava a Václava - místo korunovace a posledního odpočinku polských králů. Procházka Starým městem po Královské cestě , Kanovnická ulice - nejkrásnější ulice starého Krakova, Hlavní náměstí s pouličními kavárnami, Mariánským kostelem s největším gotickým oltářním triptychem od Veita Stosse a impozantní historickou tržnicí Sukiennice ve středu náměstí, Floriánská brána. Večer ubytování v hotelu, případná večeře.
2. den: Dopoledne KRAKOV - ŽIDOVSKÁ čtvrť KAZIMIERZ (UNESCO). Původní "srdce” a obchodní čtvrti v okolí Široké ulice s nejstaršími synagogami, dnes shluk příjemných restaurací a kaváren. Procházka na Nové náměstí s původními masnými krámy a návštěva jedné ze synagog. Po stopách filmu Schindlerův seznam od režiséra Stevena Spielberga se vydáme z Kaziměře přes bývalé židovské ghetto v PODGÓRCE k oblasti bývalého pracovního tábora Plaszów . Do odjezdu opět poznávání historického centra KRAKOVA , Jagellonská univerzita, univerzitní kolej Collegium Maius s orlojem, prstenec parků Planty po obvodu starého města, polská secese v krakovských kostelech. V odpoledních hodinách odjezd do ČR (přejezd hranic do ČR v cca 18:00 hod.).