Okruh pobaltskými republikami s návštěvou…


Pobaltské republiky v posledních letech znovu odhalují pro turisty svou malebnou krásu a množství historických památek. Navštivte s námi Litvu – zemi jantaru a dřevěných křížů, Lotyšsko – zemi navždy spojenou Baltským mořem, Estonsko – protkané sítí řek, zálivů a fjordů, Finsko – zemi tisíců jezer a… více


cena od: 17 990 cena je včetně povinných příplatků

Nezávazně rezervovat

Délka zájezdu: 11 dní
Nejbližší odjezd: od 05.07.2017
Číslo zájezdu: 6657
Pořadatel: Mayer & Crocus s.r.o.

Cena zahrnuje

 • pojištění léčebných výloh a storna
 • dopravu luxusním klimatizovaným autobusem
 • trajekt Tallin - Helsinky
 • průvodce
 • 8x ubytování v hotelech*** (2lůžkové pokoje s příslušenstvímí)
 • 8x snídani
červen 2017
22.06. (čt) - 02.07. (ne) 11 dní / 8 nocí 17 990 Kč
červenec 2017
05.07. (st) - 15.07. (so) 11 dní / 8 nocí 18 290 Kč
27.07. (čt) - 06.08. (ne) 11 dní / 8 nocí 17 990 Kč

Okruh pobaltskými republikami s návštěvou Petrohradu a Finska

Pobaltské republiky v posledních letech znovu odhalují pro turisty svou malebnou krásu a množství historických památek. Navštivte s námi Litvu – zemi jantaru a dřevěných křížů, Lotyšsko – zemi navždy spojenou Baltským mořem, Estonsko – protkané sítí řek, zálivů a fjordů, Finsko – zemi tisíců jezer a především pak ruský Petrohrad, Petrodvorce a Carské Selo budou vrcholem celého programu.

Program

 • 1. den: Odjezd v odpoledních hodinách z republiky, transit přes Polsko.
 • 2. den: Ráno příjezd na litevské území. Návštěva vodního zámku TRAKAI, sídlo litevských knížat. Půvabný VILNIUS, hlavní město Litvy, svým půvabem připomínající Prahu, prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností - Staré město (UNESCO) s dominantní katedrálou na náměstí Katedros Aikšté, zvonice, Horní hrad, kostel sv. Anny - dominantní stavba Vilniusu. Nocleh.
 • 3. den: Krátká zastávka v ŠIAULIAI - Hora křížů a prohlídka „Versailles Pobaltí“ letní rezidence kuronských vévodů zámek RUNDALE. Přejezd na ubytování do Parnu, individuální volno, krásné pláže.
 • 4. den: Odjezd do TALLINU, města ležícího u Finského zálivu. Navštívíme opevněné Staré město (UNESCO), městské opevnění, bránu Viru, Radniční náměstí s gotickou katedrálou, hanzovní cechovní a kupecké domy. V pozdních odpoledních hodinách plavba trajektem do Helsinek. Vylodění a odjezd na ubytování.
 • 5. den: Hlavní město Finska HELSINKY, prohlédneme si okolí přístavu, Uspenskou katedrálu, moderní kostel Skalní chrám - Temppeliaukio kirkko, halu Finlandia, Olympijský stadion - dějiště LOH 1952, Sibeliův monument - památník nejslavnějšího finského skladatele. Přemístíme se do střediska zimních sportů LAHTI, vstupní brána do finské jezerní plošiny. Nádhernou jezerní krajinou pokračujeme do oblasti Savonlinny, ubytování.
 • 6. den: Jedno z nejhezčích finských měst SAVONLINNA, usazené na dvou ostrovech mezi jezery, zastávka u impozantního vodního hradu OLAVINLINNA. V podvečerních hodinách příjezd do PETROHRADU, ubytování a osobní volno.
 • 7. den: Pěší prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností PETROHRADU (UNESCO), města založeného r. 1703 Petrem Velikým a poté návštěva jednoho z nejslavnějších muzeí na světě ERMITÁŽE na honosném Palácovém nábřeží - bezkonkurenční sbírka uměleckých pokladů. Křižník Aurora spustil jednu z nejzásadnějších událostí světových dějin. V plné kráse je opět k vidění po dvouleté generální opravě. Fakult. lodní projížďka po Něvě – úchvatné pohledy na mosty a vodní cesty. Na Petrohradské straně, historicky první osídlený ostrov Petrohradu, navštívíme Petropavlovskou pevnost – pohřebiště ruských carů katedrálu sv. Petra a Pavla (hrobka P. Velikého a jeho následovníků) a vězení Trubeckého bastionu. Okružní jízda městem – domek Petra I. Velikého, Smolný klášter aj. Ubytování.
 • 8. den: Letní rezidence Petra Velikého PETRODVORCE, prohlídka grandiózního parku, jemuž dominuje Velká kaskáda (37 zlacených soch, 64 fontán a 142 vodotrysků). Odpoledne náměstí sv. Izáka se sochou Měděného jezdce a nejvýznamnější dominanta náměstí kolosální katedrála Sv. Izáka – z jejíž kopule se nám naskytne panoramatický výhled na město s Admiralitou a Ermitáží. Něvský prospekt – nejslavnější ulice v Rusku, individuální volno. Fakult. večerní „otevírání mostů“ na Něvě, večer nás autobus odveze na náměstí Děkabristů, projížďka nočním osvíceným městem, romantická místa, chrám sv. Mikuláše, který se nachází na břehu kanálů – Petrohradské Benátky a v jehož blízkosti se odehrál děj Dostojevského románu Zločin a trest, otevírání mostů na Něvě. Návrat na hotel kolem 02:00 hod.
 • 9. den: U Petrohradu navštívíme městečko PUŠKIN, původně Carskoje Selo, jen málo míst v Rusku je spjato s ruskými dějinami více než zdejší paláce a parky. Prohlédneme si palác Kateřiny II. Veliké - mistrovské barokní dílo a nádhernou JANTAROVOU KOMNATU. V podvečerních hodinách odjezd na ubytování do opevněného města PSKOV.
 • 10. den: Přejezd do RIGY, hlavního města Lotyšska a největšího města Pobaltí, Stará Riga - středověké jádro města (UNESCO) s nejstaršími kamennými domy v zemi, ulice Kalku, červený cihlový kostel sv. Petra, ulice Skarňu, gotický dům Černohlavců, trojice domů Tři bratři na Maža Pils, spleť uliček, nábřeží, individuální volno, atmosféra města. Ve večerních hod. odjezd do ČR.
 • 11. den: Předpokládaný příjezd do ČR v poledních hodinách.
zavřít

Odeslat stránku emailem

Kolik je jedna+dva?... vložte správnou číslici (jde o ochranu proti spamu)
Dobrý den,

< Vaše jméno > Vám zasílá doporučení k návštěvě stránky:
http://www.cestovani.cz/zajezdy/estonsko/okruh-pobaltskymi-republikami-s-navstevou-6657/
(Nepovinný) text Vašeho vzkazu:


Děkujeme za Vaši návštěvu.

http://www.cestovani.cz