Portugalsko - Pobřeží Algarve

Ubytování: různé Doprava: letecky Strava: polopenze
1 termín od 11. června 2021

Cena zájezdu

od 34 990 Kč 35 990 Kč


Pěší turistika po rozeklaném pobřeží, burácející oceán na mysech s majáky, šumící moře a koupání na romantických plážích s jemným pískem, které jsou lemovány malebnými skalisky s jeskyněmi. Neopomeneme navštívit ani malebná města se středověkými památkami jako Silves a Lagos a na celou oblast se podíváme z nejvyšší hory Fóia. Závěr poznávacího zájezdu završíme návštěvou kouzelného Lisabonu se slavnou čtvrtí Belém. Algarve - Mys svatého Vincence – Sagres – Albufeira – Lagos – Fóia – Silves – Tavira - Lisabon Kapesné: Doporučujeme na vstupné 70 EUR a další kapesné dle vlastního uvážení. Doporučujeme: mystický útes Cabo de São de Vicente starobylé uličky města Tavira pláže portugalského Algarve Lagos a rozeklané útesy jihozápadního pobřeží Celý popis

Termíny a ceny

11.06. - 17.06.2021 pátek - čtvrtek
polopenze letecky (Praha)
Sleva 3% 35 990 Kč 34 990 Kč
cena za 7 dní (6 nocí)

Informace o cenách

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha–Lisabon-Praha vč. let. tax a poplatků,
 • městskou hromadnou dopravu, dopravu mikrobusem,
 • 5x ubytování v hotelu*** v oblasti Algarve s polopenzí (hotel cca 600 m od moře),
 • 1x ubytování v hotelu v Lisabonu se snídaní,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné,
 • fakult. výlety a služby,
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Fakultativní příplatek:
 • 1lůžkový pokoj 5400 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • večeře s živou hudbou fado v Lisabonu 1890 Kč,
 • komplexní pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 280 Kč,
 • připojištění vyššího storna zájezdu +250 Kč,
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa - 30 Kč/den
 • Vstupné, platby: ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (CENY Z ROKU 2020) – ceny v EUR (€)
 • (Aktualizujeme)
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • Doporučujeme na vstupy cca __€, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci "cena zahrnuje" výslovně uvedeno jinak
 • UPOZORNĚNÍ
 • Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se Vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Doporučujeme mít sebou turistickou obuv a turistické oblečení
 • MĚNA A KURZ
 • EURO (značení €)

Popis zájezdu

Portugalsko - Pobřeží Algarve

Pěší turistika po rozeklaném pobřeží, burácející oceán na mysech s majáky, šumící moře a koupání na romantických plážích s jemným pískem, které jsou lemovány malebnými skalisky s jeskyněmi. Neopomeneme navštívit ani malebná města se středověkými památkami jako Silves a Lagos a na celou oblast se podíváme z nejvyšší hory Fóia. Závěr poznávacího zájezdu završíme návštěvou kouzelného Lisabonu se slavnou čtvrtí Belém.

Algarve - Mys svatého Vincence – Sagres – Albufeira – Lagos – Fóia – Silves – Tavira - Lisabon

Kapesné: Doporučujeme na vstupné 70 EUR a další kapesné dle vlastního uvážení.

Doporučujeme: mystický útes Cabo de São de Vicente
starobylé uličky města Tavira
pláže portugalského Algarve
Lagos a rozeklané útesy jihozápadního pobřeží

Doprava: letecky

Nástupní místa: 11.06. - 17.06. Odjezd L1

letecky na trase Praha - Lisabon - Praha, po destinaci se budeme pohybovat městskou hromadnou dopravou nebo mikrobusem.

Ubytování: různé

hotel

UBYTOVÁNÍ
5x ubytování v hotelu*** v oblasti Algarve s polopenzí (hotel cca 600 m od moře), 1x ubytování v hotelu v Lisabonu se snídaní

STRAVOVÁNÍ
5x polopenze, 1x snídaně (v hotelu v Lisabonu). Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy do Portugalska, transfer na hotel v oblasti ALGARVE , kde budeme 5 nocí ubytováni, večeře.
2. den: Odjezd na jihozápadní cíp Portugalska MYS SVATÉHO VINCENTA - pěší túra po západním pobřeží po staré rybářské stezce a dál do vnitrozemí (14 km, cca 4-5 hod.), prohlídka pevnosti a mysu SAGRES , večeře. Večerní prohlídka centra letoviska ALBUFEIRA .
3. den: Pěšky po malebném pobřeží s řadou zátok, skalisek a pláží po tzv. "Stezce sedmi visutých údolích" s možností koupání (cca 6 km). Odpoledne prohlídka starobylého města LAGOS v západní části Algarve. Zámořské objevy v 15. stol. učinily z města důležité námořní středisko, ale začaly se zde psát i stránky temné historie – místa jediného otrokářského trhu v Evropě. Fakultativně projížďka lodí kolem pobřeží.
4. den: Odjezd na nejvyšší horu pobřeží Algarve FÓIA (902 m), pěší okruh po svazích hory cca 7 km nebo náročnější varianta "okruh kaskády" 17 km, později odpoledne prohlídka středověkého městečka SILVES , bývalého arabského hlavního města Algarve, město pomerančů a citronů, prohlídka staré části města s mohutným maurským hradem, večeře.
5. den: Výlet do východní části Algarve, TAVIRA , malebné městečko s řadou kostelů na řece Gilao, krátká pěší procházka na stejnojmenný ostrůvek tvořený písečnými dunami s netradičním "hřbitovem kotev", možnost koupání na pláži Praia do Barril , návrat na ubytování, večeře.
6. den: Odjezd do hlavního města Portugalska - LISABONU , prohlídka nejstarší lisabonské čtvrti Alfama s nádhernou vyhlídkou na celé město, katedrála, procházka hlavní promenádou Lisabonu Rua Augusta s pouličními umělci, kavárnami a elegantními obchody přes náměstí Rossio . Projedeme se i slavnou tramvají č. 28, která se bravurně proplétá místními úzkými uličkami a zastavíme se na některé ze slavných vyhlídek. Večer fakultativně možnost večeře v restauraci s tradiční portugalskou živou hudbou fado, ubytování.
7. den: Dokončení prohlídky LISABONU - čtvrť BELÉM , odkud před 500 lety vyplouvali portugalští mořeplavci za svými zámořskými objevy, čtvrť plná památek portugalského zlatého věku, návštěva Kláštera sv. Jeronýma (UNESCO) a prohlídka jednoho ze symbolu města Torre de Belém v manuelském slohu, Památník objevitelů - vystavěný na počest objevitele Vasca de Gama, odlet do ČR.