od 5 200 Kč


Doprava: autokarem

z Brna

Ubytování: hotel

2-3 lůžkové pokoje s WC a sprchou

Program zájezdu

1. den: Odjezd ve 14:00 z Brna, Nádražní 16 (bývalé městské lázně na ulici Kopečné), přes Rakousko do Itálie.
2. den: Dopoledne příjezd do Říma, metrem do centra (1,5 €), prohlídka města s průvodcem (kostel S. Maria Maggiore, S. Pietro in Vincoli, Koloseum, Palatin, Forum Romanum Kapitol, Lateránská bazilika, Benátské náměstí s památníkem krále Emanuella II.), metrem na periferii (1,5 €), nocleh.
3. den: Snídaně, metrem do centra (1,5 €), prohlídka papežského státu Vatikán (chrám Sv. Petra, Vatikánská muzea, Andělský hrad), prohlídka Říma (Španělské schody, Pantheon, náměstí Navona s fontánou 4 řek, fontána di Trevi), metrem na periferii (1,5 €), nocleh.
4. den: Snídaně, odjezd do Florencie, příměstským vlakem do centra (1,5 €), prohlídka města s průvodcem (galerie Uffizi, náměstí Signoria, palác Vecchio se sochou Davida, Dóm S. Maria dei Fiori, Baptisterium, Kampanila, most zlatníků Ponte Vecchio, bazilika Santa Croce, kostel San Lorenzo), příměstským vlakem na periferii (1,5 €), ve večerních hodinách odjezd přes Rakousko do ČR.
5. den: Příjezd do Brna v poledních hodinách.

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Cena zahrnuje

  • dopravu
  • 2x ubytování v hotelu se snídaní ve 2-3lůžkových pokojích s WC a sprchou
  • průvodce

Cena nezahrnuje

  • 1lůžkový pokoj/2 noci (příplatek: 1200 Kč)
  • komplexní cestovní pojištění (úraz, storno, léčebné výlohy) (příplatek: 150 Kč)
  • místenka na konkrétní sedadlo v autobusu/os. (příplatek: 100 Kč)
  • samostatné dvousedadlo pro 1 osobu (příplatek: 1500 Kč)
  • vstupy do muzeí (Vatikánská muzea 16 €, věž chrámu Sv. Petra 7 €, Koloseum + Palatin + Forum Romanum 16 €, bazilika Santa Croce 6 €, San Lorenzo 3,5 €, Baptisterium 5 €, galerie Uffizi 11 €, Kampanila 6 €), jízdu metrem v Římě 1,5 € a jízdu příměstským vlakem do Florencie 1,5 €. Doporučené kapesné 80 €.
Pořadatelem zájezdu je LIKIDIS TRAVEL, s.r.o.