Slovinsko - Triglavský Np, Jezera Bled A Bohinj

Ubytování: různé Doprava: autokarem Strava: snídaně
1 termín od 23. září 2022

Cena zájezdu

od 8 590 Kč


Triglavský NP – Kranjska Gora – jezero Jasná – Nordic Centre Planica – PR Zelenci – soutěska Vintgar - jezero Bled – Bohijnské jezero – vodopády Savica – Vogel – Orlove Glave – údolí Vrata - vodopád Peričnik – Pyramidenkogel – Maria Wörth Užijte si s námi "babí léto" ve Slovinsku, spojené s poznáním přírodních krás Triglavského národního parku, smaragdových jezer, vodopádů a panoramatických výhledů. Ubytováni budeme po 3 noci ve wellness hotelu 4* mezi horskými masivy Karavanek a Julských Alp. Pohodový zájezd pro všechny, kdo touží po krásné přírodě s jedinečnou kulisou hor a současně i po regeneraci a odpočinku v hotelovém wellness. Zájezd provází Ing. Milena Škorpilová Celý popis

Slovinsko - Triglavský Np, Jezera Bled A Bohinj

Termíny a ceny

23.09. - 28.09.2022 pátek - středa
snídaně autokarem
8 590 Kč
cena za 6 dní (5 nocí)

Informace o cenách

Slevy

 • 3. osoba na pokoji 12 let a více: -400 Kč
 • dítě na 3. lůžku: 3-6,99 let: -1500 Kč
 • dítě na 3. lůžku: 7-11,99 let: -1100 Kč
 • dítě do 6 let bez nároku na lůžko: zdarma

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem,
 • 3x ubytování v hotelu**** - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím,
 • 3x snídani formou bufetu,
 • průvodce CK,
 • volné vstupy do hotelového relaxačního centra s bazénem a do vodního parku Aqua Larix

Cena nezahrnuje

 • vstupné, pobyt. taxu,
 • lodní výlety, lanovky a vše ostatní, co není uvedeno v "Cena zahrnuje"
 • Poznámka: součástí volných vstupů do bazénů a odpočinkových zón nejsou vstupy do saun a na masáže. Při využití těchto služeb vám bude poskytnuta zvýhodněná cena na místě
 • Fakultativní příplatek:
 • 1lůžk. pokoj 2100 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • 3x večeře formou bufetu 1440 Kč,
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 240 Kč,
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa - 30 Kč/den
 • Vstupné, platby: ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2020) – ceny v €
 • soutěska Vintgar 10 €, senioři a studenti 7 €, děti 6-15 let 2 €
 • vodopád Savica 3 €
 • lanovka na Vogel (zpáteční jízdenka) 20 €, děti 10 €, studenti a senioři 17 €
 • Bled – lodní výlet po Bledském jezeře cca 15 €
 • Bled – hrad 13 €, skupinové min. 10 os. 10,50 €
 • Bled – ostrovní kostel Nanebevzetí P. Marie 6 €
 • Ljubljana – hrad 10-15 € dle rozsahu návštěvy, i s lanovkou 13 €
 • Ljubljana – vyhlídková věž 3,5 €, i s lanovkou 5 €
 • Ljubljana – ZOO 9 € (dle čas. možností a individuálního zájmu)
 • Postojenská jeskyně + Predjamský hrad 40 €
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • Doporučujeme na vstupy cca 200 €, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci "cena zahrnuje" výslovně uvedeno jinak
 • UPOZORNĚNÍ
 • Doporučujeme mít s sebou turistickou obuv a turistické oblečení
 • MĚNA A KURZ
 • EURO (značení EUR nebo €), 1 € = cca 26 Kč

  • Poznávací zájezdy
  • Pobytové zájezdy

Popis zájezdu

Slovinsko - Triglavský Np, Jezera Bled A Bohinj

Triglavský NP – Kranjska Gora – jezero Jasná – Nordic Centre Planica – PR Zelenci – soutěska Vintgar - jezero Bled – Bohijnské jezero – vodopády Savica – Vogel – Orlove Glave – údolí Vrata - vodopád Peričnik – Pyramidenkogel – Maria Wörth Užijte si s námi "babí léto" ve Slovinsku, spojené s poznáním přírodních krás Triglavského národního parku, smaragdových jezer, vodopádů a panoramatických výhledů. Ubytováni budeme po 3 noci ve wellness hotelu 4* mezi horskými masivy Karavanek a Julských Alp. Pohodový zájezd pro všechny, kdo touží po krásné přírodě s jedinečnou kulisou hor a současně i po regeneraci a odpočinku v hotelovém wellness.

Zájezd provází Ing. Milena Škorpilová

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 23.09. – 28.09. Odjezd A, Ostrava (+500)

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování: různé

Wellness horský hotel**** v kulisách okolních Alp v horském středisku Kranjska Gora. Ideální místo pro odpočinek i aktivní dovolenou. Součástí hotelu je bazén, wellness centrum i saunový svět či fitness.

hotel****

UBYTOVÁNÍ
- 3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
- Wellness horský hotel**** v kulisách okolních Alp v horském středisku Kranjska Gora. Ideální místo pro odpočinek i aktivní dovolenou. Součástí hotelu je bazén, wellness centrum i saunový svět či fitness.
- CK si vyhrazuje právo změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

STRAVOVÁNÍ
3x snídaně formou bufetu, večeře za příplatek. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Program zájezdu

1. den: Ve večerních hodinách odjezd z ČR. Cesta přes Rakousko do Slovinska. 2. den zajezdu
3. den: Pohodový den v okolí Bledského jezera . Procházka romantickou SOUTĚSKOU VINTGAR , následuje nejnavštěvovanější slovinské JEZERO BLED , příjemná vycházková stezka okolo jezera, pohledy na Julské Alpy i Karavanky, lázeňské městečko, hrad Bled , možnost plavby typickou loďkou tzv. pletnou na Bledský ostrov . Návrat na hotel, wellness, bazény, individuální volno nebo lehká turistika v okolí hotelu, mezi horskými masivy Karavanek a Julských Alp. 4. den zájezdu
5. den: Dopoledne údolí Vrata a procházka k vodopádu PERIČNIK , jeden z nejkrásnějších ve Slovinsku. Odpoledne odjezd do Rakouska, výhled z nejvyšší dřevěné vyhlídkové věže v Evropě PYRAMIDENKOGEL na jezero Wörthersee , poté zastávka v městečku MARIA WÖRTH , procházka po promenádě podél jezera Wörthersee. Odjezd do ČR. 6. den zájezdu