Slovinsko – jezera, hory, moře


SLOVINSKÉ NÁRODNÍ PARKY Krása nedotčené přírody Julských Alp v podobě vodopádů, soutěsek, jezer, pramenů a krasových jeskyní v kombinaci s procházkami nejen podél slovinských jezer, ale i starými městy a hrady – to vše vás čeká na tomto zájezdu. Celý popis

Termíny a ceny

20.05. - 26.05.2022 pátek - čtvrtek
polopenze autokarem
10 790 Kč
cena za 7 dní (4 noci)

Informace o cenách

Slevy

  • first minute
  • seniorská sleva 55+ (sleva: -300 Kč)

Cena zahrnuje

  • 4x ubytování – dvoulůžkové pokoje s vl. přísl. (2x u jezera Bled, 2x u moře s vnitřním bazénem)
  • 4x polopenze
  • doprava – klim. bus
  • průvodce
  • povinné pojištění CK

Cena nezahrnuje

  • fakultativní výlet 5. den- 400 Kč bez vstupů
  • ¨příplatek na jednolůžkový pokoj 3.500 Kč
  • informace: doporučená částka na vstupy, lanovky, loď 85 EUR

Popis zájezdu

Slovinsko – jezera, hory, moře

SLOVINSKÉ NÁRODNÍ PARKY
Krása nedotčené přírody Julských Alp v podobě vodopádů, soutěsek, jezer, pramenů a krasových jeskyní v kombinaci s procházkami nejen podél slovinských jezer, ale i starými městy a hrady – to vše vás čeká na tomto zájezdu.

Ubytování: hotel ***

hotel - dvoulůžkové pokoje s vl. přísl. (2x u jezera Bled, 2x u moře s vnitřním bazénem)

Program zájezdu

1. den: Odjezd ve večerních hodinách přes Rakousko.
2. den: Ráno Kranjska Gora , nejznámější a nejnavštěvovanější středisko zimních sportů ve Slovinsku – možnost návštěvy Liznjekova domu – historický alpský statek. Údolí Planica (můstky a údolí Tamar) – procházka. Soutěska Vintgar - procházka krásným přírodním útvarem. Nocleh.
3. den: Národní park Triglav - ledovcové Bohinjské jezero , procházka k vodopádu Savica, fakult. výjezd lanovkou pod vrchol Vogel (1.535 m) s vyhlídkou na údolí a horská panoramata – nejvyšší hora Slovinska Triglav (2.864 m). Možnost plavby parníkem po jezeře, popř. možnost pěší turistiky v okolí. Lázeňské město Bled ležící na břehu nádherného stejnojmenného jezera v srdci Julských Alp - prohlídka centra města a výstup na majestátní Bledský hrad tyčící se nad městem – dříve sídlo biskupů z Brixenu, dnes historické muzeum – výhledy na okolní hory a jezero. Dle zájmu vyjížďka na jezerní ostrov s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, popř. možnost procházky kolem jezera. Nocleh.
4. den: Škofja Loka – historické městečko – patří k nejstarším a nejpůvabnějším místům Slovinska. Odjezd k městu Postojna – návštěva Postojenské jeskyně, která patří k největším a nejúchvatnějším krasovým systémům na světě – je tvořena cca 20 km podzemních chodeb, z nichž 5 km je zpřístupněno turistům. Součástí prohlídkové trasy je jízda elektrickým vláčkem. Přejezd k Jaderskému moři do přístavního města Koper, prohlídka centra, katedrály, paláce, poté přejezd do městečka Piran, jehož uličky jsou podobné benátským. Projdete se středem ke kostelu sv. Jiří s benátskou zvonicí - kampanilou a baptisteriem. Odjezd na ubytování, nocleh.
5. den: Absolvujete lehký okruh Krajinskim parkem Strunjan s množstvím ptactva a jedinečné flóry a budete moci obdivovat místní nádherné zátoky. Prohlídka městečka Piran , jehož uličky jsou podobné benátským. Projdete se středem ke kostelu sv. Jiří s benátskou zvonicí – kampanilou a baptisteriem, ochutnáte místní specialitu – slanou čokoládu a posedíte si v kouzelných uličkách na výborné kávě. Relaxace u bazénu nebo u moře. Fakultativně půldenní výlet po krásách Slovinského krasu - romantika krasu plného jeskyní, hlubokých kaňonů a také vinic. Navštívíme unikátní Škocjanskou jamu - mimořádný krasový komplex s největším podzemním kaňonem na světě, 11 propojených jeskyní, přírodní mosty. Zpáteční cestu můžete absolvovat lanovkou nebo vyjít po schodech kolem vodopádu. Krásná krasová krajina. Hrastovlje - románský kostelík Nejsvětější trojice - unikátní fresky s hlaholským písmem (tanec smrti). Nocleh.
6. den: Odjezd, prohlídka hlavního města Ljubljany – centrum s mnoha barokními uličkami plnými kaváren a obchodů, Ljubljanský hrad, Prešenerovo náměstí s kostelem Zvěstování Panny Marie. Trojmostí, které navrhl proslulý Josip Plečnik, městská tržnice, nábřeží řeky Lublanice. Odjezd do ČR.
7. den: Návrat v časných ranních hodinách.

Podobné zájezdy