Černá Hora, Bosna a Hercegovina + fakultativně AlbánieNejen přírodní krásy a památky UNESCO, ale i typický „folklór" v rozmanitosti kultur dotváří balkánské země v jejich neopakovatelné atmosféře. Pobytově-poznávací zájezd Vás zavede do zemí nádherných lesů a zasněžených vrcholků hor, pustých skalnatých návrší i prosluněných jadranských pobřeží. Spící tajemná krasavice Vás nechá nahlédnout do své bouřlivé historie skrze pestrou směsici malebných balkánských měst a městeček. Nechte se unášet časem, který zde plyne poněkud jinak. Setkáte se s kulturou naprosto odlišnou, prezentovanou lidmi, kteří jsou srdeční a přátelští a ačkoli jejich pohled na svět může být pro nás někdy nepochopitelný, snaží se vždy dříve či později našim představám porozumět a splnit všechna přání...

Program zájezdu

1. den: Ráno odjezd z ČR, přejezd přes Slovensko a Maďarsko do Bosny a Hercegoviny.
2. den: Ráno příjezd do SARAJEVA - prohlídka slavného města (turecká čtvrť Baščaršija, Gazi Husrev Begova mešita, Alej ostřelovačů, místo atentátu na arcivévodu Ferdinanda), odpoledne kaňonem řeky NERETVY do města MOSTAR (UNESCO) - starobylé bosenské perly mezi městy bývalé Jugoslávie, prohlídka muslimské čtvrti s mešitami s jedinečnou atmosférou obchůdků, kavárniček a hospůdek, se slavným starým mostem z r. 1566.
3. den: Přejezd do Černé Hory do letoviska BUDVA nebo PETROVAC. Ubytování v hotelu v blízkosti pláže, odpolední koupání.
4. den: Pobyt u průzračného Jadranského moře, pozdě odpoledne společná procházka do nedaleké BUDVY, prohlídka starého města.
5. den: Dopolední přídech orientu ve městě duchů - STARÝ BAR. Výlet k nejkrásnějšímu Balkánskému jezeru na černohorsko-albánském pomezí, SKADARSKÉMU JEZERU s možností báječného sladkovodního koupání. Jezero o rozloze 369,72 km2 leží pouze 6 metrů nad úrovní moře a jsou zde tedy sladkovodní i mořské ryby, ptačí rezervace (pelikán, ledňáček, kormorán, čajka a mnoho jiných). Fakult. projížďka po jezeře motorovou lodí, kdy si budete moci prohlédnout úžasnou vegetaci v jezeře. Vyhlášený fish-piknik v originálním rybím restaurantu na skále - ochutnávka jezerní ryby. Krátká zastávka u perly Jaderského moře, poloostrova SV. STEFAN, večer návrat do hotelu.
6. den: Kotorskými serpentinami s množstvím panoramatických vyhlídek na celou BOKU KOTORSKOU, která je jediným opravdovým fjordem Balkánu, do pohádkového horského údolí s malebnou vesnicí pod vrcholky vápencových skal Lovčenu. Zastávka v rodném domě černohorských vladyků NJEGUŠI, sušárna vyhlášeného njegušského pršutu (šunky), pro zájemce ochutnávka za příplatek včetně vynikajícího sýra a vína. Dále pohořím NP LOVČEN na vrchol do mauzolea vladyky Njeguše, odkud máte celou Černou Horu jako na dlani. Poté slavná CETINJE, město, které bylo po staletí pro svoji nedostupnost hlavním městem Černé Hory a centrem náboženského života obyvatel (Cetinski monastýr, Biljarda, zámek, muzeum), večer návrat do hotelu.
7. den: Celodenní výlet do orientálně laděné ULCINJI.Cestou zpět odpolední koupání na Veliké Pláži. Návrat do hotelu.
8. den: Výlet do malebného mořského zálivu BOKA KOTORSKÁ, zastávka v centru této oblasti, ve starobylém městě KOTOR - UNESCO (hradby, katedrála sv. Trifuna), odpoledne fakultativně plavba lodí po Boce Kotorské kolem slavného města námořníků PERASTU, návštěva poutního kostela -muzea na ostrůvku GOSPA OD ŠKRPJELA, plavba kolem ostrůvku MAMULA s unikátní mořskou pevností, návštěva mořské jeskyně PLAVA ŠPILJA, koupání a relaxace na přírodní pláži ŽANJICE s fish-piknikem, večer návrat do hotelu.
9. den: Pobyt u moře. Pro zájemce celodenní fakultativní výlet do albánského městečka ŠKODRA s opěvněným hradem Rozafat, mešitou Abu Bakr a katedrálou sv. Štěpána. Návrat do hotelu.
10. den: Odjezd z hotelu, trajektem přes Boku Kotorskou a autobusem do vyhlášeného DUBROVNÍKU (UNESCO). Prohlídka historického města, fakult, výlet lodí na ostrov LOKRUM (Mrtvé moře - slané jezero, botanická zahrada, možnost koupání), podvečerní posezení a rozloučení v romantických hospůdkách. Noční přejezd přes Slovinsko a Rakousko.
11. den: Návrat do ČR.

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Cena zahrnuje

  • pojištění léčebných výloh a storna
  • dopravu klim. autobusem
  • 8x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)
  • 8x polopenzi
  • pobytovou taxu
  • průvodce
Pořadatelem zájezdu je Mayer & Crocus s.r.o.