Petrohrad - klenot na Něvě letecky - Advent

 • ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: leteckydoprava: letecky
1 termín od 15. prosince 2020
od 22 990 Kč
Přidat do oblíbených zájezdů

+ Briliantová klenotnice Jedinečný zájezd do Petrohradu, v jehož průběhu poznáme nejen světoznámé památky a přepychové paláce, ale budeme mít i exkluzivní možnost navštívit Briliantovou a Zlatou klenotnici. Poznejte s námi bílou poduškou pokryté pohádkové město, skvostný palác v Petrodvorcích, Jantarovou komnatu, velkolepé stavby odrážející majestátnost ruského impéria. Celý popis ...
Petrohrad - klenot na Něvě letecky - Advent

Termíny a ceny

15.12. - 19.12.2020 úterý - sobota
snídaně letecky (Praha)
22 990 Kč
cena za 5 dní (4 noci)

Informace o cenách

Cena zahrnuje

 • leteckou dopravu Praha - Petrohrad - Praha
 • letištní taxy
 • transfery z / na letiště
 • dopravu autokarem na výlety - Petrodvorce, Puškin
 • 4x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)
 • 4x snídani
 • průvodce

Výlety

 • pojištění léčebných výloh a storna do 15 000 Kč (příplatek: 180 Kč)
 • připojištění vyššího storna do 40 000 Kč (příplatek: 200 Kč)
 • vstup Carskoje Selo i Jantarová komnata (cena zahrnuje vstup do zámeckého parku, zámku i návštěvu Jantarové komnaty vč. povinného místního průvodce a sluchátek) - nutná rezervace předem v CK min. měsíc před odjezdem (ruský partner však rezervaci potvrdí až 14 dní předem, nebude-li, bude částka klientovi obratem vrácena) (příplatek: 890 Kč)
 • balíček vstupů: Briliantová klenotnice, budovy Generálního štábu, Ermitáž a Zimní palác vč. povinného průvodce a sluchátek - nutná rezervace předem v CK - min. 2 měsíce před odletem (příplatek: 1300 Kč)
 • 5x večeře (příplatek: 1480 Kč)
 • 1/1 pokoj povinný při nedoobsazení (příplatek: 3900 Kč)
 • vízum do Ruska - od září 2019 je možné si vyřídit na http://electronic-visa.kdmid.ru pro Petrohradskou oblast elektronická víza indiv. Tato víza jsou zdarma. Za poplatek 150 Kč/os. vyřídí víza CK. Potřebné info obdržíte 1 měsíc před odjezdem.

Popis zájezdu

Petrohrad - klenot na Něvě letecky - Advent

+ Briliantová klenotnice

Jedinečný zájezd do Petrohradu, v jehož průběhu poznáme nejen světoznámé památky a přepychové paláce, ale budeme mít i exkluzivní možnost navštívit Briliantovou a Zlatou klenotnici. Poznejte s námi bílou poduškou pokryté pohádkové město, skvostný palác v Petrodvorcích, Jantarovou komnatu, velkolepé stavby odrážející majestátnost ruského impéria.
Pořadatelem zájezdu je Mayer & Crocus s.r.o.

Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy v dopoledních hodinách, odpoledne po příletu transfer na ubytování. Procházka po Něvském prospektu. Možnost návštěvy Aquatoria Petra Velikého, kde se na rozlehlých modelech seznámíme s představou zakladatele města o jeho budoucím vzhledu i realitě.
2. den: Autokarový výlet do Petrodvorců – prohlídka ruského Versailles - zámku, založeného na břehu Finského zálivu Petrem Velikým na odiv všem návštěvníkům Ruska. Projížďka po umělé šíji přes Finský záliv se zastávkou na ostrově Kronstadt, který sloužil jako vojenská i námořní základna. Jeho dominantou je tzv. Mořský chrám, zasvěcený sv. Mikuláši. Projížďka severozápadní, moderní částí Petrohradu s vyhlídkou na 462 m vysoký nejvyšší mrakodrap Evropy Lakhta Centr a jeden z nejnovějších fotbalových stadionů Zenit Arena pro 80 tisíc diváků. Zastávka u křižníku Aurora, symbolu Velké říjnové socialistické revoluce. Volno k procházce v centru města.
3. den: Dopoledne zahájíme prohlídkou nejkrásnějších petrohradských chrámů. Spasitel na krvi, postavený na místě skonu cara Alexandra II., je krásnou ukázkou kostela starého ruského stylu s rozlehlými mozaikami. Katedrála sv. Izáka je druhou nejvyšší pravoslavnou katedrálou na světě, nepřehlédnutelná svou kopulí, zdobenou pravým zlatem. Z její kolonády je možné kochat se vyhlídkou na celé město. Odpoledne strávíme v nejstarší části města – Petropavlovské pevnosti, kde navštívíme katedrálu sv. Petra a Pavla s hrobkami ruských carů.
4. den: Světoznámá Ermitáž v Zimním paláci. Bezkonkurenční expozice a sbírky uměleckých předmětů, carských interiérů, exkluzivní možnost navštívit BRILIANTOVOU a ZLATOU KLENOTNICI a protilehlou budovu Generálního štábu. Jusupovský palác, jeden z nejkrásnějších paláců Petrohradu , kde údajně přišel o svůj život zhýralý Grigorij Rasputin. Volno k procházce v centru města.
5. den: Ráno odjezd do Carského Sela k prohlídce Kateřinského paláce se slavnou Jantarovou komnatou. Po prohlídce odjezd na letiště. Odlet v odpoledních hodinách, návrat do Prahy v odpoledních hodinách.