Řecko, Antické Památky

Ubytování: různé Doprava: autokarem Strava: polopenze
8 termínů od 29. června 2022

Cena zájezdu

od 16 459 Kč 17 890 Kč


Poznávací zájezd do Řecka s ubytováním u moře, vyvážená kombinace poznání i odpočinku, jeden z nejúspěšnějších programů. Přijměte pozvánku do "kolébky evropské civilizace", za hrdiny a bohy bájného Řecka. Doba starověkého Řecka zde zanechala ohromné kulturní bohatství, které přijíždí každoročně obdivovat milióny návštěvníků. Náš zájezd spojuje prohlídky těchto světově proslulých míst s koupáním na oblíbeném pobřeží Peloponéského poloostrova. Není divu, že je Peloponés turisticky tolik populárním místem, takové množství starodávných památek jen těžko najdeme na kterémkoliv jiném místě Evropy, mimo Řecko. Čeká nás Olympie, Epidauros, Mykény, Delfy, Athény, kláštery Meteora... Ubytováni budeme v letovisku Tolo, které se pro své pláže a tyrkysově modré moře řadí k nejvyhledávanějším v zemi. Poznávací zájezd do Řecka s pobytem u moře 29.6. a 9.7. provází Mgr. Dana Kelblová Meteora - Delfy - Tolo - Athény - ostrov Hydra - ostrov Spetses... Celý popis

Termíny a ceny

červen 2022

29.06. - 10.07.2022 středa - neděle
polopenze autokarem
Sleva 8% 17 890 Kč 16 459 Kč
cena za 12 dní (11 nocí)
29.06. - 10.07.2022 středa - neděle
polopenze autokarem (Praha)
Sleva 8% 17 890 Kč 16 459 Kč
cena za 12 dní (11 nocí)
29.06. - 10.07.2022 středa - neděle
polopenze autokarem (Brno)
Sleva 8% 17 890 Kč 16 459 Kč
cena za 12 dní (11 nocí)
29.06. - 10.07.2022 středa - neděle
polopenze autokarem (Ostrava)
Sleva 8% 17 890 Kč 16 459 Kč
cena za 12 dní (11 nocí)
29.06. - 10.07.2022 středa - neděle
polopenze autokarem (Pardubice)
Sleva 8% 17 890 Kč 16 459 Kč
cena za 12 dní (11 nocí)

červenec 2022

09.07. - 20.07.2022 sobota - středa
polopenze autokarem
Sleva 8% 17 890 Kč 16 459 Kč
cena za 12 dní (11 nocí)
09.07. - 20.07.2022 sobota - středa
polopenze autokarem (Praha)
Sleva 8% 17 890 Kč 16 459 Kč
cena za 12 dní (11 nocí)
09.07. - 20.07.2022 sobota - středa
polopenze autokarem (Brno)
Sleva 8% 17 890 Kč 16 459 Kč
cena za 12 dní (11 nocí)
09.07. - 20.07.2022 sobota - středa
polopenze autokarem (Ostrava)
Sleva 8% 17 890 Kč 16 459 Kč
cena za 12 dní (11 nocí)
09.07. - 20.07.2022 sobota - středa
polopenze autokarem (Pardubice)
Sleva 8% 17 890 Kč 16 459 Kč
cena za 12 dní (11 nocí)

Informace o cenách

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem,
 • trajekt do Řecka a zpět (polohovací sedadla),
 • 7x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (1x hotel v Kalambace 4*, 6x hotel v Tolu 3*),
 • 7x snídani,
 • 6x večeři,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné,
 • fakult. služby,
 • lodní výlet a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Fakultativní příplatek:
 • 1lůžk. pokoj 3200 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • 4lůžk. kabina na trajektu tam i zpět 1600 Kč/os.,
 • 2lůžk. kabina na trajektu tam i zpět 2400 Kč/os.,
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 480 Kč,
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa - 30 Kč/den
 • Poznámka : Možnost odletu z Athén do Prahy 10. den zájezdu ve večerních hod. nebo ráno 11. den zájezdu (letenka + transfer, Patras - Olympie – Athény letiště) 5500 Kč. Omezený počet letenek
 • Vstupné, platby: ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2018) – ceny v EUR (€)
 • Meteora 3 €/1 klášter
 • Delfy s muzeem 12 €
 • Athény souhrné vstupné 30 €
 • Olympijský stadion 5 €
 • Korint s muzeem 8 €
 • Epidauros 12 €
 • Mykény 12 €
 • pevnost Náfplio 8 €
 • Olympia s muzeem 12 €
 • Jízdné v Athénách 1,40 €, 0,60 € (studenti/senioři)
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • Doporučujeme na vstupy cca 100 € + event.fakult.výlety (Hydra a Spetses) cca 34 € dle individuálního zájmu, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci "cena zahrnuje" výslovně uvedeno jinak
 • UPOZORNĚNÍ
 • Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Do klášterů v Meteoře musí mít muži dlouhé kalhoty, ženy delší sukně
 • Zákaz kouření platí ve všech otevřených veřejných prostorách, včetně restaurací, barů a diskoték. Je dovoleno kouřit jen ve specielně zřízených uzavřených místnostech. V případě přestoupení tohoto zákona hrozí až 250 Euro pokuty
 • MĚNA A KURZ
 • EURO (značení €), 1 € = cca 26 Kč

Popis zájezdu

Řecko, Antické Památky

Poznávací zájezd do Řecka s ubytováním u moře, vyvážená kombinace poznání i odpočinku, jeden z nejúspěšnějších programů. Přijměte pozvánku do "kolébky evropské civilizace", za hrdiny a bohy bájného Řecka. Doba starověkého Řecka zde zanechala ohromné kulturní bohatství, které přijíždí každoročně obdivovat milióny návštěvníků. Náš zájezd spojuje prohlídky těchto světově proslulých míst s koupáním na oblíbeném pobřeží Peloponéského poloostrova. Není divu, že je Peloponés turisticky tolik populárním místem, takové množství starodávných památek jen těžko najdeme na kterémkoliv jiném místě Evropy, mimo Řecko. Čeká nás Olympie, Epidauros, Mykény, Delfy, Athény, kláštery Meteora... Ubytováni budeme v letovisku Tolo, které se pro své pláže a tyrkysově modré moře řadí k nejvyhledávanějším v zemi.

Poznávací zájezd do Řecka s pobytem u moře 29.6. a 9.7. provází Mgr. Dana Kelblová

Meteora - Delfy - Tolo - Athény - ostrov Hydra - ostrov Spetses - Korint - Mykény - Epidauros - Náfplio - Olympie

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 05.07. – 16.07. Odjezd A, B, L + Č. Budějovice
28.07. – 08.08. Odjezd A, B, L + Č. Budějovice
08.09. – 19.09. J* + České Budějovice

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení zájezdu.

Ubytování: různé

hotel

UBYTOVÁNÍ
7x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (1x hotel v Kalambace, 6x hotel v Tolu)

STRAVOVÁNÍ
7x snídaně, 6x večeře. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Program zájezdu

1. den: Odjezd z republiky v večerních hodinách do Itálie (cca 23:00 hod. překročení hranic z ČR).
2. den: Příjezd do Itálie, nalodění na trajekt. Plavba Středozemním mořem , noční plavba, doporučujeme přikoupit si ubytování ve 4lůžkových kajutách.
3. den: Vylodění v řecké Igoumenitse , odjezd k prohlídce skalních klášterů v METEOŘE (UNESCO). V minulosti těžko dostupné kláštery na skalních stěnách bizarních útvarů. Nocleh v okolí.
4. den: Navštívíme věhlasné DELFY (UNESCO), sídlo Apollóna, Svatá cesta, Apollónova svatyně a chrám - známý též jako Posvátný okrsek, tvořící srdce komplexu, jenž zahrnuje stadion a posvátný pramen, slavná Delfská věštírna - kde bůh Apollon uděloval rady prostřednictvím Pýthie. Odjezd na poloostrov PELOPONÉS , kde se dochovalo nespočet antických a středověkých pozůstatků, neboť se tu především v době bronzové a starověku často psaly dějiny Evropy a někdy i celého tehdy známého světa, proto je mezi obdivovateli památek tak velmi populární. Ubytujeme se na 6 nocí v letovisku TOLO , které se pro své pláže a tyrkysově modré moře řadí k nejvyhledávanějším v zemi.
5. den: Pobyt u moře, individuální volno.
6. den: Celodenní výlet do ATHÉN (UNESCO), metropole Řecka. Prohlídka města osídleného již po 7000 let - opěvovaná Akropolis (Propylaje, chrám Athény Niké, slavný chrám Parthenón, Dionýsovo divadlo), Athénská agora, politické centrum starověkých Athén - chrám Héfaisteion, krásná Attalova stoa, Hadriánova socha, Archeologické muzeum. V centru Athén navštívíme Diův chrám - největší chrám v Řecku, Hadrianův oblouk - který označoval hranici mezi starověkou částí města a novými Hadrianovými Athénami. Návrat na ubytování.
7. den: Pobyt u moře. Doporučujeme fakult. lodní výlet na ostrovy Hydra a Spetses (cca 35 €). Ostrovy se pyšní svěží přírodou, borovicovými lesy a křišťálově čistou vodou. Ke koloritu ostrovů patří oslí i koňské povozy, auta zde jezdit nesmějí.
8. den: Archeologický areál starověkého KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Lechaionská cesta, Octaviin chrám, Odeion). Na mykénské období, které bylo pro Homéra dobou slávy a činů velkých hrdinů, dnes upomíná především archeologická lokalita – MYKÉNY (UNESCO), která dala celé civilizaci jméno. Navštívíme toto hlavní středisko mykénské kultury s vykopávkami mohutného hradu - opevněný palácový komplex, kde archeolog H. Schliemann našel zlaté poklady, Átreovoa pokladnice, královské šachtové hroby, proslulá Lví brána - hlavní vstup do města, která vznikla kolem roku 1260 př. n. l. EPIDAUROS (UNESCO), posvátný okrsek boha lékařství Asklépia, kruhový Asklépiův chrám ze 4. stol. př. n.l., Asklépiova svatyně byla svého času největším léčitelským centrem, nacházelo se zde 160 ložnic, fascinující amfiteátr s 55 řadami a dokonalou akustikou, největší amfiteátr v Řecku. NÁFPLIO , mramorem dlážděné chodníky, hrady a pevnosti, ale také pozoruhodně sourodá architektura činí z Náfplia nejelegantnější město pevninského Řecka, jehož dominantou je pevnost Palamídi – největší komplex svého druhu v Řecku. Z vrcholu lze přehlédnout celé okolí Argolského zálivu.
9. den: Pobyt u moře , individuální volno.
10. den: Starověká OLYMPIE (UNESCO), dějiště starořeckých sportovních her, posvátný okrsek náboženství a sportu, archeologický areál a Archeologické muzeum, které schraňuje mnoho klenotů Olympie a řadí se k nejbohatším a nejhezčím v Řecku. Ve večerních hodinách nalodění na trajekt do Itálie. Fakultativně nabízíme možnost odletu z Athén do Prahy ve večerních hodinách (ev. ranních hodinách následující den, v tomto případě je zajištěno +1 ubytování v Athénách).
11. den: Plavba Středozemním mořem , noční plavba, doporučujeme přikoupit si ubytování ve 4lůžkových kajutách a po vylodění v Anconě, jízda Itálií do ČR.
12. den: Předpokládaný návrat v ranních hodinách (přejezd hranic do ČR cca ve 04:00 hod).