Po stopách slavných architektů a malířů Katalánska, za uměním i mořem

Antoni GAUDÍ, Salvador DALÍ, Joan MIRÓ

BARCELONA, CADAQUÉS, FIGUERAS
*Fakultativní výlety: Montserrat, Andorra, Girona, jezero Banyoles, Besalú

Antoni Gaudí i Cornet (25. 6 1852 Reus u Tarragony – 10. 6 1926 Barcelona)
byl katalánský architekt, představitel Katalánského modernismu. Jeho nejvýznamnějšími stavbami se pyšní Barcelona. Mezi Gaudího nejznámější barcelonská díla patří chrám Sagrada Família. Gaudího návrhy jsou charakteristické jedinečnou osobitostí a důrazem na detail: velice často do svých plánů zahrnoval propracované mozaiky, vitráže, keramiku nebo tesařské a kovářské výrobky. Zároveň zavedl i nové techniky zpracování těchto materiálů, jako například metodu trencadís, tvorbu barevných mozaik z keramických střepů. Antoni Gaudí byl součástí katalánského modernistického hnutí, které dosahovalo největšího vlivu na přelomu 19. a 20. století, v mnohém však klasické modernistické tendence přesahoval. Jeho styl byl inspirován přírodními tvary a orientálními technikami. Své složité návrhy málokdy kreslil na papír, mnohem raději tvořil propracované trojrozměrné modely staveb, jejich částí a složité výzdoby. Gaudího tvorba se dodnes těší oblibě široké veřejnosti a obdivu současných architektů. Mezi lety 1984 a 2005 bylo sedm Gaudího staveb zapsaných na seznam světového dědictví UNESCO.
Právě v Barceloně architekt jakoby rozpohyboval celé město svými pozoruhodnými domy, které vyčnívají z řady běžných staveb - Casa Batlló (UNESCO) hraje mnoha barvami a díky nepravidelným tvarům působí, jako by se celá hýbala. Casa Mila (UNESCO) secesní stavba s prvky gotiky a baroka je poslední Gaudího světskou stavbou, po které už věnoval veškeré své architektonické úsilí gigantickému projektu Sagrada Família. Neopakovatelnou přehlídku Gaudího modernistických děl jen podtrhují vrcholná díla dalších architektů modernismu v Barceloně – Puige i Cadafalcha či Doménecha i Montanera, abychom jmenovali alespoň ty nejdůležitější.

Salvador Felip Jacint Dalí i Domenech (11. 5 1904 Figueres – 23. 1 1989 Figueres)
byl významný katalánský malíř, který se proslavil svými surrealistickými díly. Mezi pařížské surrealisty byl přijatý v roce 1929 po natočení filmu Andaluský pes, na kterém spolupracoval s Luisem Bunuelem. Později se ovšem se surrealistickým hnutím rozešel, protože jej považovali za příliš komerčního umělce. Mnohé jeho obrazy jsou založeny na snové imaginaci. Předměty každodennosti na nich dostávají nezvyklé formy, tak jako např. rozteklé hodinky na obraze Persistence paměti. Obrazy vzniklé po 2. světové válce jsou klasičtější a v důsledku Dalího příklonu ke katolictví mívají náboženské náměty. Jeho obrazy se vyznačují pečlivým kresebným zpracováním a smyslem pro realistický detail. Používal výrazné barvy. Kromě malby a kresby se Dalí také zabýval grafikou, vytvářel sochy, ilustroval knihy, navrhl parfém, šperky, pro divadelní představení navrhoval kostýmy a scénu. Napsal rovněž libreto k baletu a několik autobiografických a beletristických knih. Názory na vlastní tvorbu formuloval v několika studiích a manifestech.
Největší kolekci Dalího prací lze nalézt v muzeu Dalí ve Figueras: tohle je svět, v němž se může úplně vše. Už samotná budova muzea Salvadora Dalího vypadá jako z fantaskních snů. Na střeše růžového hradu, nejsurrealističtější stavby světa, se střídají jako ozdoby vejce a sošky připomínající filmového Oscara. Celkem se zde nachází více jak 1500 děl tohoto slavného umělce.

Joan Miró i Ferra (20. 4 1893 Barcelona – 25. 12 1983 Palma de Mallorca)
byl katalánský malíř, sochař a keramik. Narodil se ve starobylé katalánské rodině zručných řemeslníků. Jeho otec byl majetným zlatníkem v srdci staré Barcelony. Zjednodušením struktur obrazu se Miró dostává do období tzv. snových maleb. Potlačuje dokonce symboly, vytváří nový styl abstrakce, popisuje své sny z pamětí. Jeho malby jsou plné napětí mysteriozní kosmické události, neodvolatelného setkání forem, které přibližují katastrofu nebo zjevení, vše se stává bez předstírání. Jeho malby jsou často zjednodušeny až do užití pouhé černé a bílé, pozadí dělá dojem atmosférické vzdálenosti, snových setkání, tance v nekontrolovatelných sílách přírody. Miró také ve svých 'snových malbách' používá pod vlivem Apollinaira kaligramu. Barcelonské muzeum Fundació Joan Miró je věnováno modernímu umění: budovy muzea stojí u paty vrchu Montjuic, v blízkosti Museu Nacional d’Art de Catalunya. Uchovávají kolem 10.000 maleb, kreseb, soch, divadelních rekvizit a koberců Joana Miróa, od raných kreseb z roku 1901 až po pozdní velkoformátové malby. Na střešní terase jsou vystaveny sochy umělce. Kromě toho se zde pravidelně konají výstavy současného umění. Základem sbírky byl velký dar Joana Pratse nadaci. Miró strávil nejdůležitější léta svého mládí v Barceloně.
  • ubytování: hotel ***ubytování: hotel ***
    strava: polopenzestrava: polopenze
    doprava: autokaremdoprava: autokarem
    • Poznávací zájezdy
    • S poznáváním