Itálie, Sicílie - Liparské ostrovy a skvosty Sicílie - leteckyPěší výstupy na kouřící sopky jižní Itálie, relaxace v průzračných vodách Tyrhénského a Jónského moře, slavné antické i barokní památky, lodní výlety i vynikající kuchyně, to zdaleka není vše, co Vám může Sicílie nabídnout.

Stravování: snídaně

snídaně.

Ubytování: apartmán

7x ubytování ve 2lůžkových pokojích se snídaní (3x na ostrově Vulcano, 4x na Sicílii v apartmánech nebo penzionech)

Program zájezdu

1. den: odlet z Prahy na Sicílii, transfer autobusem a lodí na ostrov Vulcano, ubytování (3 noci na Vulcanu), spojení s autokarovou skupinou.
2. den: ráno výstup na dýmající VELKÝ KRÁTER, odkud se naskýtá nádherný výhled na celé Liparské souostroví, pozorování kouřících fumarol, odpoledne volno u moře.
3. den: relaxace u moře nebo v léčebném sirném jezírku, fakultativně lodní výlet na ostrovy PANAREA a STROMBOLI s možností pozorování nočních erupcí z lodi nebo v rámci pěšího výstupu do 400 nebo 918 m.
4. den: dopoledne odjezd z Vulcana, prohlídka TINDARI (řecko-římské vykopávky, kostel Černé madony na kopci s vyhlídkou), CEFALÚ – malebné přímořské letovisko s impozantním normanským románským dómem, přejezd na ubytování (2 noci na 1 místě).
5. den: návštěva hlavního města Sicílie PALERMO (katedrála, kostely, paláce a fontány nejen z období vrcholného sicilského baroka), MONREALE (prohlídka jedné z nejkrásnějších italských katedrál, vyzdobené zlatými mozaikami).
6. den: přejezd na východní pobřeží Sicílie, podvečerní prohlídka malebné TAORMINY, města na vysokém útesu nad Jónským mořem se slavným řecko-římským divadlem a úžasným výhledem na Etnu, 2 noci ubytování v oblasti.
7. den: celodenní výlet na nejvyšší italskou sopku ETNU – výjezd lanovkou a pěší výstup pod vrcholové krátery.
8. den: odlet do Prahy.

červenec 2017

05.07. - 12.07.17 středa - středa
snídaně letecky (Praha)
29 690 Kč
cena za 8 dní (7 nocí)

září 2017

10.09. - 17.09.17 neděle - neděle
snídaně letecky (Praha)
28 190 Kč
cena za 8 dní (7 nocí)

Cena zahrnuje

  • zpáteční letenka Praha- vč. let. tax a poplatků cca 8 500 Kč, 7x ubytování ve 2lůžkových pokojích se snídaní (3x na ostrově Vulcano, 4x na Sicílii v apartmánech nebo penzionech), doprava po Sicílii, zpáteční lodní lístek na ostrov Vulcano, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahrnuje

  • vstupy a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžkový pokoj 3 990 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu 240 Kč
Pořadatelem zájezdu je CK Poznání