Polsko - Národní Park Bieszczady

Ubytování: různé Doprava: autokarem Strava: polopenze
1 termín od 3. srpna 2023

Cena zájezdu

od 16 091 Kč 17 490 Kč


Polské Bieszczady mají mnoho nej - jde o nejjižnější část Polska, kterou její řídké osídlení řadí k místům s nejmenším světelným znečištěním v Evropě. Poloniny polských Bieszczad (UNESCO) jsou nejzápadnější z Karpatských polonin a jejich nevelká výška (nejvyšší hora Tarnica měří 1 346 m) jim nic neubírá na jejich malebnosti a výhledy z nich nám dávají nahlédnout až na hřebeny bývalé Podkarpatské Rusi a Slovenska. Zatímco dnes opuštěný kraj skýtá útočiště největším dravcům, v nedávné minulosti byl domovem Rusínů. Národy Lemků a Bojků po sobě zanechali nejen jedinečné dřevěné kostelíky, ale i zbytky opuštěných vesnic a tajemné hřbitovy skryté v lesích. Kraj křižuje železnice, kterou sledoval Švejk cestou na frontu, i funkční úzkokolejka. Bieszczady – Smerek – polonina Wetlínská - pohoří Tarnica – Sanok – polonina Carynská - Smolnik Celý popis

Termíny a ceny

03.08. - 09.08.2023 čtvrtek - středa
polopenze autokarem
Sleva 8% 17 490 Kč 16 091 Kč
cena za 7 dní (6 nocí)

Informace o cenách

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem,
 • 6x ubytování v horském hotelu*** - 2lůžk. pokoje,
 • 6x polopenzi,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné, lanovky, vláčky,
 • fakult. služby,
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Fakultativní příplatek:
 • 1lůžk. pokoj 5300 Kč,
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč
 • Vstupné, platby: ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2020) – ceny v PLN
 • Vstup do národního parku Bieszczady 8 PLN/den - 5 krát = 40 PLN
 • Vyjížďka vláčkem cca 23 PLN
 • Vstup do skanzenu v Sanoku 17 PLN
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • Doporučujeme na vstupy cca 100 PLN, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci "cena zahrnuje" výslovně uvedeno jinak
 • MĚNA A KURZ
 • Polský zlotý (značení PLN), 1 PLN = cca 5,7 Kč

  • Poznávací zájezdy
  • Aktivní dovolená

Popis zájezdu

Polsko - Národní Park Bieszczady

Polské Bieszczady mají mnoho nej - jde o nejjižnější část Polska, kterou její řídké osídlení řadí k místům s nejmenším světelným znečištěním v Evropě. Poloniny polských Bieszczad (UNESCO) jsou nejzápadnější z Karpatských polonin a jejich nevelká výška (nejvyšší hora Tarnica měří 1 346 m) jim nic neubírá na jejich malebnosti a výhledy z nich nám dávají nahlédnout až na hřebeny bývalé Podkarpatské Rusi a Slovenska. Zatímco dnes opuštěný kraj skýtá útočiště největším dravcům, v nedávné minulosti byl domovem Rusínů. Národy Lemků a Bojků po sobě zanechali nejen jedinečné dřevěné kostelíky, ale i zbytky opuštěných vesnic a tajemné hřbitovy skryté v lesích. Kraj křižuje železnice, kterou sledoval Švejk cestou na frontu, i funkční úzkokolejka.

Bieszczady – Smerek – polonina Wetlínská - pohoří Tarnica – Sanok – polonina Carynská - Smolnik

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 03.08. - 09.08. Odjezd F + Olomouc

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování: různé

hotel***

UBYTOVÁNÍ
6x ubytování v horském hotelu *** - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
6x polopenze. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Program zájezdu

1. den: V ranních hodinách odjezd z ČR, průjezd Polskem, večerní příjezd do Bieszczad, ubytování v hotelu na okraji Bieszczad, večeře.
2. den: Autobusem se přesuneme do vesnice SMEREK , odkud zahájíme výstup na nejzápadnější z Bieszczadských polonin - POLONINU WETLÍNSKOU. Od vrcholu SMEREK (1222 m) si budeme užívat příjemného hřebene s báječnými rozhledy. Z Hasiakowi skály sestoupíme kolem turistické útulny Puchatka k autobusu do vsi BEREHY GORNE . Návrat na ubytování.
3. den: Po nepatrném přiblížení autobusem vyrazíme tentokrát na nejvýchodnější masiv Bieszczad s nejvyšším vrcholem celého pohoří TARNICA (1346 m). V první části vystoupáme na BUKOWÉ BERDO a po podkově hor dojdeme až na nejvyšší štít polských Bieszczad. Otevře se nám výhled na hřebeny hor, především na ukrajinskou stranu daleko do území bývalé Podkarpatské Rusi. Po hřbetu SZEROKI WIERCH sestoupíme až do Ustrzyku Gornych.
4. den: Odpočinkový den vyplníme výletem úzkokolejkou do údolí říčky Solinka. Ráno se autobusem přesuneme do městečka CISNA a vláček nás vyveze do nitra Bieszczadských lesů, na samotnou hranici se Slovenskem. Pak silničkou dojedeme na území dříve obývané Lemky, k dřevěnému kostelíku z roku 1803 ve vesnici Turzaňsk (UNESCO). Ve zbytku dne se vypravíme autobusem do SANOKU , se známým skanzenem. Po prohlídce skanzenu věnovaného lidovému stavitelství Bojků a Lemků, navštívíme i město s hradem v gotickém stylu, posedíme na lavičce u památníku dobrého vojáka Švejka. Poté autobusem zpět na ubytování.
5. den: Celodenní pěší túra k trojmezí Polska, Slovenska a Ukrajiny, na vrchol KREMENEC (1221 m). Ze sedla Przelecz Wiznianski vystoupáme na vrchol WIELKA RAWKA (1302 m) s výhledy na bieszczadské poloniny a do Podkarpatské Rusi na Ukrajině. Podél polsko-ukrajinské hranice dojdeme k trojmezí. Přes hřeben DZIAL sestoupíme do WETLINY . Autobusem zpět na ubytování.
6. den: Poslední turistický den nás čeká malebná POLONINA CARYNSKÁ . Nejkratší z hřebenových túr si rozhledy a krásou v ničem nezadá se všemi předchozími. Určitě nám tento den vybyde čas prohlédnout si i dřevěný kostelík sv. Michala Archanděla z 18. století ve SMOLNIKU (UNESCO).
7. den: Po snídani odjezd, průjezd Polskem, návrat do ČR ve večerních hodinách.