Velký okruh severním Súdánem

Je nám líto, ale prodej zájezdu již skončil
Ubytování: hotel ** Doprava: letecky Strava: plná penze

Alternativní zájezdy

Nevyhovují vám alternativní zájezdy, vybírejte z celé nabídky...


Popis zájezdu

Velký okruh severním Súdánem


Program zájezdu

1. den: PRAHA - CHARTÚM: Odlet z Prahy do Chartúmu s přestupem. Přílet v nočních hodinách, transfer do hotelu 5*, nocleh.
2. den: CHARTÚM a OMDURMAN: Po snídani prohlídka Chartúmu a Omdurmanu. Navštívíte Národní muzeum a Etnografické muzeum, muzeum Khalifa house, hrobku Mehdi a starý suk v Omdurmanu. Podíváte se také na soutok Bílého a Modrého Nilu. Večer návrat do hotelu, večeře, nocleh.
3. den: CHARTÚM - NAGA - MUSAWARAT - MEROE: Odjezd do starověkého kulturního centra Nagy, kde si prohlédnete Amunův chrám, Římskou kapli a Lví chrám. Pokračování do Musawarat as-Sufra, rozlehlé oblasti s výskytem starých chrámů. Další cesta do Meroe. Návštěva největšího pyramidového pohřebiště v údolí Nilu. Desítky černých pyramid se majestátně vystupují z pouštního písku. Nocleh ve stanovém kempu.
4. den: MEROE - EL DAMER - POUŠŤ BAYOUDA - JEBEL BARKAL - KARIMA: Ráno procházka k pyramidám. Odjezd do El Damer, přes Nil do Umm Tuyur a dál pouští Bayouda. Prohlídka starověkého kláštera Dheir Ghazali. Odjezd k hoře Jebel Barkal, u jejíž paty leží chrám Amuna z Napaty z 12. stol. př. n. l., který byl svého času nejdůležitějším náboženským centrem království Kúš. Návrat do Karimy, nocleh v Merowe Tourist Village.
5. den: KARIMA - NURI - KARIMA: Odjezd do Nuri, kde navštívíte pyramidy faraónů 26. dynastie, mezi nimiž je i slavný Taharqa. Návrat do Karimy, nocleh v Merowe Tourist Village.
6. den: KARIMA - EL-KURRU - KARIMA: Přeplavíte se na druhý břeh Nilu a cesta do el-Kurru, kde si prohlédnete podzemní hrobku krále Tanwetamaniho s dochovanou typickou výzdobou. Návštěva zkamenělého lesa. Nocleh v Merowe Tourist Village.
7. den: KARIMA - KERMA: Cesta pouští z Karimy do Kermy. Po zbytek dne volno na relaxaci. Nocleh v núbijském domě.
8. den: KERMA - MESSAIDA - SOLEB: Prohlídka starověké Kermy, která byla hlavním městem Horní Núbie ve 3. až 2. tisíciletí př. n. l. Kromě jiného zde uvidíte obrovské stavby z cihel a bahna (Diffufa), které pravděpodobně sloužily jako hrobky a jsou jen trochu mladší, než pyramidy v Gíze. Pokračování do Messaidy, kde navštívíte křesťanskou kapli. Cesta na sever přes pestrobarevné núbijské vesničky a řeku Nil až do Solebu. Nocleh v núbijském domě.
9. den: SOLEB - SDEINGA - OSTROV SAI - SOLEB: Prohlídka kláštera v Solebu, núbijské kopie chrámů z Egypta, jejichž pilíře připomínají chrám v Luxoru. Odjezd do Sdeingy. Návštěva chrámu zasvěcenému královně Teje, manželce Amenhotepa III. a matky Akhenatena. Plavba lodí na ostrov Sai, kde uvidíte zříceniny z časů faraónů, ale i z doby raně křesťanské kultury. Návrat do Solebu. Cesta pouští po slavné Road of Forty, po které v dobách karavan trvalo velbloudům dojít z Khartoumu do Káhiry 40 dní. Nocleh v Solebu v núbijském domě.
10. den: SOLEB - SESEBI - SEBU - TUMBUS: Odjezd do Sesebi, opevněného chrámového města, které sloužilo jako vojenská základna faraóna Akhanatena. Přejezd Nilu. Zastávka u peřejí třetího nilského kataraktu. Uvidíte prehistorické nápisy vyvedené na skalách blízko Sebu. Cesta do vesničky Tumbus. Prohlídka hieroglyfických nápisů a ležící sochy krále Taharky. Nocleh v núbijském domě.
11. den: TUMBUS - STARÁ DONGOLA - KARIMA: Odjezd do Staré Dongoly. Prohlídka zřícenin ve Staré Dongole, jež bývala v 5. – 14. stol. hlavním městem křesťanského núbijského státu Makúrie. V 7. stol. město napadli muslimští Arabové, ale nepodařilo se jim ho dobýt. Návrat do Karimy, nocleh v Merowe Tourist Village.
12. den: KARIMA - VÁDÍ AL-MAILIK - CHARTÚM: Po snídani možnost procházky po okolí. Návrat zpět do Chartúmu. Cesta vede čarokrásným pouštním údolím Vádí al-Malik, kde jistě uvidíte místní beduíny, kteří sem chodí napájet své velbloudy. Večer příjezd do Chartúmu, transfer do hotelu 5*, nocleh.
13. den: CHARTÚM: Celý den volno na relaxaci a poslední nákupy suvenýrů. V noci transfer na letiště, odbavení k odletu.
14. den: ODLET Z CHARTÚMU, PŘÍLET DO PRAHY: V časných ranních hodinách odlet do Prahy s přestupem. V odpoledních hodinách přílet do Prahy.